logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

    ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ  ԲԱԺԻՆ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիսային համալսարանը հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկում է նախապատրաստական դասընթացներ բակալավրի կրթական ծրագրով՝ Հյուսիսային համալսարանի առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2024-2025 ուս. տարվա դիմորդների համար:
📌Դասընթացների տևողությունը մինչև մեկ ուսումնական տարի է:
📌Դասընթացների կազմակերպման առանձնահատկությունները քննարկվում և համաձայնեցվում են դիմորդների հետ՝ վերջիններիս գիտելիքների նախնական գնահատման հիման վրա:
📌Նախատեսվում է շաբաթական երկու պարապմունք՝ 1,5 ժամ տևողությամբ:
📌Ամսական ուսման վարձը՝ 15.000 դրամ:
📌Հյուսիսային համալսարան ընդունվելու դեպքում նախապատրաստական դասընթացի համար վճարված գումարը կհամարվի ուսման վարձի կանխավճար:
📌Դասընթացները ներառում են հատևյալ առարկաները
💠Հայոց լեզու և գրականություն
💠Օտար լեզու և գրականություն
💠Հայոց պատմություն
💠Մաթեմատիկա
💠Ֆիզիկա
📌Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել Հյուսիսային համալսարանի ընդունող հանձնաժողով՝ 010-57-33-17 հեռախոսահամարով:
Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 15ա: