logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԲՈՒՀԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

Բակալավրիատի դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • դիմում համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է բուհում)
  • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական)։ Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.
  • ավարտական վկայական
  • 6 լուսանկար՝ 3x4 սմ չափսի

123

 

Միջազգային համագործակցություն

 

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն

 

Կրթության որակի ապահովում

 

Բժշկական քոլեջ

 

«Հյուսիսային համալսարան» պաշտոնաթերթ

Assess the quality of academic services provided by the Law Faculty