logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


Հյուսիսային համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին:

Բուհն ի սկզբանե որդեգրել է յուրահատուկ առաքելություն՝ նախկին խորհրդային հանրապետություններից, մասնավորապես Ռուսաստանից ներգաղթած հայազգի երիտասարդների բարձրագույն կրթությունը կազմակերպել հայրենիքում (այստեղից էլ համալսարանի «Հյուսիսային» անվանումը):

Բուհի լրիվ անվանումը՝

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն)
«СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью)
«NORTHERN UNIVERSITY» LLC (Limited Liability Company)

Բուհի իրավաբանական հասցեն՝
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան. Ալ. Մանուկյան 15/9

Բուհի գործունեության հասցեն՝
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան. Ալ. Մանուկյան 15ա

Պետական ռեգիստրի գրանցման թիվ՝
273.110.01549

Հյուսիսային համալսարանն առաջին հավատարմագիրը` N013 ստացել է 2001 թվականին ՀՀ ԳԿՆ- կողմից:
2015թ-ին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից շնորհվել է ինտիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ 2 տարի պայմանական:
2018թ.-ին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից վերահավատարմագրվել է 4 տարի ժամկետով:

Պետական հավատարմագրման հիմնական նպատակն է հավաստել ուսումնական հաստատություններին, ուսանողներին, նրանց ծնողներին, գործատուներին և շահագրգիռ հասարակությանը, որ մասնագիտական կրթության որակը ճանաչելի է պետության կողմից: Հավատարմագրումը մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և կրթական ծրագրերի կատարողականի և որակի ճանաչումն է, որը հանգեցնում է մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի նկատմամբ մասնագիտական կրթության շահակիցների և հասարակության վստահության ձևավորմանը: Հավատարմագրում շնորհվում է որոշակի ժամկետով, հավաստելով, որ ուսումնական հաստատությունները կամ կրթական ծրագրերն ունեն անհրաժեշտ կարողություն տվյալ ժամանակահատվածում երաշխավորված որակով կրթական գործունեություն իրականացնելու համար: Հավատարմագրումն ենթադրում է, որ հաստատությունը պահպանում է այն չափանիշները, որոնք հնարավորություն են տալիս շրջանավարտներին ձեռք բերել անհրաժեշտ որակավորում մասնագիտական ոլորտում առաջընթաց ունենալու կամ կրթությունն այլ ուսումնական հաստատություններում շարունակելու համար:

Հյուսիսային համալսարանն իր սովորողներին՝ ուսանողներ, ասպիրանտներ, տրամադրում է բացառապես պետական նմուշի դիպլոմ:

Համալսարանում գործում է բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա:

Հյուսիսային համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում կրթությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ծրագրային ճարտարագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
 • Կառավարում
 • Իրավագիտություն
 • Ընդհանուր մանկավարժություն
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն
 • Մասնագիտական մանկավարժություն
 • Օտար լեզու և գրականություն
 • Լրագրություն
 • Հոգեբանություն
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)
 • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
 • Մասնագիտական մանկավարժություն (ինֆորմատիկա )

Հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
 • Հայ դասական գրականություն
 • Դատական իրավունք

Բուհը օտարերկրյա քաղաքացիների կրթության կազմակերպումն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

Բակալավրի կրթական ծրագրով՝

 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝

 • Կառավարում:

Համալսարանում գործում է նաև ավագ դպրոց և բժշկական քոլեջ:

Հյուսիսային համալսարանն իր բաժանմունքն ունի նաև Ալավերդի քաղաքում՝ «Թումանյան» բաժանմունքը, որտեղ ներդրված նոր տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ են ստեղծել ուսանողների համար հեռավար կարգով դասընթացների ուսումնասիրման համար:

Բաժանմունքում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա/հեռակա ուսուցմամբ կրթություն է իրականացվում հետևյալ կրթական ծրագրերով՝

 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում (ըստ ոլորտների)
 • Ընդհանուր մանկավարժություն (տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա)
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն (նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա):

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթությունն իրականացվում հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • Ատամնատեխնիկական գործ
 • Քույրական գործ:

Համալսարանն ունի գրադարան, ընթերցասրահ, կահավորված համակարգչային լսարաններ` ապահովված համացանցային կապով, ուսումնական լաբորատորիաներ: Համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, իրավաբանական կլինիկան, կրիմինալիստիկայի լաբորատորիան:

Բուհում դասավանդում են ճանաչված մասնագետներ, գիտական աստիճան ու կոչում ունեցող դասախոսներ:
Հյուսիսային համալսարանը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, ունի շենքային հրաշալի պայմաններ, կահավորված լսարաններ ու տեխնիկապես հագեցած կաբինետներ:


Տեղեկատու հեռախոսահամարներ՝
(+37410) 57-33-17

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (+37410) 55-41-35
Ավագ դպրոց (+37410) 55-21-39
Էլեկտրոնային կայք՝ www.northern.am
Էլեկտրոնային հասցե՝  iԱյս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։