logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

 

rektorat

 

Northern University Rectorate is a consultative body adjunct to the Rector.

The Rectorate, according to established regulation, within it’s scope discusses issues, related to the University’s activity all aspects, the implementation process of the University Council and the Scientific Council decisions. The Rectorate staff consist of the rector, vice-rectors, deans of faculties, heads of chairs, chief accountant, head of HR department, heads of educational centers and the head of Student Council.

Main News

Հայտարարություններ

Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

08.10.2021
Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

           «ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Հ...

Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

29.09.2021
Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ   Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կու...

Map