logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Սեպտեմբերի 1 ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2021-2022 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում 2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Ժամանակակից մասնագիտություններ Ընդունելություն Ընդունելություն ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսագիտություն Կառավարում 2021-2022 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում

Գիտելիքի օր

Սեպտեմբերի 1

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն

2021-2022

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ժամանակակից մասնագիտություններ

Ընդունելություն

Ընդունելություն

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Կառավարում

2021-2022 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

 

 

 

 

 

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

 


                                                                  

 

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

24.06.21թ. ժ.0930

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Մանկավարժություն

28.06.21թ. ժ.0930

Ավանեսով Էռնեստ

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 IV

1.

II մասնագիտական օտար լեզու /իսպաներեն/

21.06.21թ. ժ.0930

Տոնոյան Լիլիթ

միանալ

2.

Բառագիտություն

24.06.21թ. ժ.1030

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Արտասահամանյան գրականություն

28.06.21թ. ժ.1000

Ասատրյան Ծովինար

միանալ

4.

Հիմնական օտար լեզու

01.07.21թ. ժ.0930

Ալավերդյան Անահիտ

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

   I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Գրականագիտության ներածություն

25.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

Մանկավարժություն

28.06.21թ. ժ.1000

Ավանեսով Էռնեստ

միանալ

4.

Լեզվաբանության հիմունքներ

30.06.21թ. ժ.1100

Մկրտչյան Նունե

միանալ

5.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

02.07.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 IV

1.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

21.06.21թ. ժ.1000

Տոնոյան Լիլիթ

միանալ

2.

Հին սլավոներեն

24.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

3.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

02.07.21թ. ժ.1030

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

24.06.21թ. ժ.0930

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Արտասահմանյան գրականություն

28.06.21թ. ժ.0930

Ասատրյան Ծովինար

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն

29.06.21թ. ժ.1230

Մնացականյան Վահե

միանալ

3.

Անատոմիա,տարիքային ֆիզիոլոգիա և դպրոցականի հիգիենա

01.07.21թ. ժ.0930

Մանասյան Հասմիկ

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Փիլիսոփայություն

21.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

Մանկական գրականություն

29.06.21թ. ժ.0930

Հակոբյան Գայանե

միանալ

4.

Մաթեմատիկա

01.07.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վահե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

III

1.

Տարրական դպրոցի մանկավարժություն

21.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սյուզաննա

միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ. ժ.1200

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

Մանկավարժական վարպետություն

28.06.21թ. ժ.1100

Վարդանյան Մարիա

միանալ

4.

Մաթեմատիկա

01.07.21թ. ժ.1030

Բարխուդարյան Վահե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

IV

1.

Հայոց լեզու

22.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

2.

Մաթեմատիկա

25.06.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վահե

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Ընդհանուր հոգեբանություն

24.06.21թ. ժ.0930

Մամիկոնյան Մարինե

միանալ

3.

Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն

29.06.21թ. ժ.1330

Մնացականյան Վահե

միանալ

4.

Մանկան անատոմիա,ֆիզիոլոգիա և հիգիենա

01.07.21թ. ժ.1030

Մանասյան Հասմիկ

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 

1.

Փիլիսոփայություն

21.06.21թ. ժ.1100

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

II

3.

Մանկական գրականություն

29.06.21թ. ժ.1100

Հակոբյան Գայանե

միանալ

 

4.

Երեխայի տարրական մաթեմ.պատկերացումների ձևավորման  մեթոդիկա

01.07.21թ. ժ.0930

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

III

1.

Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդ

21.06.21թ. ժ.1030

Մկրտչյան Նունե

միանալ

2.

Երեխայի տարրական մաթեմ.պատկերացումների ձևավորման  մեթոդիկա

24.06.21թ. ժ.0930

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

3.

Նախադպրոցական մանկավարժ.վարպետություն

29.06.21թ. ժ.0930

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

 

4.

Նախադպրոցական մանկավարժություն

01.07.21թ. ժ.1200

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

IV

1.

Նախադպրոցական մանկավարժ. պատմություն

24.06.21թ. ժ.1200

Ղազարյան Լուսինե

միանալ 

2.

Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Մկրտչյան Նունե

միանալ 

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Հայ գրականության պատմություն

25.06.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

ԶԼՄ տեխնիկական միջոցներ /ֆոտոլրագրություն/

28.06.21թ. ժ.0930

Բաղդասարյան Արթուր

միանալ

4.

Հայոց լեզու

30.06.21թ. ժ.1200

Մկրտչյան Նունե

միանալ

5.

Հայ մամուլի պատմություն

02.07.21թ. ժ.0930

Մարդյան Գոհար

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 III

1.

Փիլիսոփայություն

21.06.21թ. ժ.1300

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

2.

Հեռուստաժուռնալիստիկա

23.06.21թ. ժ.0930

Աբրահամյան Աստղիկ

միանալ

3.

Հայ գրականության պատմություն

25.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

4.

Հայ հեռուստաժուռնալիստիկայի պատմություն

29.06.21թ. ժ.1300

Հակոբյան Գայանե

միանալ

5.

Խոսքի մշակույթ և հաղորդակցման արվեստ

02.07.21թ. ժ.1030

Մարդյան Գոհար

միանալ
   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Մասնագիտական ռուսաց  լեզու

21.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

2.

Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

23.06.21թ. ժ.1100

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Եվրոպական փիլիսոփայության մտքի պատմություն

25.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

4.

20-րդ դարի ժամանակ.- մանկ. տեսություններ

28.06.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

5.

Մանկավարժական էթիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Հարությունյան Արմեն

միանալ

6.

20-րդ դարի սոցիալ-մանկավարժ. տեսություններ

01.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

7.

Կրթության փիլիսոփայություն

02.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

 

  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Տեղեկատվական տեխնոլոգ. մասնագիտական հետազոտոթյուն.

21.06.21թ. ժ.0930

Գրիգորյան Մանուշակ

միանալ

2.

Ներառական կրթություն

23.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սյուզաննա

միանալ

3.

Կրտսեր դպրոցում մաթեմատիկայի ուս. գիտատեսական հիմունքները

25.06.21թ. ժ.0930

Հարությունյան Տիգրան

միանալ

4.

Մասնագիտական օտար լեզու

28.06.21թ. ժ.0930

Թամազյան Անի

միանալ

5.

Կրտսեր դպրոցում մայրենիի ուս. գիտատեսական հիմունքները

30.06.21թ. ժ.1300

Մկրտչյան Նունե

միանալ

6.

20-րդ դարի սոցիալ-մանկավարժ. տեսություններ

01.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

7.

Կրթության փիլիսոփայություն

02.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Տեղեկատվական տեխնոլոգ. մասնագիտական հետազոտոթյուն.

21.06.21թ. ժ.0930

Գրիգորյան Մանուշակ

միանալ

2.

Ներառական կրթություն

23.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սյուզաննա

միանալ

3.

Ն/դ կրթության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

25.06.21թ. ժ.0930

Վարդանյան Մարիա

միանալ

4.

Մասնագիտական օտար լեզու

28.06.21թ. ժ.0930

Թամազյան Անի

միանալ

5.

Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն

30.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Եվա

միանալ

6.

20-րդ դարի սոցիալ-մանկավարժ. տեսություններ

01.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

7.

Կրթության փիլիսոփայություն

02.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

 

 

 

 

 

                  

 

 

                   

 

 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

 

14.01.2021

1430

 

 միանալ

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

11.01.2021

1430

Պետրոսյան Վ.

 միանալ

Ֆինանսական իրավունք

15.01.2021

1430

Ներսիսյան Ա.

 միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

25.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

14.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ

Քրեական իրավունք

18.01.2021

1430

Ֆանյան Ա.

  միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա 

25.01.2021

1430

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

 

  /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Պետության և իրավունքի տեսություն

23.06.2021

930

Սայադյան Վ.

միանալ

Հայոց պատմություն

28.06.2021

930

Դավթյան Հ.

միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

02.07.2021

1100

Վարդանյան Է.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

30.06.2021

1230

Գասպարյան Ա.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

III

Աշխատանքային իրավունք

24.06.2021

930

Բարխուդարյան Ս.

միանալ 

Քրեական իրավունք

28.06.2021

930

Ֆանյան Ա.

միանալ 

Քաղաքացիական իրավունք

02.07.2021

930

Հայրապետյան Ս.

միանալ 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա

28.06.2021

930

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
{slider=«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտություն/ 1-ին կուրս/քրեական  իրավունք և դատավարություն/}


{/slider}

 /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I քաղ

Մասնագիտական օտար լեզու

21.06.2021

1100

Մարգարյան Մ.

միանալ

Արտապայմանագրային իրավունք

23.06.2021

930

Հայրապետյան Ս.

միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

25.06.2021

930

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

Միջազգային պայմանագրային իրավունք

28.06.2021

930

Վարդանյան Է.

միանալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

30.06.2021

930

Գրիգորյան Մ.

միանալ

Իրավաբանական  գրագրություն

02.07.2021

1410

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

քր

Մասնագիտական օտար լեզու

21.06.2021

1100

Մարգարյան Մ.

միանալ

Բաժնետիրական  իրավունք

23.06.2021

930

Բարխուդարյան Ս.

միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

25.06.2021

1030

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

Միջազգային պայմանագրային իրավունք

28.06.2021

930

Վարդանյան Է.

միանալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

30.06.2021

930

Գրիգորյան Մ.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քաղ

Արբիտրաժային վարույթ

22.06.2021

1300

Վահրադյան Է.

միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա

25.06.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ

Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում

28.06.2021

1300

Վահրադյան Է.

միանալ

Պայմանագրային իրավունք

02.07.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

քր

Իրավաբանական գրագրություն

23.06.2021

1300

Գասպարյան Ա.

միանալ

Հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության մեթոդիկա

26.06.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

միանալ

Փաստաթղթերի տեխնիկակրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրները

28.06.2021

1200

Ալեքսանյան Բ.

միանալ

Նախադեպային իրավունք

30.06.2021

1300

Գասպարյան Ա.

միանալ

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

02.07.2021

1000

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


 


{slider=«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մասնագիտություն/ 2-րդ կուրս}

 {/slider}

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
                                             

 

 

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձրագույն մաթեմատիկա

23.06.21թ. ժ.0930

   Բարխուդարյան Վ․

               միանալ 

2․ 

Հայոց պատմություն

30.06.21թ. ժ.0930 Դավթյան Հ.             միանալ

 

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

II

1.

Միկրոէկոնոմիկա

22.06.21թ. ժ. 2000

Բահարյան Ֆ.

միանալ

2.

Տնտես.տեսություն

24.06.21թ. ժ.1130

Պողոսյան Մ.

միանալ

3.

Հավան.տեսություն և մաթ․վիճ․

28.06.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

4.

Մենեջմենթի հիմունքներ

30.06.21թ. ժ. 2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ
 

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

III

1.

Նախագծերի կառավարում

22.06.21թ. ժ.2000

Խալաթյան Հ.

միանալ

2.

Մակրոտն.կարգ.և կանխ.

24.06.21թ. ժ.2000

Խաչատրյան Գ.

միանալ

3.

Ֆինանսական մենեջմենթ

28.06.21թ. ժ.2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ

4.

Միջազգ.տնտես.հարաբերություն

30.06.21թ. ժ.2100

Պողոսյան Մ.

միանալ

5.

Տնտեսամաթեմ․ մոդելներ

02.07.21թ. ժ.2000

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

IV

1.

Ծրագրային բյուջետավորում

23.06.21թ. ժ.0930

Ավետիսյան Ա.

միանալ

2.

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

30.06.21թ. ժ.1230

Հակոբյան Հ․

միանալ

 

 

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Ինֆորմատիկա

22.06.21թ. ժ.0930

Սմբատյան Ա․

միանալ

2.

Մաթեմատիկական անալիզ

28.06.21թ. ժ.0930

Մութաֆյան Մ․

միանալ

3.

Ֆիզիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Հակոբյան Մ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

22.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

2.

Տվյալների կառ.և ալգորիթմներ

23.06.21թ. ժ.1000

Հովակիմյան Հ.

միանալ

3.

Հավան.տեսութ.և մաթ.վիճակագր.

24.06.21թ. ժ.1000

Նալչաջյան Վ.

միանալ

4.

Ծրագրավորման տեխնոլոգիա

կ/ա

25.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Հաշվ.համակ.ճարտարապետութ.

21.06.21թ. ժ.1000

Մկրտչյան Հ.

միանալ

2.

Օբյեկտ-կողմ.ծրագրավորում

22.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

3.

Տվյալների հենքերի նախագծում

23.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Միկրոպր.և միկրոկոնտրոլերներ

22.06.21թ. ժ.1930

Մկրտչյան Հ.

միանալ

2.

Համակ.ցանցերի կազմակերպում

25.06.21թ. ժ.1930

Հովակիմյան Հ.

միանալ
 

Կուրս    Քննություններ Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

22.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Ս․

 միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ․ ժ.1100

Դավթյան Վ․

միանալ

3.

Մաթեմատիկա

29․06․21թ․ ժ.0930

Բարխուդարյան Վ․

միանալ


 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

մագ I

1.

Մասնագիտ․օտար լեզու

21.06.21թ. ժ.1300

Թամազյան Ա․

միանալ

2.

Տնտես.փիլիսոփայություն

23.06.21թ. ժ.1300

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

3.

Ստրատեգ.բանկ.մենեջմենթ

25.06.21թ. ժ.2000

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

4.

Գիտահետազոտական աշխատանք

25.06.21թ. ժ.2100

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

5.

Ստրատեգ.ֆինանս.մենեջմենթ

28.06.21թ. ժ.2000

Բահարյան Ֆ․

միանալ

6․

Ֆինանսավարկային քաղաքակ․

01.07.21թ. ժ.2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ

 


 

Հայտարարություններ

Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

02.12.2021
Եռօրյա միջազգային  վերապատրաստում

  «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համ...

Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

30.11.2021
Միջազգային  սեմինար-վերապատրաստում

  Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա  միջազգային  սեմինար-վերապատ...

Map

News

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
Our Partners
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh