logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոնի ղեկավարի թափուր հաստիքի համար

Վերջնաժամկետ 19.09.2022թ.

Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներ

 • ունենա բարձրագույն կրթություն (բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կամ (առնվազն) մագիստրոսի աստիճան) լրագրություն, հանրային կապեր մասնագիտություններով և լրատվական ոլորտում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ,
 • իմանա ՀՀ Սահմանադրությունը, կրթության ոլորտին վերաբերող ՀՀ նոր­մատիվ իրավական ակտերը, Համալսարանի կանոնադրությունը, կարգերը, ներքին կարգապահական կանոնները և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտեր (northern.am),,
 • իմանա կրթության ոլորտում հանրային կապերի առանձնահատկություններն և զարգացման միտումները,
 • տիրապետի հայերենին (գերազանց), անգլերենին և ռուսերենին[1],
 • ունենա համարկագչով, ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ,
 • տիրապետի տեսանկարահանման և լուսանկարահանման սկզբունքներին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Դիմում (կից ձևաչափ)
 • Ինքնակենսագրություն՝ CV
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը: 

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլ. հասցեին։

 

[1] Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի  B2  մակարդակներին համապատասխան

 

 

Main News

Հայտարարություններ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

28.09.2023
Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ Հյուսիսային համալսարանը &n...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ուսուցիչների թափուր հաստիքների համար

01.09.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ավագ դպրոցի ֆ...