logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

<հ1>Philology

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  

/ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

  
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   

                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օրը ժամը                                    III  կուրս          լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Վահե Բարխուդարյան  միանալ դասին
3-4 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա Վահե Բարխուդարյան միանալ դասին
5-6 Մանկական գրականություն Գայանե Հակոբյան  միանալ դասին
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հայոց լեզու Վարդուհի Դավթյան  միանալ դասին
3-4 Մանկավարժության պատմություն Նաիրուհի Սարգսյան  միանալ դասին
5-6 Մանկական գրականություն  Գայանե Հակոբյան  միանալ դասին
7-8  Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա  Արտյոմ Դավթյան  միանալ դասին
9-10      
չորեքշաբթի 1-2  Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա  Նունե Մկրտչյան  միանալ դասին
3-4  Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա  Նունե Մկրտչյան  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Մանկավարժական վարպետություն Նաիրուհի Սարգսյան  միանալ դասին
5-6 Հայոց լեզու Ծովինար Ասատրյան  միանալ դասին
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2  Մաթեմատիկա  Վահե Բարխուդարյան  միանալ դասին
3-4  Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա  Վահե Բարխուդարյան  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      

 

                                                           ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                    IV  կուրս          լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կառավարման հոգեբանություն Սյուզաննա Կակոյան  միանալ դասին
3-4 Հաղորդակցման հոգեբանություն Սյուզաննա Կակոյան  միանալ դասին
5-6 Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգի իրականացում(պրակտիկում)  Եվա Հովհաննիսյան  միանալ դասին
7-8  Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպմանպրակտիկում  Եվա Հովհաննիսյան  միանալ դասին
9-10      
երեքաբթի 1-2 Միջմշակութային հոգեբանություն Գրիշա Բալասանյան  միանալ դասին
3-4 Հոգեբանական օտարացում Գրիշա Բալասանյան  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգի իրականացում
(պրակտիկում
Եվա Հովհաննիսյան  միանալ դասին
3-4 Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպման պրակտիկում Եվա Հովհաննիսյան  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      

 

    ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ  ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
   
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ԵՎ  ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  
 

 


                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 


                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան  Լեյլի  միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան  Լեյլի  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա և նրա դասավանդման մեթոդ. Պողոսյան  Սերյոժա  միանալ դասին
3-4 Մաթեմատիկա և նրա դասավանդման մեթոդ. Պողոսյան  Սերյոժա  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան  Լեյլի  միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան  Լեյլի  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Մաթեմատիկա և նրա դասավանդման մեթոդ. Պողոսյան  Սերյոժա  միանալ դասին
3-4 Մաթեմատիկա և նրա դասավանդման մեթոդ. Պողոսյան  Սերյոժա  միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      

 

       /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  
 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օր ժամ I շաբաթ 13-17.06.2022թ.   լս. ժամ II շաբաթ 20-24.06.2022թ. լս. ժամ III շաբաթ 27.06-01.07.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 5/3 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 5/3 1-2 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. 5/3
3-4 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա. 5/3 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 5/3 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 5/3
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. 5/3 5-6 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/3 5-6 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 5/3
7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս. 5/3 1-2 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս. 5/3 1-2 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս. 5/3
3-4 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3 3-4 Բժշկ. և երեխ. առողջ. պահպան. Հովհաննիսյան Ա. 5/3 3-4 Մանկ. բանավոր. խոսք.հաղ.մշակ. Մարդյան Գ. 5/3
5-6 Անատոմիա,տարիք. ֆիզ. և դպր. հիգ. Մանասյան Հ. 5/3 5-6 Մանկ. բանավոր. խոսք.հաղ.մշակ. Մարդյան Գ. 5/3 5-6 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/3
7-8       7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5/3 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5/3 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5/3
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ. 5/3 3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ. 5/3 3-4 Արտ. իրավ. բնակ. I բուժօգնություն Հովհաննիսյան Ա. 5/3
5-6 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3 5-6 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3 5-6 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ. 5/3
7-8       7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/3 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/3 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/3
3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հակոբայն Ա. 5/3 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հակոբայն Ա. 5/3 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հակոբայն Ա. 5/3
5-6 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3 5-6 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3 5-6 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3
7-8       7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Ս. 5/3 1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Ս. 5/3 1-2 Ընդհանուր հոգեբանություն Կակոյան Ս. 5/3
3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան Ա. 5/3 3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան Ա. 5/3 3-4 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/3
5-6 Հատուկ հոհեբանություն Կակոյան Ս. 5/3 5-6       5-6      
7-8       7-8       7-8      

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օր ժամ I շաբաթ  13-17.06.2022թ.   լս. ժամ II շաբաթ  20-24.06.2022թ. լս. ժամ III շաբաթ 27.06-01.07.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Տարիք. և կրտսեր դպր. հոգեբանություն Հովհաննիսյան Ե. 4/3 1-2 Մաթեմատիկայի դաս. Մեթոդիկա Շաքարյան Կ. 4/3
3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. 4/3 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. 4/3 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. 4/3
5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 4/3 5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. 4/3 5-6 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ. 4/3
7-8       7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/3 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/3 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/3
3-4 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 3-4 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 3-4 Մանկավարժություն Վարդանյան Մ. 4/3
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալ դասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալ դասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալ դասին
7-8       7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Ֆիզ. դաստ. դաս. մեթոդիկա Ավանեսով Է. 4/3 1-2 Հայոց լեզու  Ասատրյան Ծ. 4/3 1-2 Հայոց լեզու  Ասատրյան Ծ. 4/3
3-4 Ֆիզ. դաստ. դաս. մեթոդիկա Ավանեսով Է. 4/3 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. 4/3 3-4 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք. 4/3
5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 4/3 5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 4/3 5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս. 4/3
7-8       7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու  Ասատրյան Ծ. 4/3 1-2 Տարիք. և կրտսեր դպր. հոգեբանություն Հովհաննիսյան Ե. 4/3 1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ. 4/3
3-4 Մաթեմատիկայի դաս. Մեթոդիկա Շաքարյան Կ. 4/3 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. 4/3 3-4 Մանկավարժական հաղորդակցում Սարգսյան Ն. 4/3
5-6 Երաժշտ. և դրա դաս. մեթոդիկա Ղարիբյան Շ. 4/3 5-6 Երաժշտ. և դրա դաս. մեթոդիկա Ղարիբյան Շ. 4/3 5-6 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա. 4/3
7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալ դասին 7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալ դասին 7-8 Ես և շրջակա աշխարհը Սարգսյան Ն. 4/3
ուրբաթ 1-2 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 1-2 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 1-2      
3-4 Մանկավարժություն Վարդանյան Մ. 4/3 3-4 Մանկավարժություն Վարդանյան Մ. 4/3 3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 Մանկավարժություն Վարդանյան Մ. 4/3 5-6 Մանկավարժություն Վարդանյան Մ. 4/3 5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8       7-8      

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օր ժամ                I շաբաթ 13-17.06.2022 թ.   լս. ժամ II շաբաթ 20-24.06.2022 թ. լս. ժամ III շաբաթ 27.06-01.07.2022 թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն. 5/2 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն. 5/2 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն. 5/2
3-4 Կերպարվեստ և դրա դաս. մեթոդիկա Հարությունյան Ա. 5/2 3-4 Կերպարվեստ և դրա դաս. մեթոդիկա Հարությունյան Ա. 5/2 3-4 Տարիք. և կրտսեր դպրոց. հոգեբ. Կակոյան Ս. 5/2
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6      
7-8       7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա. 5/2 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա. 5/2 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա. 5/2
3-4 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2 3-4 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2 3-4 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2
5-6 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2 5-6 Հայոց լեզու  Դավթյան Վ. 5/2 5-6 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2
7-8       7-8       7-8 Մանկավարժական վարպետություն Վարդանյան Մ. 5/2
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու  Դավթյան Վ. 5/2 1-2 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2 1-2 Ֆիզ. դաստ. դաս. մեթոդիկա Ավանեսով Է. 5/2
3-4 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2 3-4 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2 3-4 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2
5-6       5-6 Հայոց լեզու  Ասատրյան Ծ. 5/2 5-6 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2
7-8       7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/2 1-2 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/2 1-2 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/2
3-4 Հայոց լեզու  Ասատրյան Ծ. 5/2 3-4 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2 3-4 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին
7-8       7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/2 1-2 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/2 1-2 Մաթեմատիկա  Բարխուդարյան Վ. 5/2
3-4 Հայոց լեզու  Դավթյան Վ. 5/2 3-4 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2 3-4 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/2
5-6 Տարրական դպրոցի մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/2 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մաթեմատիկայի դաս. մեթոդիկա  Շաքարյան Կ. 5/2
7-8 Մանկավարժական վարպետություն Վարդանյան Մ. 5/2 7-8       7-8      

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                    II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Բնագիտության հիմունքներ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի
5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե
7-8 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդիկա Շաքարյան Կարինե
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե
7-8 Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ Խալաթյան Հարություն
չորեքշաբթի 1-2 Բնագիտության հիմունքներ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդիկա Շաքարյան Կարինե
5-6      
7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե
7-8 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդիկա Շաքարյան Կարինե
ուրբաթ 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե
7-8      
 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը             II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Հայոց լեզվի դաս.մեթոդիկա/պրակտիկում Մկրտչյան Նունե միանալդասին
5-6 Մանկավարժություն/պրակտիկում Սարգսյան Նաիրուհի
7-8 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի
     
երեքշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
3-4 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդ./պրակտիկ. Շաքարյան Կարինե
5-6 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդ./պրակտիկ. Շաքարյան Կարինե
7-8      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի
5-6 Մանկավարժություն/պրակտիկում Սարգսյան Նաիրուհի
7-8      
ուրբաթ 1-2      
3-4      
5-6 Մանկավարժություն/պրակտիկում Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 Հայոց լեզվի դաս.մեթոդիկա/պրակտիկում Մկրտչյան Նունե
 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օր ժամ I շաբաթ  13-17.06.2022թ.   լս. ժամ II շաբաթ 20-24.06.2022թ. լս. ժամ III շաբաթ 27.06-01.07.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ.  5/3 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ.  5/3 1-2 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա.  5/3
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.  5/3 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.  5/3 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.  5/3
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.  5/3 5-6 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն.  5/3 5-6 Հայոց լեզու Դավթյան Վ.  5/3
7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.  5/3 1-2 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.  5/3 1-2 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.  5/3
3-4 Մանկան անատոմիա,ֆիզ. և հիգ. Մանասյան Հ.  5/3 3-4 Բժշկ. և երեխ. առողջ. պահպան. Հովհաննիսյան Ա.  5/3 3-4 Մանկ. բանավոր խոսք. հաղ. մշակ. Մարդյան Գ.  5/3
5-6 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթ. Ղազարյան Լ.  5/3 5-6 Մանկ. բանավոր խոսք. հաղ. մշակ. Մարդյան Գ.  5/3 5-6 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն.  5/3
7-8       7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.  5/3 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.  5/3 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.  5/3
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ.  5/3 3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ.  5/3 3-4 Արտ. իրավ. բն. I բուժօգնություն Հովհաննիսյան Ա.  5/3
5-6       5-6       5-6 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ.  5/3
7-8       7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն.  5/3 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն.  5/3 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն.  5/3
3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հակոբյան Ա.  5/3 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հակոբյան Ա.  5/3 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հակոբյան Ա.  5/3
5-6 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթ. Ղազարյան Լ.  5/3 5-6 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթ. Ղազարյան Լ.  5/3 5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Ավագյան Ս.  5/3
7-8       7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Ս.  5/3 1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Ս.  5/3 1-2      
3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան Ա.  5/3 3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան Ա.  5/3 3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Ս.  5/3 5-6       5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8       7-8      

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օր ժամ I շաբաթ   լս. ժամ II շաբաթ լս. ժամ III շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Տարիքային և մանկանա հոգեբ. Կակոյան Ս. 3/9 1-2 Տարիքային և մանկանա հոգեբ. Կակոյան Ս. 5/13 1-2 Տարիքային և մանկանա հոգեբ. Կակոյան Ս. Վեր.
3-4 Երեխայի խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 3/9 3-4 Երեխայի խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/13 3-4 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. Վեր.
5-6 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 3/9 5-6 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/13 5-6 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ. 4/3
7-8 Երեխ. ֆիզ. դաս. տես. և մեթոդիկա Ղազարյան Լ. 3/9 7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/3 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/3 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/3
3-4 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 3-4 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 3-4 Մանկավարժություն Վարդանյան Մ. 4/3
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին
7-8       7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 3/6 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ. 4/3 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ. 4/3
3-4 Երեխ. ֆիզ. դաս. տես. և մեթոդիկա Ղազարյան Լ. 3/6 3-4 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/13 3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 4/3
5-6       5-6 Երեխ. ֆիզ. դաս. տես. և մեթոդիկա Ղազարյան Լ. 5/13 5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս. 4/3
7-8       7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծ. 4/3 1-2       1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ. 4/3
3-4 Երեխայի խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. Վեր. 3-4 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. Վեր. 3-4 Մանկավարժական  հաղորդակցում Սարգսյան Ն. 4/3
5-6 Երաժշտ. և դրա դաս. մեթոդիկա Ղարիբյան Շ. 4/3 5-6 Երաժշտ. և դրա դաս. մեթոդիկա Ղարիբյան Շ. 4/3 5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 4/3
7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 7-8      
ուրբաթ 1-2 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 1-2 Հայ մանկ. մտքի պատմություն Սարգսյան Ն. 4/3 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 4/3
3-4 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. Վեր. 3-4 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/1 3-4 Տեխնոլոգ. և դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան Ա. 4/3
5-6       5-6 Տեխնոլոգ. և դասավանդման մեթոդ. Կարապետյան Ա. 5/1 5-6      
7-8       7-8       7-8      

 ​

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օր ժամ I շաբաթ 13-17.06.2022 թ.   լս. ժամ II շաբաթ 20-24.06.2022թ. լս. ժամ III շաբաթ 27.06-01.07.2022 թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն. 5/4 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն. 5/4 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն. 5/4
3-4 Կերպարվեստ և դրա դաս. մեթոդիկա Հարությունյան Ա. 5/4 3-4 Կերպարվեստ և դրա դաս. մեթոդիկա Հարությունյան Ա. 5/4 3-4 Վաղ և ն/դ տարիք. եր. ընտ. դաստ. հիմ. Վարդանյան Մ. 5/4
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Երեխ. ֆիզ. դաստ. տես. և մեթոդիկա Ղազարյան Լ. 5/4
7-8       7-8 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/4 7-8 Երաժշտ. և դրա դաս. մեթոդիկա Ղարիբյան Շ. 5/4
երեքշաբթի 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա. 5/4 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա. 5/4 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա. 5/4
3-4 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/4 3-4 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/4 3-4 Խաղի տեսություն և մեթոդիկա Սարգսյան Ն. 5/4
5-6 Խաղի տեսություն և մեթոդիկա Սարգսյան Ն. 5/4 5-6 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/4 5-6 Վաղ և ն/դ տարիք. եր. ընտ. դաստ. հիմ. Վարդանյան Մ. 5/4
7-8       7-8 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/4 7-8 Երաժշտ. և դրա դաս. մեթոդիկա Ղարիբյան Շ. 5/4
չորեքշաբթի 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/4 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/4 1-2      
3-4 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/4 3-4 Նախադպ. մանկ. պատմություն Հակոբյան Ա. 5/4 3-4 ԻՆՔՆՈՒԹՈՒՅՆ     
5-6 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/4 5-6       5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/4 7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Երեխ. խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/4 1-2 Երեխ. խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/4 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժ. Հակոբյան Ա. 5/4
3-4 Երեխ. տարր. մաթ. պատ. ձև. մեթոդ. Ղազարյան Լ. 5/4 3-4 Վաղ և ն/դ տարիք. եր. ընտ. դաստ. հիմ. Վարդանյան Մ. 5/4 3-4 Երեխ. խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/4
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին
7-8       7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Վաղ և ն/դ տարիք. եր. ընտ. դաստ. հիմ. Վարդանյան Մ. 5/4 1-2 Վաղ և ն/դ տարիք. եր. ընտ. դաստ. հիմ. Վարդանյան Մ. 5/4 1-2 Երեխ. խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/4
3-4 Երեխ. խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/4 3-4 Երեխ. խոսքի զարգ. մեթոդիկա Մկրտչյան Ն. 5/4 3-4 Տարիքային և մանկան հոգեբանություն Կակոյան Ս. 5/4
5-6       5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 5-6 Վաղ և ն/դ տարիք. եր. ընտ. դաստ. հիմ. Վարդանյան Մ. 5/4
7-8       7-8       7-8      

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                 II շաբաթ ,31.01.-04.02.22թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ն/դ մանկավարժության պատմություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
3-4 Ն/դ կրթության ժամանկ.համակարգեր Վարդանյան Մարիա
5-6      
7-8      
երեքշաբթի 1-2 Երեխայի բնագիտ.պատկեր.ձևավորում Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Գործնական մանկավարժություն Հակոբյան Աննա
5-6 Երեխայի բնագիտ.պատկեր.ձևավորում Սարգսյան Նաիրուհի
7-8 Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ Խալաթյան Հարություն միանալդասին
       
չորեքշաբթի 1-2 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Մանկավարժական պրակտիկում Վարդանյան Մարիա
5-6 Պար և ռիթմիկա Ջիլավյան Ծովինար
7-8 Պար և ռիթմիկա Ջիլավյան Ծովինար
       
հինգշաբթի 1-2 Ն/դ մանկավարժության պատմություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
3-4 Գործնական մանկավարժություն Հակոբյան Աննա
5-6 Մանկավարժական պրակտիկում Վարդանյան Մարիա
7-8      
ուրբաթ 1-2 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Ն/դ մանկավարժության պատմություն Հակոբյան Աննա
5-6 Գործնական մանկավարժություն Հակոբյան Աննա
7-8      

 

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը                     II շաբաթ ,31.01.-04.02.22թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի      
Նախադպրոցական մանկավարժ./պրակտիկում Հակոբյան Աննա միանալդասին
Նախադպրոցական մանկավարժ./պրակտիկում Հակոբյան Աննա
Երեխայի խոսքի զարգ.մեթոդ./պրակտիկում Մկրտչյան Նունե
երեքշաբթի      
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
     
չորեքշաբթի      
     
Նախադպրոցական մանկավարժ./պրակտիկում Հակոբյան Աննա միանալդասին
Երեխայի խոսքի զարգ.մեթոդ./պրակտիկում Մկրտչյան Նունե
հինգշաբթի      
     
Նախադպրոցական մանկավարժ./պրակտիկում Հակոբյան Աննա միանալդասին
Երեխայի խոսքի զարգ.մեթոդ./պրակտիկում Մկրտչյան Նունե

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օր ժամ                  I շաբաթ 13.-17.06.2022 թ.   լս. ժամ II շաբաթ լս. ժամ III շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մարզական և մշակութ. լրագրություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 1-2 Գովազդ և հանրային հարաբերութ. Հակոբյան Գ. միանալդասին 1-2 Ժուռն. սոց. և մեդիա հոգեբանություն Մարդյան Գ. 5/11
3-4 Լրագրության  տես. և պրակտիկա Հակոբյան Գ. միանալդասին 3-4 Մարզական և մշակութ. լրագրություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 3-4 Տնտեսական լրագրություն Մարդյան Գ. 5/11
5-6 ԶԼՄ-ների տեխ. միջոց./նկար. և մոնտ./ Բաղդասարյան Ա. 5/11 5-6 ԶԼՄ-ների տեխ. միջոց./նկար. և մոնտ./ Բաղդասարյան Ա. 5/11 5-6 ԶԼՄ-ների տեխ. միջոց./նկար. և մոնտ./ Բաղդասարյան Ա. 5/11
7-8 Արդի միջ.պրոբլ. և ժուռն.զարգ. միտ. Բաղդասարյան Ա. 5/11 7-8 Արդի միջ.պրոբլ. և ժուռն.զարգ. միտ. Բաղդասարյան Ա. 5/11 7-8 Արդի միջ.պրոբլ. և ժուռն.զարգ. միտ. Բաղդասարյան Ա. 5/11
երեքշաբթի 1-2 Հաղորդակցման հմտություններ Հակոբյան Գ. միանալդասին 1-2 Հաղորդակցման հմտություններ Հակոբյան Գ. միանալդասին 1-2 ԶԼՄ և ՀՀ օրենսդրություն Մարդյան Գ. 5/11
3-4 Հետաքննական լրագրություն Աբրահամյան Ա. 5/11 3-4 Հետաքննական լրագրություն Աբրահամյան Ա. 5/11 3-4 Ժուռնալիստական վարպետություն Աբրահամյան Ա. 5/11
5-6 Ռազմ. և քաղաքական ժուռնալիստ. Աբրահամյան Ա. 5/11 5-6 Ռազմ. և քաղաքական ժուռնալիստ. Աբրահամյան Ա. 5/11 5-6 Ռազմ. և քաղաքական ժուռնալիստ. Աբրահամյան Ա. 5/11
7-8       7-8 Տնտեսական լրագրություն Մարդյան Գ. 5/11 7-8 Գովազդ և հանրային հարաբերութ. Հակոբյան Գ. միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2 ԶԼՄ-ների տեխ. միջոց./նկար. և մոնտ./ Բաղդասարյան Ա. 5/11 1-2 Ստեղծագործական աշխատանք Հակոբյան Գ. միանալդասին
3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. 5/11 3-4 Ժուռն. սոց. և մեդիա հոգեբանություն Մարդյան Գ. 5/11 3-4 Ժուռն. սոց. և մեդիա հոգեբանություն Մարդյան Գ. 5/11
5-6 Արտասահմանյան գրակ. պատմ. Ասատրյան Ծ. 5/11 5-6 Տնտեսական լրագրություն Մարդյան Գ. 5/11 5-6 Տնտեսական լրագրություն Մարդյան Գ. 5/11
7-8       7-8 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. 5/11 7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Մարզական և մշակութ. լրագրություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 1-2 Ժուռն. սոց. և մեդիա հոգեբանություն Մարդյան Գ. 5/11
3-4 Ռազմ. և քաղաքական ժուռնալիստ. Աբրահամյան Ա. 5/11 3-4 Լրագրության  տես. և պրակտիկա Հակոբյան Գ. միանալդասին 3-4 Արտկարգ իրավիճակների ժուռն. Աբրահամյան Ա. 5/11
5-6 Արտակարգ իրավիճակների ժուռն. Աբրահամյան Ա. 5/11 5-6       5-6 Արտակարգ իրավիճակների ժուռն. Աբրահամյան Ա. 5/11
7-8       7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Մարզ. և մշակութ. լրագրություն Հակոբյան Գ. միանալդասին 1-2       1-2      
3-4 Լրագրության  տեսութ. և պրակտիկա Հակոբյան Գ. միանալդասին 3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6       5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8       7-8      

 

   

                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը           II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի  
7-8 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
երեքշաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
7-8 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի
       
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի
7-8      
հինգշաբթի 1-2 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի
5-6 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
7-8 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար
ուրբաթ 1-2      
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
5-6 Արտակարգ իրավ.բն.առաջին բուժօգ. Հովհաննիսյան Աննա միանալդասին
7-8 Արտակարգ իրավ.բն.առաջին բուժօգ. Հովհաննիսյան Աննա
   

                                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                           I շաբաթ, 24.01.-29.01.2022թ. լս. ժամը                            II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 1-2 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 1-2 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
3-4 Արտասահամանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 3-4 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Արտասահամանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 5-6 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
7-8 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 7-8 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 1-2 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
5-6 Արտասահամանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 5-6 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2       1-2 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Երկրագիտություն /երկրորդ օտար լեզու Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Արտասահամանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 1-2      
3-4 Արտասահամանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 3-4      
5-6 Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6      
7-8 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8      

 


                                                                                                                                             
                                                                                           ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       
3-4    
5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի
7-8 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
երեքշաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
7-8 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի
       
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի
7-8      
հինգշաբթի 1-2 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի
5-6 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
7-8 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
ուրբաթ 1-2      
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
5-6 Արտակարգ իրավ.բն.առաջին բուժօգ. Հովհաննիսյան Աննա միանալդասին
7-8 Արտակարգ իրավ.բն.առաջին բուժօգ. Հովհաննիսյան Աննա

                                                                                                                                             
                                                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը           II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալ դասին
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե
5-6 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
7-8      
երեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալ դասին
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին
7-8 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպ. Հովհաննիսյան Աննա միանալ դասին
       
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար միանալ դասին
3-4 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին
7-8      
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Հայ -ռուս գրական կապեր Ջիլավյան Քնարիկ միանալ դասին
7-8 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպ. Հովհաննիսյան Աննա
       
ուրբաթ 1-2 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար
5-6 Բառակազմություն Ջիլավյան Քնարիկ
7-8      

                                                                                                                                             
                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը            լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Երկրորդ մասն.օտար լեզու/իսպաներեն Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե
5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե
7-8    
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8    
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
   

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օր ժամ I շաբաթ  13-17.06.2022թ.   լս. ժամ II շաբաթ 20-24.06.2022թ. լս. ժամ III շաբաթ 27.06-01.07.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Միջմշակ. հաղորդ. և բանակց. խոսք Մարդյան Գ. 5/1 1-2 Լրատվամիջոցներ և հաղորդ. Հակոբյան Գ միանալդասին
3-4 Բառարանագրություն Ալավերդյան Ա. 5/1 3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/1 3-4 Անգլ. ակադեմ. նպատակ. համար Մարգարյան Մ. 5/1
5-6 Ժամ. անգլերենի բառ. հայեցակերպեր Ալավերդյան Ա. 5/1 5-6       5-6 Միջմշակ. հաղորդ. և բանակց. խոսք Մարդյան Գ. 5/1
7-8 Անգլ. ակադեմ. նպատակ. համար Մարգարյան Մ. 5/1 7-8       7-8 Միջմշակ. հաղորդ. և բանակց. խոսք Մարդյան Գ. 5/1
երեքշաբթի 1-2       1-2       1-2 Լրատվամիջոցներ և հաղորդ. Հակոբյան Գ միանալդասին
3-4 Անգլ. ակադեմ. նպատակ. համար Մարգարյան Մ. 5/1 3-4 Լրատվամիջոցներ և հաղորդ. Հակոբյան Գ միանալդասին 3-4 Եվրոպական փիլ. մտքի պատմ. Հավհաննիսյան Ս. 5/1
5-6 Բառարանագրություն Ալավերդյան Ա. 5/1 5-6 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Ա. 5/1 5-6 Միջմշակ. հաղորդ. և բանակց. խոսք Մարդյան Գ. 5/1
7-8 Ժամ. անգլերենի բառ. հայեցակերպեր Ալավերդյան Ա. 5/1 7-8 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Ն. 5/1 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Բառարանագրություն Ալավերդյան Ա. 5/1 1-2       1-2 20-րդ դ. սոցիալ-մանկ. տեսություններ Սարգսյան Ն. 5/1
3-4 Ժամ. անգլերենի բառ. հայեցակերպեր Ալավերդյան Ա. 5/1 3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/1 3-4 Անգլ. ակադեմ. նպատակ. համար Մարգարյան Մ. 5/1
5-6 Եվրոպական փիլ. մտքի պատմ. Հավհաննիսյան Ս. 5/1 5-6 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/1 5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավար 5/1
7-8       7-8 Բառարանագրություն Ալավերդյան Ա. 5/1 7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մասնագիտական օտար լեզու Հովհաննիսյան Գ. 5/1 1-2       1-2      
3-4 20-րդ դ. ժամ. մանկ. տեսություններ Սարգսյան Ն. 5/1 3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Անգլ. ակադեմ. նպատակ. համար Մարգարյան Մ. 5/1
5-6 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Ն. 5/1 5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Գիտական սեմինար Ֆլջյան Լ. 5/1
7-8       7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2       1-2       1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8       7-8      
   

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                  I շաբաթ     24.01.-29.01.2022 թ. լս. ժամը                                     II շաբաթ      31.01- 04.02.2022թ. լս.
                առարկան դասախոսը                  առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4 Ժամ. տեղ.- հաղորդ. տեխ. մասն. հետ. Գրիգորյան Մանուշակ միանալդասին
5-6 Ժամ. տեղ.- հաղորդ. տեխ. մասն. հետ. ԳրիգորյանՄանուշակ միանալդասին 5-6 Բարձրագույն դպրոցիմանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 Համեմատական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 7-8      
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին 3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
5-6 Բարձրագույն դպրոցիմանկավարժ․ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Բարձրագույն դպրոցիմանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Համեմատական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
5-6 Մանկ. հետազոտ. մեթոդաբանություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Մանկ. հետազոտ. մեթոդաբանություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մանկ. հետազոտ. մեթոդաբանություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
3-4 Կրթական հաստատությունների կառ. Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Մանկ. հետազոտ. մեթոդաբանություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6       5-6 Գիտական սեմինար Ֆլջյան Լուսինե միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2       1-2 Մանկ. հետազոտ. մեթոդաբանություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Կրթական հաստատությունների կառ. Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավար միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Համեմատական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2      
3-4 Համեմատական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4      
5-6       5-6      
7-8       7-8      

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                              I շաբաթ, 24.01.-29.01.2022թ. լս. ժամը                                         II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 20-րդ դարի սոց.-մանկ. տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 20-րդ դարի սոց.-մանկ. տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին 3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Մասնագիտական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Մասնագիտական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Կրտսեր դպ. մաթ. ուս. գիտատես. հիմունք. Շաքարյան Կարինե միանալդասին 5-6 Կրտսեր դպ. մայր. ուս. գիտատես. հիմունք. Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 20-րդ դարի սող.-մանկ. տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
1-2 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Տեղ. տեխ. մասն. հետազոտություններում Գրիգորյան Մանուշակ միանալդասին 3-4 Տեղ. տեխ. մասն. հետազոտություններում Գրիգորյան Մանուշակ միանալդասին
5-6       5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավար միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Գիտական սեմինար Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Կրտսեր դպ. մաթ. ուս. գիտատես. հիմունք. Շաքարյան Կարինե միանալդասին 3-4 Կրտսեր դպ. մաթ. ուս. գիտատես. հիմունք. Շաքարյան Կարինե միանալդասին
5-6 Կրտսեր դպ. մայր. ուս. գիտատես. հիմունք. Մկրտչյան Նունե միանալդասին 5-6 Կրտսեր դպ. մայր. ուս. գիտատես. հիմունք. Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ      3-4 Կրտսեր դպ. մաթ. ուս. գիտատես. հիմունք. Շաքարյան Կարինե միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Կրտսեր դպ. մայր. ուս. գիտատես. հիմունք. Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8       7-8      

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ, 24.01.-29.01.2022թ. լս. ժամը II շաբաթ, 31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայերենի բառ. ծագումն. դասակարգումները Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավար միանալդասին
3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6 Գիտական սեմինար Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Մաթեմատիկական տրամաբանություն Շաքարյան Կարինե միանալդասին
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Հայերենի բառ. ծագումն. դասակարգումները Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6 Խոսքի և ոճագիտ.տեսական  հիմունքները Մարդյան Գոհար միանալդասին 5-6 Խոսքի և ոճ. տեսական  հիմունքներ Մարդյան Գոհար միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Հայերենի բառ. ծագումն. դասակարգումները Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Խոսքի և ոճագիտ.տեսական  հիմունքները Մարդյան Գոհար միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Խոսքի և ոճագիտ.տեսական  հիմունքները Մարդյան Գոհար միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Մաթեմատիկական տրամաբանություն Շաքարյան Կարինե միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8      
 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ, 24.01.-29.01.2022թ. լս. ժամը II շաբաթ ,31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 20-րդ դարի սոց.- մանկ. տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 20-րդ դարի սոց.- մանկ. տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին 3-4 Ներառական կրթություն Հակոբյան Աննա միանալդասին
5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին 5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Մասնագիտական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Մասնագիտական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Ն/դ կրթ. ժամ. տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մարիա միանալդասին 5-6 Ն/դ կրթ. ժամ. տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մարիա միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 20-րդ դարի սոց.- մանկ. տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Կրթության փիլիսոփայություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Տեղ. տեխնոլոգ. մասն. հետազոտություններ. Գրիգորյան Մանուշակ միանալդասին 3-4 Տեղ. տեխնոլոգ. մասն. հետազոտություններ. Գրիգորյան Մանուշակ միանալդասին
5-6       5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավար միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Գիտական սեմինար Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Ն/դ կրթ. ժամ. տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մարիա միանալդասին 3-4 Ն/դ կրթ. ժամ. տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մարիա միանալդասին
5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին 5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ      3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8      
 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                              I շաբաթ, 24.01.-29.01.2022թ. լս. ժամը                                II շաբաթ, 31.01-04.02.2022թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Միջին մասն. կրթ. մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին 1-2 Պրենատալ և պերինատալ շրջաններ Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Մանկ. սոցպաշտպան. համ. կառավարում Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6 Գիտական սեմինար Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6      
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Մանկ. սոցպաշտպան. համ. կառավարում Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Միջին մասն. կրթ. մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին 3-4 Պրենատալ և պերինատալ շրջաններ Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Մանկ. սոցպաշտպան. համ. կառավարում Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Միջին մասն. կրթ. մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին 3-4 Պրենատալ և պերինատալ շրջաններ Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Պրենատալ և պերինատալ շրջաններ Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Մանկ. սոցպաշտպան. համ. կառավարում Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Դևիանտ վարքի առանձն. անբարենպ. ընտ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6 Միջին մասն. կրթ. մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին 5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավար միանալդասին
7-8       7-8      

 

 

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

04.07.2022

Մրցույթի գլխավոր հովանավորն է Հյուսիսային համալսարանն իր բժշկական քոլեջով և ավագ...

Աջակցենք Նելլի Թումասյանին

19.05.2022
Աջակցենք Նելլի Թումասյանին

Աջակցենք Նելլի Թումասյանին «Միսս ուսանողուհի» մրցույթում Հյուսիսային համալսարան...

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը