logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Սեպտեմբերի 1 ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2021-2022 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում 2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Ժամանակակից մասնագիտություններ Ընդունելություն Ընդունելություն ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսագիտություն Կառավարում 2021-2022 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում

Գիտելիքի օր

Սեպտեմբերի 1

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն

2021-2022

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ժամանակակից մասնագիտություններ

Ընդունելություն

Ընդունելություն

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Կառավարում

2021-2022 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

Northern University was founded in 1996

The University has initially adopted a unique mission to organize higher education of Armenian immigrated youth, from former Soviet Republics, particularly Russia, in the homeland (this is how comes the name ''Northern).

Full name of the University.

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն)
«СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью)
«NORTHERN UNIVERSITY» LLC (Limited Liability Company)

The legal address of the University.
Republic of Armenia, Yerevan city, Alek Manukyan 15/9

Business address of the University
Republic of Armenia, Yerevan city, Alek Manukyan 15 a

State Register Number
273.110.01549

Northern University first accreditation - N013, has received by RA Ministry of Education and Science, in 2001.

In 2015, the National Center for Professional Education Quality Assurance (ANQA) has granted institutional accreditation for 2 years (conditional).

In 2018, has been re-accredited for a four-year term by the National Center for Professional Education Quality Assurance (ANQA).

The primary purpose of state accreditation is to assure educational institutions, students, families, employers, and interested public that the institution operates with a high level of quality in education and is recognized by the Government. Accreditation is a process by which educational institutions and academic programmes are recognized for their performance, integrity, and quality that entitles them to the confidence of the educational community and the public. Accreditation is granted for a certain period and guarantees that the institution or academic programme has the necessary capacity to provide education for a definite time span. Accreditation entails that the institution maintains the standards that endow its graduates to gain admission to other reputable institutions of higher learning or to achieve credentials for professional practice.

The Northern University provides its students, post-graduate students exclusively state diploma.

The University has a three-cycle system of higher education: Bachelor's degree, Master’s degree and Post-graduate education.

The education of Northern University Bachelor's and Master's degree programs is implemented on the following specializations:

 • Software engineering
 • Economics
 • Accounting and taxation
 • Management
 • Law
 • General Pedagogy
 • Preschool Pedagogy
 • Specialized Pedagogy
 • Foreign Language and Literature
 • Journalism
 • Psychology
 • Enterprise Economics and Management (according branches)
 • Informatics (Computer Sciences)

Post-graduate professional education is carried out on the following specializations of the Academic Degree Award nomination of the Republic of Armenia:

 • Finance, Accounting
 • Armenian Classical Literature
 • Judical Law

The University organizes the education of foreign citizens in the following specialties:

Bachelor’s Degree Program

 • Economics
 • Management
 • Software Engineering

Master’s Degree program

 • Management

There is also a high school and a medical college in the University.

The Northern University also has its Alaverdi “Tumanyan” branch, where introduced new technologies has created new opportunities for students to study distance learning courses.

The branch university, in full-time/part-time Bachelor’s Degree program implements education in following academic programs:

 • Economics
 • Management (by spheres)
 • General Pedagogy (Primary Pedagogy and Methodology)
 • Preschool Pedagogy (Preschool Pedagogy and Methodology).

Vocational education program implements following specializations:

 • Dentistry
 • Nurisng

The University has a library, a reading room, computer classrooms equipped with internet access, educational laboratories. At the University operates its activities: Student Council, Student Scientific Company, Legal Clinic, Laboratory of Criminalistics.

The University’s academic staff cinsists of well-know specialist, lecturers with scientific degree and title.

Northern University is situated in the center of Yerevan, has wonderful building conditions, furnished auditoriums and technically equipped cabinets.

Directory Phone Numbers(+37410) 57-33-17
Media and Public Relations Department (+37410) 55-41-35
High School (+37410) 55-21-39
Web-page՝ www.northern.am
E-mail address՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

 Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի, բուհի ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվություններին: 

   

 

  pdf

 

2019/2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԵՒ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ՄՀԵՐ ՄԱԿԻՉՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՄԵՐԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017
2018 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ 

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ԼԻԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

  pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ԲՈՐԻՍ ՄԱԿԻՉՅԱՆ 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

Հայտարարություններ

Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

02.12.2021
Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

  «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համ...

Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

30.11.2021
Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

  Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա  միջազգային  սեմինար-վերապատ...

Map

News

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
Our Partners
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh