logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 1-ին  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Հայոց լեզու

12.01.21թ. ժ.1600

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

14.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

19.01.21թ. ժ.1430

Սարգսյան Ն.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմատիկա

22.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

         հղումը

 

I

1.

Հայոց լեզու

12.01.21թ. ժ.1500

 

Դավթյան Վ.

     միանալ

2.

Մանկան անատոմիա,ֆիզիոլոգիա և հիգիենա

19.01.21թ. ժ.1500

 

Մանասյան Հ.

  միանալ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

      Հղումը

 

III

1.

Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն

12.01.21թ. ժ.1430

Սարգսյան  Ե.

    միանալ

2.

Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր

14.01.21թ. ժ.1600

Հովհաննիսյան Ե.

  միանալ

3.

Իրավաբանական հոգեբանություն

18.01.21թ. ժ.1530

Հովհաննիսյան  Ե.

  միանալ

4.

Զարգացման հոգեբանություն

20.01.21թ. ժ.1430

Մամիկոնյան Մ.

  միանալ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

IV

1.

Հոգեկարգավորում

14.01.21թ. ժ.1500

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

ՆԼԾ

15.01.21թ. ժ.1500

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հոգեթերապիայի հիմունքներ

18.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Բժշկական հոգեբանություն

20.01.21թ. ժ.1000

Մամիկոնյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հոգեդիագտնոստիկա

26.01.21թ. ժ.1000

Մամիկոնյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

 

I

1.

Հիմնական օտար լեզու

14.01.21թ. ժ.1040

Ալավերդյան  Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Գրականության ներածություն

19.01.21թ. ժ.1500

Դավթյան Վ.

  ՄԻԱՆԱԼ

3.

Գործնական քերականություն

26.01.21թ. ժ.1145

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

 

II

1.

Հիմնական օտար լեզու

12.01.21թ. ժ.1045

Թամազյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

14.01.21թ. ժ.1430

Տոնոյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տեսական հնչյունաբանություն

18.01.21թ. ժ.1415

Մարգարյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Ռուս գրականության պատմություն

21.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան Գ.

 ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հայ գրականության պատմություն

26.01.21թ. ժ.1500

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

  Հղումը

 

IV

1.

Հիմնական օտար լեզու

14.01.21թ. ժ.1200

Ալավերդյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մանկավարժության պատմություն

19.01.21թ. ժ.1530

Սարգսյան Ն.

  ՄԻԱՆԱԼ

3.

Երկրագիտություն/II օտար լեզու/

21.01.21թ. ժ.1430

Տոնոյան Լ.

  ՄԻԱՆԱԼ

4.

Երկրագիտություն/Հիմնական օտար լեզու/

25.01.21թ. ժ.1415

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ

5.

Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

29.01.21թ. ժ.1315

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ


 ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Հայոց լեզու

19.01.21թ. ժ..1400

Կարապետյան 

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

15.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

12.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմատիկա

25.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ
 


                                                                  

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Մանկավարժություն

11.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Տարրական դպր.  մանկ.

14.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մաթեմատիկա

18.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմ .դաս.մեթոդիկա

22.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ
5 Հայոց լ. դաս .մեթոդիկա 26.01.21թ. ժ..1400 Կարապետյան

ՄԻԱՆԱԼ

 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Սոց. մանկավարժություն

11.01.21թ. ժ..1400

Սարգսյան  

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մաթեմատիկա

15.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հայոց լ. դաս .մեթոդիկա

21.01.21թ. ժ..1400

Կարապետյան  

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմ .դաս.մեթոդիկա

26.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Գրականության ներածություն

02.02.21թ. ժ.1300

Դավթյան Վ.

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

05.02.21թ. ժ.1000

Մարգարյան Մ.

միանալ

3.

Գործնական քերականություն

08.02.21թ. ժ.10 00

Մարգարյան Մ.

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Լեզվաբանության հիմունքներ

02.02.21թ. ժ.12 00

Ասատրյան Ծ.

միանալ 

2.

Տեսական  հնչունաբանություն

05.02.21թ. ժ.12 00

Մարգարյան Մ.

միանալ 

3.

Հիմնական  օտար  լեզու

08.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան Ա.

միանալ 

4.

Փիլիսոփայություն

10.02.21թ. ժ.10 00

Ասատրյան Գ.

միանալ 

 

5.

Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

12.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան Ա.

միանալ 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հնչյունաբանություն

03.02.21թ. ժ.1000

Ջիլավյան Ք.

միանալ  

2.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

05.02.21թ. ժ.1000

ՀովհաննիսյանԳ.

միանալ  

3.

Ժողովրդական բանահյուսություն

08.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Գ.

միանալ  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Արտասահմանյան գրականություն

02.02.21թ. ժ.1000

Ասատրյան Ծ.

միանալ  

2.

Ռուս գրականության պատմություն

05.02.21թ. ժ.1200

Հովհաննիսյան Գ.

միանալ  

3.

Ոճագիտություն

08.02.21թ. ժ.1200

Հովհաննիսյան Գ.

միանալ  

4.

Սոցիալական մանկավարժություն

10.02.21թ. ժ.1000

Հարությունյան Ա.

միանալ  

5.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

12.02.21թ. ժ.1000

Տոնոյան Լ.

միանալ  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց  լեզու

02.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպանություն

05.02.21թ. ժ.1400

Հովհաննիսյան Ա.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մաթեմատիկա

08.02.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

  Հղումը

II

1.

Մանկավարժություն

03.02.21թ. ժ.1400

Վարդանյան Մ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

07.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Ս.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հայոց լեզու

11.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Հայ մանկավարժական մտքի պատմություն

01.02.21թ. ժ.1400

Վարդանյան Մ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հայոց լեզու

04.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

08.02.21թ. ժ.1100

Ավանեսով Է.

ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

IV

1.

Մանկավարժության պատմություն

01.02.21թ. ժ.1300

Հարությունյան  Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մանկական գրականություն

05.02.21թ. ժ.1000

Հակոբյան Գ.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա

08.02.21թ. ժ.1430

Թերջյան Ց.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

11.02.21թ. ժ.1000

Մկրտչյան Ն.

 ՄԻԱՆԱԼ


Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Սոցիալական մանկավարժություն

01.02.21թ. ժ.1000

Հարությունյան Ա.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

03.02.21թ. ժ.1000

Մկրտչյան Ն.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մաթեմատիկայի  դասավանդման մեթոդիկա

05.02.21թ. ժ.1430

Թերջյան Ց.

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Հայոց լեզու

09.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

5.

Մաթեմատիկա

12.02.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց լեզու

02.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

միանալ

2.

Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն

05.02.21թ. ժ.1400

Հովհաննիսյան Ա.

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Մանկավարժություն

03.02.21թ. ժ.1400

Վարդանյան Մ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

07.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Ս.

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հայոց լեզու

11.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Հայ մանկավարժական մտքի պատմություն

01.02.21թ. ժ.1400

Վարդանյան Մ.

միանալ

2.

Հայոց լեզու

04.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

միանալ

3.

Երեխայի տարրական մաթեմ.պատկեր.ձևավորման մեթոդիկա

08.02.21թ. ժ.1100

Ղազարյան Լ.

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Հղումը

 

IV

1.

Մանկավարժության պատմություն

01.02.21թ. ժ.1300

միանալ

2.

Մանկական գրականություն

05.02.21թ. ժ.1000

միանալ

3.

Երեխայի տարրական մաթեմատիկ. պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա

09.02.21թ. ժ.1100

միանալ

4.

Նախադպրոցական մանկավարժություն

12.02.21թ. ժ.1500

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Հղումը

V

1.

Սոցիալական մանկավարժություն

01.02.21թ. ժ.1000

միանալ

2.

Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա

03.02.21թ. ժ.1200

միանալ

3.

Մասնագիտական կրթության ժամանակ.տեխնոլոգիաներ

08.02.21թ. ժ.1000

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայ  ժողովրդական  բանահյություն

02.02.21թ. ժ.10 00

Մկրտչյան Ն.

միանալ 

2.

Ժուռնալիստիկայի  հիմունքներ

05.02.21թ. ժ.13 00

Հակոբյան Գ.

միանալ 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Ռուս գրականության պատմություն

01.02.21թ. ժ.10 00

Հովհաննիսյան Գ.

միանալ 

2.

Արտասահմանյան գրականության պատմություն

04.02.21թ. ժ.10 00

Ասատրյան Ծ.

միանալ 

3.

Հայ ռադիոժուռնալիստիկայի պատմություն

08.02.21թ. ժ.12 00

Աբրահամյան Ա.

 միանալ 
   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Մասնագիտական ռուսաց լեզու

01.02.21թ. ժ.12 00

Հովհաննիսյան Գ.

միանալ

2.

Օտար լեզուների դասավանդման ժամանակակից մեթոդները

04.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան  Ա.

միանալ

3.

Անգլերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանություն

08.02.21թ. ժ.10 30

Ալավերդյան  Ա.

միանալ

4.

Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

10.02.21թ. ժ.10 00

Մարգարյան Մ.

միանալ

5.

Լեզվաերկրագիտություն

12.02.21թ. ժ.10 00

Մարգարյան Մ.

միանալ

  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

1.

Լրատվամիջոցներ և հաղորդակցություն

01.02.21թ. ժ.10 00

Հակոբյան Գ.

Միանալ

II

2.

Բառարանագրություն

03.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան  Ա.

Միանալ

3.

Կիրառական  մանկավարժություն

05.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

Միանալ

4.

Միջմշակութային հաղորդ. և բանակցային խոսք

08.02.21թ. ժ.11 00

Ալավերդյան  Ա.

Միանալ

5.

Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

10.02.21թ. ժ.11 00

Մարգարյան Մ.

Միանալ

6.

Ժամանակակաից անգլերենի բառակազմության հայեց.

12.02.21թ. ժ.11 00

Մարգարյան Մ.

Միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

 

1.

Տեղեկատվական տեխնոլոգ.մասն.հետազոտություն.

01.02.21թ. ժ.10 00

Գրիգորյան Մ.

միանալ

2.

Մասնագիտական օտար լեզու

02.02.21թ. ժ.10 00

Թամազյան Ա.

միանալ

3.

Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն

03.02.21թ. ժ.10 00

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ

4.

Մանկավարժ. հետազոտության մեթոդաբանություն

04.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

5.

Կրթական հաստատությունների կառավարում

05.02.21թ. ժ.12 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

6.

Մանկավարժական հոգեբանություն

08.02.21թ. ժ.10 00

Հովհաննիսյան Ե.

միանալ

7.

Համեմատական մանկավարժություն

09.02.21թ. ժ.10 00

Հարությունյան Ա.

միանալ

8.

Ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

10.02.21թ. ժ.11 00

Ղազարյան Լ.

միանալ

9.

Կրտսեր դպրոցում մայրենիի ուսուցման գիտատեսական հիմունքները

11.02.21թ. ժ.10 00

Մկրտչյան Ն.

միանալ

10.

Կրտսեր դպր.մաթեմատիկայի ուս.գիտատեսական հիմունքները

12.02.21թ. ժ.14 30

Թերջյան Ց.

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

 

1.

Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն

01.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

2.

Կրտսեր դպրոցում մայրենիի ուսուցման գիտատեսական հիմունքները

02.02.21թ. ժ.12 00

Մկրտչյան Ն.

միանալ

3.

Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ

03.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

4.

Մանկավարժական  էթիկա

04.02.21թ. ժ.10 00

Հարությունյան Ա.

միանալ

5.

Կիրառական  մանկավարժություն

08.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

6.

20-րդ դարի ժամանակակից-մանկավարժական տեսություններ

10.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

7.

Կրտսեր դպրոցում մաթեմատիկայի  ուսուցման գիտատեսական հիմունքները

12.02.21թ. ժ.16 30

Թերջյան Ց.

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

 

1.

Տեղեկատվական տեխնոլոգ.մասն.հետազոտություն.

01.02.21թ. ժ.10 00

Գրիգորյան Մ.

միանալ

2.

Մասնագիտական օտար լեզու

02.02.21թ. ժ.10 00

Թամազյան Ա.

միանալ

3.

Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն

03.02.21թ. ժ.10 00

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ

4.

Մանկավարժ. հետազոտության մեթոդաբանություն

04.02.21թ. ժ.10 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

5.

Կրթական հաստատությունների կառավարում

05.02.21թ. ժ.12 00

Սարգսյան Ն.

միանալ

6.

Մանկավարժական հոգեբանություն

08.02.21թ. ժ.10 00

Հովհաննիսյան Ե.

միանալ

7.

Համեմատական մանկավարժություն

09.02.21թ. ժ.10 00

Հարությունյան Ա.

միանալ

8.

Ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

10.02.21թ. ժ.11 00

Ղազարյան Լ.

միանալ

9.

Երեխայի խոսքի զարգացման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

11.02.21թ. ժ.12 00

Մկրտչյան Ն.

միանալ