logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

logo nu coloured

Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունը առցանց ուսուցումն սկսելուց մեկ շաբաթ անց իրականացրել է դասախոսներին և ուսանողներին ուղղված հարցումներ առցանց ուսուցման ընթացքի վերաբերյալ, որը միտված է առցանց ուսուցման որակի արդյունավետության բարձրացմանը: Հարցումն իրականացվել է առցանց ձևով՝ Google Forms գործիքի կիրառմաբ:
Հարցաթերթում  ուսանողների և դասախոսների համար ներառված են փակ, բաց և տեղեկատվական բնույթ կրող հարցեր առցանց ուսուցման կազմակերպման, իրականացման, հաջողված փորձի և առկա խնդիրների վերաբերյալ: Հարցման արդյունքները հնարավորություն տվեցին մի կողմից բացահայտել տարբեր խնդիրներ, որոնք առցանց ուսուցում իրականացնելիս առկա էին դասախոսների և ուսանողների շրջանակում, մյուս կողմից՝ հաստատել այն խնդիրները, որոնց առկայությունը ենթադրվում էր: Սա հարցումների առաջին փուլն էր:
 

Առցանց ուսուցման վերաբերյալ իրականացրած դասախոսների հարցումների արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն

Առցանց ուսուցման վերաբերյալ իրականացրած ուսանողների հարցումների արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն

 

Հյուսիսայինհամալսարանիորակիապահովմանվարչություն

                  logo nu

Ապրիլի 4-ին, ժամը 21:00-ին, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը անցկացրեց հերթական առցանց նիստը՝ ամփոփելով մեկ շաբաթվա արդյունքները:

Մասնակիցները՝ դեկան Ք. Բայրամյանը, ամբիոնի վարիչ Ա. Ճուղուրյանը, դասախոսներն ու վարչական աշխատակիցներն անդրադարձան հեռավար ուսուցման հարթակում ընթացող աշխատանքներին, դասերի արդյունավետությանը, ծագած խնդիրներին և առաջիկա անելիքներին: Ինչպես իր խոսքում նշեց տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչը՝ առցանց դասերի արդյունավետությունը բավականին բարձր է, ուսանողները հիմնականում հաղթահարել են սկզբնական շրջանի՝ մասնավորապես հեռավար հարթակին միանալու տեխնիկական դժվարությունները, ինչի ապացույցը անցած շաբաթվա դասերին  նրանց մասնակցության ու ակտիվության աճն է: Նիստի բոլոր մասնակիցները նշեցին այն փաստը, որ ծանրաբեռնվածությունը բավականին մեծ է, պատասխանատվությունը՝ նույնպես: ‹‹Այնուհանդերձ, որևէ դաս մինչ այս պահը չի ձախողվել, իսկ կապի խնդիրներ ունենալու դեպքում  դասընթացն անցկացվում է նույնիսկ երեկոյան կամ վաղ առավոտյան,- փաստում է դեկան Ք. Բայրամյանը,- հավելելով՝ դեկանատը ևս ծանրաբեռնված է աշխատում՝ վերահսկելով բոլոր դասընթացները, համակարգելով, մեկտեղելով ուսանողներին տրված բոլոր նյութերը, տեսադասերը: Բծախնդիր վերաբերմունք կա նաև ուսանողների կատարած առաջադրանքների նկատմամբ. դեկանատի աշխատակիցը ‹‹պահեստավորում է» տեսադասերը, ուսանողների ներկայացրած սահիկահանդեսներն ու դասին առնչվող յուրաքանչյուր նյութ, ինչը ապահովում է հեռավար դասընթացների հաշվետվողականությունը»:

Նիստի ամենահաճելի նորություններից մեկն այն էր, որ ապրիլի 6-ից տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը հեռավար կրթությունը կազմակերպելու է moodle հարթակում: Ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ա. Ճուղուրյանը հանձնարարականներ տվեց դասախոսներին՝ այդ ուղղությամբ նրանց հետագա քայլերի վերաբերյալ:

 

Հյուսիսային համալսարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

logo nu 

Համալսարանում կայացած առցանց նիստի ժամանակ քննարկվեցին  մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնում ընթացող աշխատանքները: Ինչպես բացման խոսքում նշեց կրթական բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր Լ. Ֆլջյանը՝ նմանօրինակ հանդիպումները հնարավորություն են տալիս պարզելու, թե որքանով են հեռավար դասընթացները արդյունավետ, և որքանով են դրանց վերջնարդյունքները համապատասխանում ՄԿԾ-ներում սահմանված վերջնարդյունքներին:

Հիշեցնենք, որ արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, Հյուսիսային համալսարանում շուրջ երկու շաբաթ ուսուցումը կազմակերպվում է հեռավար եղանակով՝ օգտագործելով տարբեր հավելվածներ և հարթակներ:

Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնների դասախոսները ներկայացրեցին այդ ուղղությամբ կատարած իրենց աշխատանքները: Զեկուցումներից պարզվեց, որ ուսուցումն այդ ամբիոնում ընթանում է հիմնականում էլեկտրոնային փոստի և viber հավելվածի միջոցով, հանձնարարություններն ուսանողներին են ուղարկում ըստ էլեկտրոնային դասացուցակների և հիմնականում նույն եղանակով ստանում տնային աշխատանքները: Զեկուցողները նաև նշեցին ուսանողների թույլ մոտիվացիան՝ դա բացատրելով դասավանդվող առարկաների բարդությամբ:   Նիստի ընթացքում վեր հանվեցին տվյալ ամբիոնի հետ կապված մի շարք խնդիրներ՝ հետադարձ կապի թույլ լինելը, դեկանատի աշխատակիցներին դասընթացների ոչ բավարար հասանելիությունն ու դրանց վերահսկողությունը:  Նիստի ավարտին ընդունվեցին հետևյալ որոշումները՝

  1. Աշխատանքներ տանել մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի ուսանողների շրջանում՝ հեռավար դասընթացներին ավելի շատ ուսանողներ ներգրավելու նպատակով:
  2. Վերանայել տվյալ ամբիոնում կիրառվող հեռավար ուսուցման գործիքները:
  3. Գործընթացը կազմակերպել թափանցիկ ու հասանելի՝ աշխատանքները վերահսկող մարմինների՝ ամբիոնի վարիչների և դեկանատի աշխատակիցների համար՝ նպաստելով հաշվետվողականության ապահովմանը:

 Հավելենք, որ համալսարանում իրականացվող առցանց  ուսուցման ընթացքը վերահսկվում է ամբիոնի վարիչների և դեկանատի աշխատակիցների կողմից: Պարբերաբար տեղի ունեցող հեռավար խորհրդակցությունների ժամանակ  քննարկվում են ուսուցման որակին, ուսանողների մասնակցությանը, դասընթացների արդյունավետությանն  առնչվող հարցեր:  

Հայտարարություններ

Առցանց բաց դասախոսություն

11.07.2020
Առցանց բաց դասախոսություն

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Գլխավոր նորություններ