logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

logo nu coloured

Ապրիլի 9-ին Հյուսիսային համալսարանի հերթական առցանց խորհրդակցության ամենակարևոր նորություններից էր այն, որ վերագործարկվել է հակերային հարձակումից վնասված բուհի moodle հարթակը, և արդեն մի քանի օր է, ինչ տնտեսագիտության ֆակուլտետը հաջողությամբ հեռավար կրթություն է իրականացնում այդ հավելվածով: «Ակնհայտ է ուսանողների ակտիվությունն ու աշխուժությունը»,-փաստում է ֆակուլտետի դեկան Ք. Բայրամյանը: Շնորհակալության արժանացավ հեռավար ուսուցման կորդինատոր Ա. Ալեքսանյանը, որի տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ կարճ ժամանակահատվածում կատարել գրեթե անհնարը՝ վերագործարկել հեռավար ուսուցման հարթակը՝ հավելվածում ներբեռնելով շուրջ 260 օգտատիրոջ տվյալներ և 120-ից ավելի դասընթացներ: Ինչպես նշեց Ա. Ալեքսանյանը, գրեթե պատրաստ է moodle հարթակով առցանց ուսուցման ուղեցույցը, ինչը հնարավորություն կտա և դասախոսներին, և ուսանողներին քայլ առ քայլ տիրապետել առցանց ուսուցման նրբություններին, կամ էլ վերհիշել վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները:

Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվեցին նաև առցանց ուսուցման ընթացքի, այդ թվում  կատարողականների գնահատման   վերաբերյալ հարցեր: Ինչպես նշեցին դեկանները, բոլոր դասընթացները անխափան կերպով իրականացվում են, արխիվացվում են բոլոր նյութերը: Որակի ապահովման վարչության պետ Ն.Սիրականյանը ներկայացրեց առցանց ուսուցման վերաբերյալ դասախոսների և ուսանողների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքները՝ նշելով, որ հարցումներն իրենց տեսակի մեջ եզակի են, և մի շարք բուհեր դիմել են Հյուսիսային համալսարանի ղեկավարությանը՝ հարցաշարերն իրենց հասանելի դարձնելու խնդրանքով: Որոշվեց հարցաշարերն ու հետազոտության արդյունքներն ամբողջությամբ զետեղել northern.am կայքում՝ հասանելի դարձնելով հեռավար ուսուցման արդյունավետ կազմակերպմամբ շահագրգիռ այլ բուհերի ևս: Նկատի ունենալով առցանց հարցման արդյունքները՝ որոշվեց  ապահովել ուսանողներին էլեկտրոնային գրականությամբ, առաջիկայում կազմակերպել վերապատրաստումներ ՏՏ ոլորտին բավարար չափով չտիրապետող դասախոսների համար, առցանց ուսուցման գործիքակազմում ներառել մեծ թվով տեսադասեր: Ռեկտոր Մհեր Մակիչյանի առաջարկը՝ հավելյալ լարվածությունից խուսափելու համար այս ընթացքում որևէ այլ ֆակուլտետի չպարտադրել անցնել moodle հարթակով հեռավար ուսուցման, անցավ միաձայն: Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեց նաև համալսարանի ուսումնահետազոտական և բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր Լ. Ֆլջյանի «Առարկայական ծրագրի շրջանակում կրթական վերջնարդյունքների, գնահատման մեթոդների և գնահատման համակարգի ձևավորման մեթոդաբանություն» մեթոդական ուղեցույցի կիրառմանն առնչվող հարցեր: Նշվեց, որ ուղեցույցը օգտակար կարող է լինել  ՄԿԾ–ներով զբաղվող  բուհի աշխատակիցների համար: Հանդիպման ընթացքում կարևորվեց նաև համալսարանում առցան ուսուցմանն առնչվող խորհրդակցությունների արդյունքները դասախոսական և ուսուցչական կազմին իրազեկելու հարցը:

 

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

logo nu coloured

Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունը առցանց ուսուցումն սկսելուց մեկ շաբաթ անց իրականացրել է դասախոսներին և ուսանողներին ուղղված հարցումներ առցանց ուսուցման ընթացքի վերաբերյալ, որը միտված է առցանց ուսուցման որակի արդյունավետության բարձրացմանը: Հարցումն իրականացվել է առցանց ձևով՝ Google Forms գործիքի կիրառմաբ:
Հարցաթերթում  ուսանողների և դասախոսների համար ներառված են փակ, բաց և տեղեկատվական բնույթ կրող հարցեր առցանց ուսուցման կազմակերպման, իրականացման, հաջողված փորձի և առկա խնդիրների վերաբերյալ: Հարցման արդյունքները հնարավորություն տվեցին մի կողմից բացահայտել տարբեր խնդիրներ, որոնք առցանց ուսուցում իրականացնելիս առկա էին դասախոսների և ուսանողների շրջանակում, մյուս կողմից՝ հաստատել այն խնդիրները, որոնց առկայությունը ենթադրվում էր: Սա հարցումների առաջին փուլն էր:
 

Առցանց ուսուցման վերաբերյալ իրականացրած դասախոսների հարցումների արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն

Առցանց ուսուցման վերաբերյալ իրականացրած ուսանողների հարցումների արդյունքների վերլուծություն և եզրակացություն

 

Հյուսիսայինհամալսարանիորակիապահովմանվարչություն

                  logo nu

Ապրիլի 4-ին, ժամը 21:00-ին, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը անցկացրեց հերթական առցանց նիստը՝ ամփոփելով մեկ շաբաթվա արդյունքները:

Մասնակիցները՝ դեկան Ք. Բայրամյանը, ամբիոնի վարիչ Ա. Ճուղուրյանը, դասախոսներն ու վարչական աշխատակիցներն անդրադարձան հեռավար ուսուցման հարթակում ընթացող աշխատանքներին, դասերի արդյունավետությանը, ծագած խնդիրներին և առաջիկա անելիքներին: Ինչպես իր խոսքում նշեց տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչը՝ առցանց դասերի արդյունավետությունը բավականին բարձր է, ուսանողները հիմնականում հաղթահարել են սկզբնական շրջանի՝ մասնավորապես հեռավար հարթակին միանալու տեխնիկական դժվարությունները, ինչի ապացույցը անցած շաբաթվա դասերին  նրանց մասնակցության ու ակտիվության աճն է: Նիստի բոլոր մասնակիցները նշեցին այն փաստը, որ ծանրաբեռնվածությունը բավականին մեծ է, պատասխանատվությունը՝ նույնպես: ‹‹Այնուհանդերձ, որևէ դաս մինչ այս պահը չի ձախողվել, իսկ կապի խնդիրներ ունենալու դեպքում  դասընթացն անցկացվում է նույնիսկ երեկոյան կամ վաղ առավոտյան,- փաստում է դեկան Ք. Բայրամյանը,- հավելելով՝ դեկանատը ևս ծանրաբեռնված է աշխատում՝ վերահսկելով բոլոր դասընթացները, համակարգելով, մեկտեղելով ուսանողներին տրված բոլոր նյութերը, տեսադասերը: Բծախնդիր վերաբերմունք կա նաև ուսանողների կատարած առաջադրանքների նկատմամբ. դեկանատի աշխատակիցը ‹‹պահեստավորում է» տեսադասերը, ուսանողների ներկայացրած սահիկահանդեսներն ու դասին առնչվող յուրաքանչյուր նյութ, ինչը ապահովում է հեռավար դասընթացների հաշվետվողականությունը»:

Նիստի ամենահաճելի նորություններից մեկն այն էր, որ ապրիլի 6-ից տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնը հեռավար կրթությունը կազմակերպելու է moodle հարթակում: Ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ա. Ճուղուրյանը հանձնարարականներ տվեց դասախոսներին՝ այդ ուղղությամբ նրանց հետագա քայլերի վերաբերյալ:

 

Հյուսիսային համալսարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հայտարարություններ

Մրցույթ ՏՏ մասնագետի թափուր պաշտոնի համար

12.08.2020
Մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր  պաշտոնի համար

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր &n...

Առցանց բաց դասախոսություն

11.07.2020
Առցանց բաց դասախոսություն

                      &n...

Գլխավոր նորություններ