logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

School 01


Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է հետևյալ ֆակուլտետների դեկանների մրցույթ՝

  1. Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետ:
  2. Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ:
  3. Իրավաբանության ֆակուլտետ:

Դեկանի գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի անձնագրով (կից փաստաթուղթ):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

  • դիմում
  • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների), պատճենը
  • ինքնակենսագրություն CV
  • աշխատանքային գրքույկի պատճենը
  • հանրային ծառայության համարանիշի պատճենը
  • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) պատճենը:

Փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել համալսարանի էլեկրոնային հասցեով՝  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: Թեմա բաժնում նշել համապատասխան ֆակուլտետի անվանումը: Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում նոյեմբերի 13-ը:

Main News

Հայտարարություններ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

28.09.2023
Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ Հյուսիսային համալսարանը &n...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ուսուցիչների թափուր հաստիքների համար

01.09.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ավագ դպրոցի ֆ...