logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 
                                         irazek                                     irazek1
 

ԼԻՆԵՆՔ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾ

 
Հոկտեմբերի 5-ին ուսումնական վարչությունն անցկացրեց իրազեկման միջոցառում՝ նվիրված ուսանողների իրավունքներին ու պարտականություններին, բուհի ուսումնական գործընթացի առանձնահատկություններին: Միջոցառմանը մասնակցում էին առկա ուսուցման երկրորդ և երրորդ կուրսի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ, մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար Ս. Սարգսյանը, պրակտիկայի բաժնի ղեկավար Ն. Ավագյանը, վարչական այլ աշխատակիցներ:
Ուսումնական վարչության պետ Հ. Խաժակյանը  սահիկահանդեսի միջոցով ներկայացրեց ուսումնական գործընթացի առանձնահատկությունները, խոսեց քննությունների անցկացման կարգի, բուհի ստորաբաժանումների և դրանց գործառույթների մասին:
Ուսանողները մասնավորապես իմացան, որ՝
 
Համալսարանի ուսանողն իրավունք ունի՝
- արտահայտել սեփական կարծիքը և համոզմունքները, որոնք չեն խախտում այլ անձանց իրավունքներն ու ազատությունները,
- ստանալ գիտելիքների և հմտությունների օբյեկտիվ գնահատում,
- մասնակցել ակումբների, խմբակների և համալսարանական այլ միջոցառումների,
-մասնակցել համալսարանի կառավարման գործընթացին:
Համալսարանի ուսանողը պարտավոր է՝
- բարեխղճորեն յուրացնել կրթական ծրագիրը,
-իրականացնել ինքնուրույն ուսուցում,
-կատարել համալսարանի կանոնադրության պահանջները,
- ենթարկվել ներքին կանոնակարգերին,
- խնամքով վերաբերվել համալսարանի գույքին,
- հարգել համալսարանի այլ ուսանողների և աշխատողների պատիվն ու արժանապատվությունը,
-կատարել առողջության պահպանման և ամրապնդման կանոնները,
- ձգտել բարոյական, հոգևոր և ֆիզիկական զարգացման և ինքնակատարելագործման:
Մյուս բանախոսները՝ Ս. Սարգսյանը , Ն. Ավագյանը, Ս. Ավագյանն ու Աննա Սահակյանն անդրադարձան իրենց ստորաբաժանումների գործառույթներին՝ մանրամասնելով պրակտիկայի անցկացման կարգի, բուհ-գործատու համագործակցային ծրագրերի, արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության, կրկնակի դիպլոմների տրամադրման, գրադարանի գործունեության և մի շարք այլ հարցերի մասին:
Միջոցառման ավարտին մասնակիցներին տրամադրվեց ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ հուշաթերթիկ:
 
 
Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն
 
 

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

02.12.2021
Եռօրյա միջազգային  վերապատրաստում

  «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համ...

Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

30.11.2021
Միջազգային  սեմինար-վերապատրաստում

  Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա  միջազգային  սեմինար-վերապատ...