logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Ժամանակակից մասնագիտություններ Ընդունելություն Ընդունելություն ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսագիտություն Կառավարում 2021-2022 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ժամանակակից մասնագիտություններ

Ընդունելություն

Ընդունելություն

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Կառավարում

2021-2022 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Հայոց լեզու

12.01.21թ. ժ.1600

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

14.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

19.01.21թ. ժ.1430

Սարգսյան Ն.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմատիկա

22.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

         հղումը

 

I

1.

Հայոց լեզու

12.01.21թ. ժ.1500

 

Դավթյան Վ.

    միանալ

2.

Մանկան անատոմիա,ֆիզիոլոգիա և հիգիենա

19.01.21թ. ժ.1500

 

Մանասյան Հ.

  միանալ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

      Հղումը

 

III

1.

Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն

12.01.21թ. ժ.1430

Սարգսյան  Ե.

    միանալ

2.

Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր

14.01.21թ. ժ.1600

Հովհաննիսյան Ե.

  միանալ

3.

Իրավաբանական հոգեբանություն

18.01.21թ. ժ.1530

Հովհաննիսյան  Ե.

  միանալ

4.

Զարգացման հոգեբանություն

20.01.21թ. ժ.1430

Մամիկոնյան Մ.

  միանալ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

IV

1.

Հոգեկարգավորում

14.01.21թ. ժ.1500

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

ՆԼԾ

15.01.21թ. ժ.1500

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հոգեթերապիայի հիմունքներ

18.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Բժշկական հոգեբանություն

20.01.21թ. ժ.1000

Մամիկոնյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հոգեդիագտնոստիկա

26.01.21թ. ժ.1000

Մամիկոնյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

 

I

1.

Հիմնական օտար լեզու

14.01.21թ. ժ.1040

Ալավերդյան  Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Գրականության ներածություն

19.01.21թ. ժ.1500

Դավթյան Վ.

  ՄԻԱՆԱԼ

3.

Գործնական քերականություն

26.01.21թ. ժ.1145

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

 

II

1.

Հիմնական օտար լեզու

12.01.21թ. ժ.1045

Թամազյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

14.01.21թ. ժ.1430

Տոնոյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տեսական հնչյունաբանություն

18.01.21թ. ժ.1415

Մարգարյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Ռուս գրականության պատմություն

21.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան Գ.

 ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հայ գրականության պատմություն

26.01.21թ. ժ.1500

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

  Հղումը

 

IV

1.

Հիմնական օտար լեզու

14.01.21թ. ժ.1200

Ալավերդյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մանկավարժության պատմություն

19.01.21թ. ժ.1530

Սարգսյան Ն.

 

3.

Երկրագիտություն/II օտար լեզու/

21.01.21թ. ժ.1430

Տոնոյան Լ.

 

4.

Երկրագիտություն/Հիմնական օտար լեզու/

25.01.21թ. ժ.1415

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ

5.

Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

29.01.21թ. ժ.1315

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ


 ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Հայոց լեզու

19.01.21թ. ժ..1400

Կարապետյան 

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

15.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

12.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմատիկա

25.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ
 


                                                                  

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Մանկավարժություն

11.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Տարրական դպր.  մանկ.

14.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մաթեմատիկա

18.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

 ՄԻԱՆԱԼ 

4.

Մաթեմ .դաս.մեթոդիկա

22.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

 ՄԻԱՆԱԼ
5 Հայոց լ. դաս .մեթոդիկա 26.01.21թ. ժ..1400 Կարապետյան

ՄԻԱՆԱԼ

 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Սոց. մանկավարժություն

11.01.21թ. ժ..1400

Սարգսյան  

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մաթեմատիկա

15.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հայոց լ. դաս .մեթոդիկա

21.01.21թ. ժ..1400

Կարապետյան  

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմ .դաս.մեթոդիկա

26.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Գրականության ներածություն

02.02.21թ. ժ.1300

Դավթյան Վ.

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

05.02.21թ. ժ.1000

Մարգարյան Մ.

միանալ

3.

Գործնական քերականություն

08.02.21թ. ժ.10 00

Մարգարյան Մ.

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Լեզվաբանության հիմունքներ

02.02.21թ. ժ.12 00

Ասատրյան Ծ.

միանալ 

2.

Տեսական  հնչունաբանություն

05.02.21թ. ժ.12 00

Մարգարյան Մ.

3.

Հիմնական  օտար  լեզու

08.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան Ա.

4.

Փիլիսոփայություն

10.02.21թ. ժ.10 00

Ասատրյան Գ.

 

5.

Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

12.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան Ա.

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հնչյունաբանություն

03.02.21թ. ժ.1000

Ջիլավյան Ք.

2.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

05.02.21թ. ժ.1000

ՀովհաննիսյանԳ.

3.

Ժողովրդական բանահյուսություն

08.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Գ.

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Արտասահմանյան գրականություն

02.02.21թ. ժ.1000

Ասատրյան Ծ.

 

2.

Ռուս գրականության պատմություն

05.02.21թ. ժ.1200

Հովհաննիսյան Գ.

 

3.

Ոճագիտություն

08.02.21թ. ժ.1200

Հովհաննիսյան Գ.

 

4.

Սոցիալական մանկավարժություն

10.02.21թ. ժ.1000

Հարությունյան Ա.

 

5.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

12.02.21թ. ժ.1000

Տոնոյան Լ.

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց  լեզու

02.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

2.

Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպանություն

05.02.21թ. ժ.1400

Հովհաննիսյան Ա.

3.

Մաթեմատիկա

08.02.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ.

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

  Հղումը

II

1.

Մանկավարժություն

03.02.21թ. ժ.1400

Վարդանյան Մ.

 

2.

Հատուկ մանկավարժություն

07.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Ս.

 

3.

Հայոց լեզու

11.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը


Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Մաթեմատիկա և նրա դասավանդման մեթոդիկա /պրակտիկում

10 .05.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

 

Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդիկա/պրակտիկում

Մաթեմատիկայի  դասավանդման մեթոդիկա

13.05.21թ. ժ.1430

 

Մկրտչյան Ն.

 ՄԻԱՆԱԼ

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Հղումը

V

1.

Նախադպրոցական մանկավարժություն /պրակտիկում/

01.05.21թ. ժ.1000

ՄԻԱՆԱԼ 

3.

Երեխայի տարր. մաթեմատիկական  պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա/պրակտիկում/

13.05.21թ. ժ.1000

ՄԻԱՆԱԼ 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայ  ժողովրդական  բանահյություն

02.02.21թ. ժ.10 00

Մկրտչյան Ն.

միանալ 

2.

Ժուռնալիստիկայի  հիմունքներ

05.02.21թ. ժ.13 00

Հակոբյան Գ.

միանալ 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը
   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 

 

 

 

                  

 

 

                   

 

 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 1-ին  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Իրավապահ մարմինները  ՀՀ-ում

14.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն

25.01.2021

1430

Հակոբյան Լ.

միանալ 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

11.01.2021

1430

Պետրոսյան Վ.

 միանալ

Ֆինանսական իրավունք

15.01.2021

1430

Ներսիսյան Ա.

 միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

25.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

14.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ

Քրեական իրավունք

18.01.2021

1430

Ֆանյան Ա.

  միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա 

25.01.2021

1430

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

 

  /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Իրավապահ մարմինները  ՀՀ-ում

05.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

ՄԻԱՆԱԼ

Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն

12.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

01.02.2021

1000

Վարդանյան Է.

 ՄԻԱՆԱԼ

Միջազգային իրավունք

05.02.2021

1100

Խեչոյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

Արտասահմանյան երկների պետության և իրավունքի պատմություն

11.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

01.02.2021

1000

Հայրապետյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

Փիլիսոփայություն

05.02.2021

1000

Ասատրյան Գ.

  ՄԻԱՆԱԼ

Վարչական իրավունք

09.02.2021

1300

Գասպարյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

Քրեական իրավունք

12.02.2021

1000

Ֆանյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

IV

Քաղաքացիական իրավունք

02.02.2021

1000

Հայրապետյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

Քրեական դատավարություն

05.02.2021

1000

Ֆանյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

Քրեական իրավունք

08.02.2021

1000

Ֆանյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

Քաղաքացիական դատավարություն

12.02.2021

1000

Ներսիսյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

V

Կրիմինալիստիկա

01.02.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

Կրիմինալոգիա /քրեական հոսք/

05.02.2021

1000

Ներսիսյան Ա.

միանալ

Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն

10.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 միանալ

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

V

Կրիմինալիստիկա

01.02.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն

10.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 միանալ


  /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

I քաղ․

Գործարարական իրավունք

11.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Բաժնետիրական իրավունք

 12. 01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ

Համեմատական իրավագիտություն

19.01.2021

1430

Սարգսյան Լ.

  միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

22.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ 

Մտավոր սեփականության իրավունք

25.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ 

Իրավունքի փիլիսոփայություն 

/առկա/

26.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

  միանալ

I

քր․

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ

15.01.2021

1600

Ռուշանյան Ս.

միանալ

Համեմատական իրավագիտություն

19.01.2021

1430

Սարգսյան Լ.

 միանալ

Պաշտպանության իրականացումը քրեական գործերով

20.01.2021

1430

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

22.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

միանալ 

Իրավունքի փիլիսոփայություն

/առկա/

26.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

 միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

27.01.2021

1430

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

 

 

II քաղ

Միջազգային մարդասիրական իրավունք

14.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

13.01.2021

1430

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա

18.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

միանալ 

Պայմանագրային իրավունք

19.01.2020

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա /առկա/

21.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ 

Արբիտրաժային վարույթ

26.01.2021

1430

Վահրադյան Է.

 միանալ

II քր

Փաստաթղթերի տեխնիկակրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրները

11.01.2020

1430

Ալեքսանյան Բ.

միանալ 

Միջազգային մարդասիրական իրավունք

14.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա

18.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ 

Իրավունքի սոցիոլոգիա /առկա/

21.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

 միանալ 

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

26.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

միանալ  

Արտապայմանագրային պարտավորություններ

29.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ 


 /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

I քաղ

Գործարարական իրավունք

01.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ  

Համեմատական իրավագիտություն/մ

02.02.2021

1200

Սարգսյան Լ.

  միանալ  

Բաժնետիրական իրավունք

04.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ  

Մտավոր սեփականության իրավունք

08.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ  

Իրավունքի փիլիսոփայություն /մ

11.02.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

  միանալ  

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

քր

Համեմատական իրավագիտություն

02.02.2021

1200

Սարգսյան Լ.

  միանալ  

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ

03.02.2021

0930

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Պաշտպանության իրականացումը քրեական գործերով

06.02.2021

0930

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

10.02.2021

0930

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Իրավունքի փիլիսոփայություն 

11.02.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

  միանալ  

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քաղ

Սեփականության իրավունք

02.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

03.02.2021

1200

Սարգսյան Լ.

 միանալ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա/մ

08.02.2021

0930

Վարդանյան Է.

 միանալ

Միջազգային մարդասիրական իրավունք/մ

10.02.2021

1200

Վարդանյան Է.

 միանալ

Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը/մ

12.02.2021

1100

Խեչոյան Ա.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քր

Դատական փորձաքննությունների հիմնախնդիրները

03.02.2021

1000

Դավթյան Լ.

 միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա

04.02.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

 միանալ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա

08.02.2021

0930

Վարդանյան Է.

 միանալ

Միջազգային մարդասիրական իրավունք

10.02.2021

1200

Վահրադյան Է.

 միանալ

Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը

12.02.2021

1100

Խեչոյան Ա.

 միանալ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 1-ին  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձր. մաթեմատիկա

21.01.21թ. ժ.1500

   Բարխուդարյան Վ․

                   ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

1.

Մենեջմենթի հիմունքներ

12.01.21թ. ժ.1430

Բահարյան Ֆ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Ինֆորմատ. հիմունքներ

15.01.21թ. ժ.1430

Մկրտչյան Հ.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տնտեսագիտ.տեսություն

19.01.21թ. ժ.1500

Պողոսյան Մ.

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Փիլիսոփայություն

22.01.21թ. ժ.1300

Ասատրյան Գ.

ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հավանական.տեսություն

26.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

1.

Մակրոտնտ.կարգ.և կան.

12.01.21թ. ժ.1500

Ճուղուրյան Ա.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Միջ. տնտ. հարաբերութ.

14.01.21թ. ժ.1500

Պողոսյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տնտեսամաթ.մոդել.

18.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Նախագծերի կառավ.

19.01.21թ. ժ.1100

Խալաթյան Հ.

ՄԻԱՆԱԼ 

5.

Ֆինանս. մենեջմենթ

22.01.21թ. ժ.1500

Բոյաջյան Կ․

 ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

IV

1.

Ծրագրային բյուջետավ.

12.01.21թ. ժ.1230

Ավետիսյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Բորս.գործ և արժ. շուկա

19.01.20թ. ժ.1430

Գասպարյան Լ․

  ՄԻԱՆԱԼ

3.

Բանկային մենեջմենթ

26.01.20թ. ժ.1100

Խալաթյան Հ.

  ՄԻԱՆԱԼ

 

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
                                             

 

 

 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձր. մաթեմատիկա

13.01.21թ. ժ.1400

  Պողոսյան  Ս․

                  ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում
1 Փիլիսոփայություն  11․01․21թ ժ.1400   Աբգարյան ՄԻԱՆԱԼ

2.

Տնտեսագիտ.տեսություն

14.01.21թ. ժ.1400

Հովակիմյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մենեջմենթի հիմունքներ

18.01.21թ. ժ.1400

Բահարյան Ֆ.

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Ինֆորմատ. հիմունքներ

26.01.21թ. ժ.1400 Վարոսյան Ա ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հավանական.տեսություն

21.01.21թ. ժ.1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

1

Տնտեսամաթ.մոդել. 12.01.21թ. ժ.1400 Հանիսյան  ՄԻԱՆԱԼ

2

Ֆինանս. մենեջմենթ 15.01.21թ. ժ.1400
Հանիսյան  ՄԻԱՆԱԼ

3

Մակրոտնտ.կարգ.և կան.

19.01.21թ. ժ..1400

Մովսեսյան

ՄԻԱՆԱԼ

4

Միջ. տնտ. հարաբերութ.

22.01.21թ. ժ..1400

Մովսեսյան

 ՄԻԱՆԱԼ

5

Նախագծերի կառավ.

27.01.21թ. ժ..1400

Հովակիմյան

ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Առարկան

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

հղում

 

1.

Բորս.գործ և արժ. շուկա

14.01.20թ. ժ..1400

Գասպարյան Լ․

ՄԻԱՆԱԼ
2

Ծրագրային բյուջետավ.

18.01.21թ. ժ..1400 Ավետիսյան Ա. ՄԻԱՆԱԼ

3.

Բանկային մենեջմենթ

26.01.20թ. ժ..1400

Խալաթյան Հ.

 ՄԻԱՆԱԼ

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Բարձր. մաթեմատիկա

06.02.21թ. ժ.1100

Բարխուդարյան Վ․

միանալ   

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

02.02.21թ. ժ.1100

Ասատրյան Գ.

միանալ

2.

Ինֆորմատ. հիմունքներ

04.02.21թ. ժ.1100

Մկրտչյան Հ․

միանալ

3.

Տնտեսագիտ.տեսություն

06.02.21թ. ժ.1100

Պողոսյան Մ.

միանալ

 

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Բիզնեսի վիճակագրութ.

03.02.21թ. ժ.2000

Մարտիրոսյան Բ.

միանալ

2.

Մարքեթինգի հիմունքներ

09.02.21թ. ժ.2000

Խաչատրյան Գ․

միանալ

3.

Հաշվ.հաշվառում և աուդիտ

11․02.21թ. ժ.2000

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Կառավարչ․հաշվառում

02.02.21թ. ժ.1100

Բայադյան Ա․

միանալ

2.

Ֆինանսներ և վարկ

05.02.21թ. ժ.1400

Ավետիսյան Ա․

միանալ

3.

Կորպորատիվ կառավ․

08.02.21թ. ժ.1900

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

 

Կուրսը

N

 Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Կառավարչ․աուդիտ

01.02.21թ. ժ.1000

Բայադյան Ա․

միանալ

2.

Բանկային մենեջմենթ

03.02.21թ. ժ.1000

Խալաթյան Հ․

միանալ

3․

Բորս. գործ և արժ. շուկա

05.02.21թ. ժ.1000

Գասպարյան Լ․

միանալ

 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Ինֆորմատիկա

02.02.21թ. ժ.1400

Սմբատյան Ա․

միանալ

2.

Մաթ.անալիզ

04.02.21թ. ժ.1300

Մութաֆյան Մ․

միանալ

3.

Անալիտիկ երկրաչ. և գծային հանրա.

08.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Վ․

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Դիֆեր.և ինտեգրալ հավասարում․

01.02.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ․

միանալ

2.

Թվային միկրոէլեկտրոնիկա

03.02.21թ. ժ.1000

Հակոբյան Մ.

միանալ

3.

Էլեկտրատեխնիկա

05.02.21թ. ժ.1000

Խաչատուրյան Վ․

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Օպերացիոն համ.կառ.և օգտագ.

01.02.21թ. ժ.1400

Մանուկյան Վ.

 միանալ

2.

ԷՀՄ կազմակերպում

05.02.21թ. ժ.1130

Խաչատուրյան Վ․

 միանալ

3.

Դիսկրետ մաթեմատիկա

08.02.21թ. ժ.1400

Բարխուդարյան Վ.

 միանալ

4.

Տեղեկատվ.անվտանգ.հիմունք.

10.02.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ․

 միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Web-կայքերի ծրագրավորում

01.02.21թ. ժ.1200

Մանուկյան Վ.

միանալ

2.

Համակ.ցանցեր և հեռահաղորդ.

04.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

 

 Web-կայքերի ծրագրավորում

    Կ/Ա

Մանուկյան Վ.

միանալ

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Ծրագրավ․NET միջավայրում

12.02.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ․

միանալ
 

Կուրսը

N

 Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Բակ II

1.

Ինֆորմատիկա

01.02.21թ. ժ.1000

Գրիգորյան Մ․

միանալ

2.

Մանկավարժություն

05.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

3.

Հայոց լեզու

11.02.21թ. ժ.1300

Դավթյան Վ․

միանալ


 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


Կուրսը

N

 Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Մագիստրատուրա

I

1.

Տեղեկ.տեխն.տնտ.հետ.

01.02.21թ. ժ.1200

Գրիգորյան Մ․

միանալ

2.

Կառավ.արդի հիմնախ․

04.02.21թ. ժ.1200

Պողոսյան Մ․

միանալ

3.

Տնտեսագ.դիվանագիտ.

06.02.21թ. ժ.1400

Պողոսյան Մ.

միանալ

4.

Տնտես.իրավագիտութ․

09.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Ս․

միանալ

5.

Ձեռն.գիտական հիմ.

12.02.21թ. ժ.1500

Բահարյան Ֆ.

միանալ

 

Կուրսը

N

       Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Մագիստրատուրա

II

1.

Ֆինանսական շուկաներ

01.02.21թ. ժ.1100

Խարատրյան Գ․

միանալ

2.

Ֆինանս.վերլ.և վերահս.

02.02.21թ. ժ.1300

Բայադյան Ա․

միանալ

3.

Գործն․մենեջ․ֆին․ոլորտ

03.02.21թ. ժ.1300

Բայադյան Ա․

միանալ

4.

Ֆինանսաբանկ.տեխնոլ.

04.02.21թ. ժ.1100

Ճուղուրյան Ա․

միանալ


 

Կուրսը

N

Առարկա

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Մագ.II /ինֆ./

1.

Կոմպ․ցանցերի նախագծ․ և կազմ․

01.02.21թ. ժ.1200

Բարխուդարյան Վ․

 միանալ

2.

WEB ծրագրավորում

03.02.21թ. ժ.1000

Մանուկյան Վ․

 միանալ

3.

JAVA ծրագր․հատուկ գլուխներ

05.02.21թ. ժ.1000

Մանուկյան Վ․

 միանալ

4.

Օբյեկտ-կողմն․վերլուծ․և նախագծ․

10.02.21թ. ժ.1400

Անդրեասյան Լ․

 միանալ

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

30.04.2021
Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հա...

Աշխատանքի նոր հնարավորություն մեր ուսանողներին

15.03.2021

Հյուսիսային համալսարանի պրակտիկայի և կարիերայի կենտրոնի գործառույթներից է նպաստե...

Map

News

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
Our Partners
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh