logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Philology en


Bachelor’s Degree

 • Duration of full-time studies: 4 year
 • Duration of part-time studies: 5 year

Master’s Degree

 • Duration of full-time studies: 2 year
 • Duration of part-time studies: 2.5 year

Faculty of Philology and Pedagogy is the leading one of the University, which operates since the foundation of the University. The Faculty holds its rights and responsibilities according to its Charter, implements  higher professional education in several professions.

 • General Pedagogy
 • Preschool pedagogy
 • Specialized Pedagoy
 • Foreign Language and Literature
 • Journalism
 • Psychology

The Faculty’s management bodies are the Faculty Council  and the Dean.  The main subdivisions of the faculty are:

 1. Chair of Armenian language, Literature and Journalism
 2. Chair of Pedagogy and Psychology
 3. Chair of Romance-Germanic and Russian Philology
 4. «VERNATUN» Tumanyan scientific center
 5. Language teaching linguophone laboratory

Main News

Հայտարարություններ

Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

08.10.2021
Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

           «ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Հ...

Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

29.09.2021
Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ   Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կու...

Assess the quality of academic services provided by the faculty of Philology and Pedagogy