logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

mher

«Հյուսիսային համալսարանը համապատասխանում է լավագույն բուհի մասին իմ պատկերացումներին»

 

1․ Ինչպիսի՞ն է լավագույն բուհի մասին Ձեր պատկերացումը։

Լավագույնի ընկալումը, իմ կարծիքով, պետք է դիտարկել ըստ արժեհամակարգի, միջավայրի, իրավիճակի: Իմ ընկալման ներկայիս արժեհամակարգում, հայաստանյան միջավայրում և ներկայիս մեր երկրի համար ձևավորված աշխարհաքաղաքական իրավիճակում լավագույն բուհի բնորոշման համար առաջնային եմ համարում բուհի՝ ազգային կրթամշակութային ավանդույթներին ներդաշնակ, մասնագիտական բարձր որակական հատկանիշներով օժտված մասնագետների պատրաստման առաքելություն ունենալը: Միջավայրի և իրավիճակի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել պատկերացման փոփոխմանը:

2․ Որքանո՞վ է Հյուսիսային համալսարանը համապատասխանում լավագույն բուհի մասին Ձեր պատկերացումներին։

Հաշվի առնելով իր առաքելությանը համապատասխան համալսարանի անցած ուղին, հաղթահարված խոչընդոտները, ձեռքբերումները, ընթացիկ և հեռանկարային զարգացման ներուժը, ինչպես նաև իմ «կողմնակալ» վերաբերմունքը, համոզված եմ, որ Հյուսիսային համալսարանը համապատասխանում է լավագույն բուհի մասին իմ պատկերացումներին ամբողջությամբ:

3․Ի՞նչը կփոխեիք Հյուսիսային համալսարանի ռազմավարության (ծրագրերի) մեջ և ինչո՞ւ։

Հյուսիսային համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը ունի փոփոխման ընդունելի  պարբերականություն, այսինքն, հաճախակի փոփոխությունը պետք է պայմանավորված լինի ծրագրի փաստացի ոչ իրատեսականությամբ կամ ծրագրման պահի դրությամբ  անկանխատեսելի հետագա զարգացումներով, որի պայմաններում ծրագրի վերանայման անհրաժեշտությունը կդառնա պարտադիր, և քանի որ ներկայումս ծրագրի փոփոխման հիմքերի առկայությունը տեսանելի չէ, ի պաշտոնե հնարավորության դեպքում իմ մոտեցումները  կարտացոլվեն Հյուսիսային համալսարանի  հաջորդ՝ 5-ամյա  ռազմավարական ծրագրում:

4․ Նշեք հայկական բուհերի  առավելություններն ու թերությունները։

Հայկական ասելով ենթադրում եմ, որ նկատի ունենք ՀՀ պետության և կամ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող իրավաբանական անձանց կողմից հիմնադրված բուհերը, հետևաբար  նման բուհերի առավելությունները և թերությունները ներպետական բուհական համակարգում և համաշխարհային կրթական հարթակներում կարող են տարբեր լինել: Ներպետական մակարդակում հայկական բուհերը մատուցվող կրթության որակին համարժեք ունեն հասանելի լինելու առավելություն, որով պայմանավորված, կրթական քաղաքականության բաց սահմանների պայմաններում վերջիններս կարողանում են պատվով մրցակցել օտարերկրյա բուհերի հայաստանյան մասնաճյուղերի հետ, որոնց քանակը վերջին ժամանակահատվածում բավականաչափ շատացել է, սակայն, մյուս կողմից, հայկական բուհերում կրթության կազմակերպման մշակույթը, որը թեև մեր հանրակրթության շրջանավարտների համար առավել հոգեհարազատ է և կանխատեսելի, որոշակիորեն խոչընդոտում է միջազգային հարթակներում մեր բուհերի գրավչությանը, որի արդյունքում մեր բուհերը բազմաթիվ օտարերկրացիների ուսումնառությամբ կամ օտարերկրյա պետություններում բազմաքանակ մասնաճյուղերի տեսքով ակտիվ ներկայացված չեն համաշխարհային կրթական հարթակներում:

Այնուամենայնիվ հուսով եմ, որ բուհական համակարգի առկա ներուժի և կրթական բարեփոխումների շարունակականության պայմաններում առաջիկայում հնարավոր կլինի միջազգային կրթական հարթակներում բարձրացնել հայկական բուհերի գրավչությունը:

5․ Դասախոս-ուսանող հարաբերություններ․ ի՞նչ է սա ենթադրում։

Դասախոս-ուսանող հարաբերությունները, իմ ընկալմամբ,  մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման գործընթացում որոշակի փոխհարաբերությունների ձևաչափ է, երբ դասավանդողը, իր պատասխանատու առաքելությանը համապատասխան,  ունկնդրին  հասցեագրված կրթության՝ այդ թվում ուսուցման և դաստիարակման  միջոցով  նպատակ է հետապնդում ապահովել մասնագիտական աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան վերջինիս մոտ համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, ունակությունների և հմտությունների ձևավորմանը: Հետևաբար՝ դասախոս-ուսանող հարաբերությունն ընկալելի եմ համարում ըստ էության, հիմնականում վերոշարադրյալ գործակցության ձևաչափում:

6․Ինչպիսի՞ն պետք է լինի լավագույն դասախոսը։

Ով կյանքի է կոչում ուսուցանելու և դաստիարակելու իր առաքելությունը, միաժամանակ գիտակցելով կրթական գործընթացում արդիական գիտելիքներ կրելու և ունկնդիրներին դրանք մատչելի կերպով փոխանցելու իր բացառիկ պատասխանատվությունը:

 7․Ո՞վ է, ըստ Ձեզ, լավագույն ուսանողը։

Ով կյանքի է կոչում իր՝ ուսում և դաստիարակություն ստանալու առաքելությունը՝ միաժամանակ իր վարքագծով և գործելակերպով  նպաստելով կրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը:

8․Նշեք Ձեր ուժեղ կողմերը։

Դրանք կարող են ուժեղ դիտարկվել կամ հակառակը կոնկրետ միջավայրում և իրավիճակում, հետևաբար դրանց որոշակիացման հնարավորություն չեմ տեսնում։

9․Նշեք Ձեր թույլ կողմերը։

Նախորդ պատասխանի տրամաբանությամբ։

10․Մարդու մեջ ո՞ր հատկանիշներն եք ամենից շատ գնահատում։

Առավել գնահատելի հատկանիշ նշել չեմ կարող, քանի որ որևէ հատկանիշի գերակայության գնահատման առումով հարաբերական եմ համարում վերջիններիս՝ ըստ համապատասխան  միջավայրերի և իրավիճակների կարևորությունը: Իմ կարծիքով, միջավայրերն ու իրավիճակներն են թելադրում հատկանիշների գերակայությունը, որոնց պայմաններում մեր արժեհամակարգի առաջնայնությունները առավել շահեկան ազդեցության ներքո են գտնվում, ասենք, ընթացիկ աշխատանքային միջավայրում գնահատելի են ընդունակությունները,  աշխատասիրությունը, նպատակասլացությունը և այլն։  Ընտանեկան, բարեկամական, ընկերական միջավայրում ըստ իրավիճակների՝ միմյանց ընկալելու և ընդունելու ունակությունը, նվիրվածությունը, ազնիվ և արդար հարաբերություն կառուցելու պատրաստակամությունը և այլն, արտակարգ դրություններում, խուճապի չմատնվելու, արագ կողմնորոշվելու, գործողությունները կշռադատելու հատկանիշները և այլն։

11․Ի՞նչը կարող է հունից հանել Ձեզ։

Ոչ ճիշտ հարցադրումը։

12․Նշեք այն գրքերը և ֆիլմերը, որոնց շնորհիվ ձևավորվել է Ձեր արժեհամակարգը։

Ցավոք, կամ բարեբախտաբար, ժամանակի ընթացքում իրականության ընկալման մեր ունակությունների խորացմանը զուգընթաց մարդկային և համամարդկային հարաբերությունները, կարծում եմ,  առավել քան որևէ գեղարվեստական գիրք և կամ ֆիլմ հանդիսանում են մեր արժեհամակարգի ձևավորման և ամրապնդման առավել ազդեցիկ աղբյուր, հետևաբար, ժամանակի ընթացքում գեղարվեստական ստեղծագործությունները կարծես թե դառնում են մեր արժեհամակարգի առավելապես վերահաստատողը, քան դրա ձևավորողը:

13․Ձեր բարեմաղթանք-ցանկությունը արտակարգ դրության մեջ գտնվող Հյուսիսային համալսարանի աշխատակիցներին։

Միայն ու միայն լավատեսություն և համոզմունք, որ այս իրավիճակից մեք բոլորս ուժեղացած ենք դուր գալու։

1

Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը միշտ էլ աչքի է ընկել ինքնակազմակերպվող հատկությամբ, ուստի պատահական չէ, որ ուսանողները, մինչև հեռավար ուսուցմանն անցնելու ռեկտորի հրամանը, արդեն իսկ տարբերակներ էին մտածել այդ ուղղությամբ։ Շուտով կլրանա մեկ ամիսը, որ բոլոր կուրսերում  դասացուցակին համապատասխան հեռավար դասեր են ընթանում հնարավոր բոլոր միջոցներով՝ messenger, viber, zoom, էլեկտրոնային փոստ։ «Ակտիվությունը բավականին մեծ է,-պատմում է ֆակուլտետային խորհրդի նախագահ Պողոս Ստամբուլյանը,-ուսանողները պարբերաբար ստանում են բոլոր նյութերը, պատրաստվում, անհասկանալի հարցերի դեպքում դիմում դասախոսներին։ Բայց, կարծում եմ, հարկ կլինի որոշ դասընթացներ կազմակերպել արտակարգ իրավիճակից հետո։ Այնուամենայնիվ, կենդանի շփումը դասախոսների ու ընկերների հետ այլ բան է, մենք բոլորս կարոտել ենք համալսարանն ու միմյանց»։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա ֆակուլտետի աշխատակիցները մշտապես հետևում են դասերի ընթացքին՝ ապահովելու համար հեռավար դասընթացների հաշվետվողականությունն ու արդյունավետությունը։

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

logo nu coloured

Ապրիլի 9-ին Հյուսիսային համալսարանի հերթական առցանց խորհրդակցության ամենակարևոր նորություններից էր այն, որ վերագործարկվել է հակերային հարձակումից վնասված բուհի moodle հարթակը, և արդեն մի քանի օր է, ինչ տնտեսագիտության ֆակուլտետը հաջողությամբ հեռավար կրթություն է իրականացնում այդ հավելվածով: «Ակնհայտ է ուսանողների ակտիվությունն ու աշխուժությունը»,-փաստում է ֆակուլտետի դեկան Ք. Բայրամյանը: Շնորհակալության արժանացավ հեռավար ուսուցման կորդինատոր Ա. Ալեքսանյանը, որի տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ կարճ ժամանակահատվածում կատարել գրեթե անհնարը՝ վերագործարկել հեռավար ուսուցման հարթակը՝ հավելվածում ներբեռնելով շուրջ 260 օգտատիրոջ տվյալներ և 120-ից ավելի դասընթացներ: Ինչպես նշեց Ա. Ալեքսանյանը, գրեթե պատրաստ է moodle հարթակով առցանց ուսուցման ուղեցույցը, ինչը հնարավորություն կտա և դասախոսներին, և ուսանողներին քայլ առ քայլ տիրապետել առցանց ուսուցման նրբություններին, կամ էլ վերհիշել վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները:

Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվեցին նաև առցանց ուսուցման ընթացքի, այդ թվում  կատարողականների գնահատման   վերաբերյալ հարցեր: Ինչպես նշեցին դեկանները, բոլոր դասընթացները անխափան կերպով իրականացվում են, արխիվացվում են բոլոր նյութերը: Որակի ապահովման վարչության պետ Ն.Սիրականյանը ներկայացրեց առցանց ուսուցման վերաբերյալ դասախոսների և ուսանողների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքները՝ նշելով, որ հարցումներն իրենց տեսակի մեջ եզակի են, և մի շարք բուհեր դիմել են Հյուսիսային համալսարանի ղեկավարությանը՝ հարցաշարերն իրենց հասանելի դարձնելու խնդրանքով: Որոշվեց հարցաշարերն ու հետազոտության արդյունքներն ամբողջությամբ զետեղել northern.am կայքում՝ հասանելի դարձնելով հեռավար ուսուցման արդյունավետ կազմակերպմամբ շահագրգիռ այլ բուհերի ևս: Նկատի ունենալով առցանց հարցման արդյունքները՝ որոշվեց  ապահովել ուսանողներին էլեկտրոնային գրականությամբ, առաջիկայում կազմակերպել վերապատրաստումներ ՏՏ ոլորտին բավարար չափով չտիրապետող դասախոսների համար, առցանց ուսուցման գործիքակազմում ներառել մեծ թվով տեսադասեր: Ռեկտոր Մհեր Մակիչյանի առաջարկը՝ հավելյալ լարվածությունից խուսափելու համար այս ընթացքում որևէ այլ ֆակուլտետի չպարտադրել անցնել moodle հարթակով հեռավար ուսուցման, անցավ միաձայն: Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեց նաև համալսարանի ուսումնահետազոտական և բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր Լ. Ֆլջյանի «Առարկայական ծրագրի շրջանակում կրթական վերջնարդյունքների, գնահատման մեթոդների և գնահատման համակարգի ձևավորման մեթոդաբանություն» մեթոդական ուղեցույցի կիրառմանն առնչվող հարցեր: Նշվեց, որ ուղեցույցը օգտակար կարող է լինել  ՄԿԾ–ներով զբաղվող  բուհի աշխատակիցների համար: Հանդիպման ընթացքում կարևորվեց նաև համալսարանում առցան ուսուցմանն առնչվող խորհրդակցությունների արդյունքները դասախոսական և ուսուցչական կազմին իրազեկելու հարցը:

 

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հայտարարություններ

Առցանց բաց դասախոսություն

11.07.2020
Առցանց բաց դասախոսություն

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Գլխավոր նորություններ