logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Varchutyun

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Որակի ապահովման վարչությունը համալսարանի ինքնու­րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Վարչության առաքելությունն է աջակցել համալսարանում որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը, որակի ամբողջական կառավարման համակարգի ներդրմանը, բուհի ռազմավարական առաջնահերթությունների իրագործման նկատմամբ վերահսկելիության, գնահատման և բարելավման մեխանիզմների ապահովմանը, նպաստել մասնագիտական կրթության որակի բարձրացմանը:


Վարչության խնդիրներն են.

 • որակի ապահովման ամբողջական համակարգի անցնելու համար նախադրյալների ստեղծում, համալսարանի ստորաբաժանումներում (ֆակուլտետներ, ամբիոններ) որակի ապահովման տեղական կառույցների ձևավորում,
 • որակի կառավարման նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման ապահովում,
 • բուհի առաքելության և ռազմավարական նպատակների իրագործման արդյունավետ վերահսկողություն, ծավալվող գործընթացների անընդհատ մշտադիտարկում, գնահատման մեխանիզմների և գործիքակազմի ստեղծում, բարելավման ծրագրերի առաջադրում,
 • շուկայամետ ՄԿԾ-ների ստեղծման, դրանց համընթեռնելիության և նմանատիպ այլ համեմատելի ծրագրերի հետ համահունչության, ուսանողների շարժունության ապահովման վերահսկման և գնահատման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • գիտահետազոտական և նորարարական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և վերանայման համար արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • բուհի արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման ծրագրերի և գործընթացների մշտադիտարկման և գնահատման գործիքների ստեղծում,
 • բուհի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվողակա­նու­թյան ապահովում,
 • արտաքին գնահատում իրականացնող կառույցների հետ համագործակցում,
 • համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային ինքնավերլուծության աշխատանքների համադասում, արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին օժանդակում:

Աշխատակազմը՝

Որակի ապահովման վարչության պետ ՝  Սուսաննա Ավագյան 

 

 

Կոնտակտներ՝
Հեռ. ` (+374 10) 554056
Էլ.փոստ`  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Ուսումնական վարչություն

Հյուսիսային համալսարանում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացի պլանավորումը, կազմակերպումը և վերահսկումը իրականացնում է Ուսումնական վարչությունը:

Կառուցվածքը և կառավարումը

Ուսումնական վարչությունն անմիջականորեն ենթարկվում է ռեկտորին, ուսումնական գործընթացների գծով պրոռեկտորին:

Ուսումնական վարչության կազմում են․

 • Համալսարանի ֆակուլտետները / Իրավագիտության, Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորկատիկայի, Բանասիրության և մանկավարժության /,
 • Լրացուցիչ կրթության կենտրոնը,
 • Գրադարանը,
 • Շրջանավարտների և պրակտիկայի համակարգողը։

Վարչության խնդիրները են

 • Ապահովել Համալսարանի ուսումնական գործընթացը,
 • Բարձրացնել ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը,
 • Ապահովել ուսումնական վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումների անմիջական ղեկավարումը, ինչպես նաև՝ ուսումնական գործընթացում մասնակցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգումը,
 • Պլանավորել, կազմակերպել և վերահսկել Համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական գործընթացը,
 • Իրականացնել ուսումանկան գործընթացի որակի վերահսկողությունը,
 • Ապահովել Համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների կրթական, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վերահսկողությունը:

 

Վարչության գործառույթները են

 • Մագիստրոսի և բակալավրի կրթական ծրագրերի առկա և հեռակա ուսուցման աշխատանքային ուսումնական պլանների մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը,
 • Ֆակուլտետների դեկանների կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ուսումնական դասընթացների դասացուցակի կազմման աշխատանքների կազմակերպումը և վերահսկումը,
 • Համալսարանում ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման վերահսկումը,
 • Համալսարանի դեկանատների և ամբիոնների հետ ուսումնական գործընթացի համակարգումը,
 • Դասավանդման որակի և արդյունավետության բարելավմանն ուղղված համալիր միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը,

Վարչության պետ՝ Նաիրուհի Սարգսյան մ. գ. թ., դոցենտ
Կոնտակտներ՝
Հեռ. ` (+374 10)
554056

Համալսարանի ուսումնական վարչությունն իր մեջ ներառում է`

            ա) ուսումնամեթոդական բաժին

             բ)  պրակտիկայի բաժին

            Նինա Ավագյան

            Շրջանավարտների և պրակտիկայի համակարգող

             Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

             Հեռ՝ (+374 10) 554862

 

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Քարտեզ

map