logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

education quality

 

               pdf  Հաշվետվություն
2019/2020 ուստարվա կտրվածքով առկա և հեռակա համակարգերում սովորող ուսանողների կողմից դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ դասախոսների գնահատման
pdf

Ընթացիկ հաշվետվություն
Ուսանողների կրթական կարիքների բացահայտմանն ուղղված  հետազոտության  արդյունքում ներկայացված առաջարկությունների  հիման վրա կատարված գործողություններ (2019-2020 ուս տարի, 2-րդ կիսամյակ)

pdf Հաշվետվություն
2018/2019 ուս. տարվա առկա համակարգում սովորող ուսանողների կողմից դասախոսների գնահատման
pdf

Հաշվետվություն
2020-2021 ուս.տարվա կատարողականի

pdf

Հաշվետվություն
201
8/2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հեռակա համակարգում սովորողուսանողների կողմից դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ դասախոսների գնահատման 

pdf

Վերլուծություն
2020-2021 ուս.տարվա՝ ուսանողների կրթական կարիքների բացահայտմանն ուղղված հարցաթերթի և համապատասխան ֆոկուս խմբի արդյունքների
 

pdf

2018-2019 ուս.տարվա
Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչություն՝ ուսանողների կրթական կարիքների բացահայտմանն ուղղված հարցաթերթի վերլուծություն

pdf

Համեմատական վերլուծություն
2017-2018,2018-2019,2019-2020  ուս տարիների ուսանողների կողմից դասավանդման որակի եւ արդյունավետության վերաբերյալ դասախոսների գնահատման արդյունքների

pdf

Համեմատական վերլուծություն 
2017-2021թթ․

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...