logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

<հ1>Philology

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  

/ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

  
                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 II մասնագիտ.օտար լեզու /իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
3-4 II մասնագիտ.օտար լեզու /իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ
9-10      
երեքաբթի 1-2 II մասնագիտ.օտար լեզու /իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
3-4 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
5-6 Քաղաքացիական պաշտպանություն Սարգսյան Եղիշե
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
3-4 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի
5-6 Ռուս գրականության պատմություն Հովհաննիսյան Գայանե
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
3-4 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
5-6 Լեզվաբանության հիմունքներ Մկրտչյան Նունե
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հովհաննես ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
3-4 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
5-6 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
7-8      
9-10      

   

                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալ դասին
3-4 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե
5-6 II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ
7-8 II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի միանալ դասին
3-4 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի
5-6 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Տարիքային հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե     միանալ դասին              
3-4 Ռուս գրականության պատմություն Հովհաննիսյան Գայանե
5-6 II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ
7-8 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի միանալ դասին
3-4 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպան. Մնացականյան Վահե
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա
7-8 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպան. Մնացականյան Վահե
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8      
9-10      
 

                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2      
3-4 II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալ դասին
5-6 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
7-8 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալ դասին
5-6 Լեզվի պատմություն Մարգարյան Մերի
7-8 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ միանալ դասին
3-4 II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8      
9-10      
 

                                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալ դասին 
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Անի
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ
9-10      
երեքաբթի 1-2 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե միանալ դասին 
3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթ. Հովհաննիսյան  Սյուզաննա
5-6 Բժշկագիտ. և երեխ.առողջ.պահպան. Մնացականյան Վահե
7-8 Արտակարգ իրավ.բնակ.I բուժօգն. Մնացականյան Վահե
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե միանալ դասին 
3-4 Հատուկ հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
5-6 Մանկավարժի բանավոր խոսքի հաղ. Մաճկալյան Մարինե
7-8 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկեր.ձև. Ղազարյան Լուսինե
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե միանալ դասին 
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի
5-6 Բժշկագիտ. և երեխ.առողջ.պահպան. Մնացականյան Վահե
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հովհաննես միանալ դասին 
3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն
5-6      
7-8      
9-10      

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                             II  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գոհարիկ միանալ դասին
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Անի
5-6 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալ դասին
3-4 Մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի
5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդ. Մկրտչյան Նունե
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալ դասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե
7-8 Գեղագիտություն Հարությունյան Արմեն
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժական հաղորդակցում Սարգսյան Նաիրուհի միանալ դասին 
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդիկա Բարխուդարյան Վահե միանալ դասին
3-4 Մաթեմատիկայի դաս.մեթոդիկա Բարխուդարյան Վահե
5-6      
7-8      
9-10      

 

                                                           ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օրը ժամը                                                   III  կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հոգեբանական խորհրդատ.հիմունքներ Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի
5-6 Սոցիալական հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա
7-8 Սոցիալական հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա
9-10      
երեքաբթի 1-2 Սոցիոլոգիայի և սոց.աշխատանքի հիմունքներ Սահակյան  Արմեն միանալդասին
3-4 Մանկավարժական հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա
5-6 Դիրքորոշման հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
7-8 Էթնոհոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հոգեբանական խորհրդատ.հիմունքներ Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
3-4 Մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի
5-6 Հատուկ հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Շեղվող վարքի հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
5-6 Բժշկական հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8      
9-10      

 

                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                  IV  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Կառավարման հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ. միանալդասին
7-8 Հոգեբանական օտարացում Հովհաննիսյան Ե.
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հոգեբ.ծառայություն.կազմ.պրակտիկում Հովհաննիսյան Ե. միանալդասին
3-4 Միջմշակութային հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
5-6 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա.
7-8 Տագնապային վիճակների հոգեբանություն Սարգսյան Եղիշե
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Հոգեբ.ծառայություն.կազմ.պրակտիկում Հովհաննիսյան Ե. միանալդասին
7-8 Սոցիալ-հոգեբ.թրեյնինգի իրական./պրակտիկում/ Հովհաննիսյան Ե.
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Սոցիալ-հոգեբ.թրեյնինգի իրական./պրակտիկում/ Հովհաննիսյան Ե. միանալդասին
3-4 Հաղորդակցման հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Սոց.ադապտացիայի և դեզադապտ.հոգեբ. Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին  
3-4 Տարիքային հոգեբանության հետազոտ.մեթոդ. Հովհաննիսյան Եվա
5-6      
7-8      
9-10          ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
      
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                       II կուրս     լս./ հղումը   
առարկան դասախոսը               հղումը        
երկուշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան  միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզվի դաս .մեթոդիկա Կարապետյան
5-6 Մաթեմատիկա Պողոսյան
7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան
9-10        
երեէշաբթի 1-2 Գեղագիտություն Աբովյան   միանալ դասին
3-4 Մանկավարժություն Աբովյան
5-6 Անգլերեն Սիմոնյան
7-8        
9-10        
չորեքշաբթի 1-2 Մաթեմ .դաս .մեթոդիկա Պողոսյան   միանալ դասին 
3-4 Մանկավարժ  .հաղորդակցում Աբովյան
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան
7-8 Տնտեսագիտության հիմունքներ  Հովակիմյան
9-10        
հինգշաբթի 1-2 Մաթեմ .դաս. մեթոդիկա Պողոսյան   միանալ դասին
3-4 Ցեղասպանագիտություն Մուկուչյան
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան
7-8        
9-10        
ուրբաթ 1-2 Քրիստոնեական  Շաղոյան   միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու Կարապետյան
5-6 Փիլիսոփայություն Աբգարյան
7-8 Ֆիզկուլտուրա Վարոսյան
9-10        
 

                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                       III կուրս լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Պողոսյան միանալ դասին
3-4 Մաթեմ .դաս . մեթոդիկա Պողոսյան
5-6 Հայոց լեզու Կարապետյան
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզվի դաս .մեթոդիկա Կարապետյան
5-6 Ֆիզկուլտ .դաս .մեթոդիկա Վարոսյան Մ 
7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժ.պատմություն   միանալ դասին
3-4 Մանկ . վարպետություն  
5-6 Մաթեմատիկա  
7-8 Մանկական գրականություն  
9-10      
ուրբաթ 1-2 Մաթեմ. դաս . մեթոդիկա   միանալ դասին
3-4 Քրիստոնեական  
5-6 Հայոց լեզվի դաս մեթոդիկա  
7-8      
9-10      
 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Մաթեմատիկա Պողոսյան ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ  
5-6 Հայոց լեզու Կարապետյան
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան
ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ  
3-4 Հայոց լեզվի դաս . մեթոդիկա Կարապետյան
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզվի դաս .մեթոդիկա Կարապետյան ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ  
3-4 Մաթեմ .դաս .մեթոդիկա Պողոսյան
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Մաթեմատիկա Պողոսյան ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ  
5-6 Մաթեմ . դաս .մեթոդիկա Պողոսյան
7-8      
9-10      

 

 

       /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  
   

                                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   

                                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ


                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ   


                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ   

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                       I  շաբաթ   լս. ժամը                                       II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Մանկավարժություն/պրակտիկում Սարգսյան Ն. միանալդասին 3-4 Մանկավարժություն/պրակտիկում Սարգսյան Ն. միանալդասին
5-6 Մաթեմ.դասավանդման մեթոդ./պր. Բարխուդարյան Վ. միանալդասին 5-6 Մաթեմ.դասավանդման մեթոդ./պր. Բարխուդարյան Վ. միանալդասին
7-8 Հայոց լեզվի դաս.մեթոդ./պրակտիկ. Մկրտչյան Ն. միանալդասին 7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. միանալդասին
երեքաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4      
5-6 աշխատանք     5-6 Մանկավարժություն/պրակտիկում Սարգսյան Ն. միանալդասին
7-8       7-8 Հայոց լեզվի դաս.մեթոդ./պրակտիկ. Մկրտչյան Ն. միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4 Ինքնուրույն    
5-6 աշխատանք     5-6 աշխատանք    
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4 Ինքնուրույն    
5-6 աշխատանք     5-6 աշխատանք    
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. միանալդասին 1-2 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. միանալդասին
3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. 3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա.
5-6 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. միանալդասին 5-6      
7-8       7-8      
 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ​

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                  I  շաբաթ   լս. ժամը                                            II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Երեխայի խոսքի զարգ.մեթոդ./պրակտ. Մկրտչյան Ն. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 3-4 Երեխայի խոսքի զարգ.մեթոդ./պր. Մկրտչյան Ն. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
5-6 Ն/դ մանկավարժություն/պրակտիկում Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 5-6 Ն/դ մանկավարժություն/պրակտիկ. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
7-8 Երեխայի ֆիզ.դաստ.տես.և մեթոդ. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 7-8 Երեխայի ֆիզ.դաստ.տես.և մեթոդ. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
երեքաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4 Ինքնուրույն    
5-6 աշխատանք     5-6 աշխատանք    
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Երեխ.տարր.մաթ.պատկ.ձև.մեթոդ./պր. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 5-6 Երեխ.տարր.մաթ.պատկ.ձև.մեթոդ./պր. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
7-8 Երեխայի ֆիզ.դաստ.տես.և մեթոդ. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 7-8 Երեխայի ֆիզ.դաստ.տես.և մեթոդ. Ղազարյան Լ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4 Ինքնուրույն    
5-6 աշխատանք     5-6 աշխատանք    
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. միանալդասին 1-2 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. միանալդասին
3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա. 3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա.
5-6       5-6      
7-8       7-8      

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
   

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

   

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                    

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

30.04.2021
Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հա...

Աշխատանքի նոր հնարավորություն մեր ուսանողներին

15.03.2021

Հյուսիսային համալսարանի պրակտիկայի և կարիերայի կենտրոնի գործառույթներից է նպաստե...

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը