logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

manag fak

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 
                                                 
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I կուրս լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Գրիգորյան Մ.  
3-4 Արտ.ուժերի տեղաբաշխում Խաչատրյան Գ. 4/7
5-6 Համաշխ.տնտ.աշխարհագրություն Խալաթյան Հ. 4/7
7-8 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գ. միանալ դասին
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ. 4/7
3-4 Սոցիոլոգիա Սահակյան Ա․ 4/7
5-6 ՀՀ և ԼՂՀ տնտ.աշխարհագրություն Խալաթյան Հ. 4/7
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ 4/7
3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ 4/7
5-6 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Գրիգորյան Մ.  
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. 4/7
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 4/7
5-6 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ. 4/7
7-8 Ֆիզդաստիարակություն  Դավթյան Ա. Դ.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Համաշխ.տնտ.աշխարհագրություն Խալաթյան Հ. 4/7
3-4 Արտ.ուժերի տեղաբաշխում Խաչատրյան Գ. 4/7
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. 4/7
7-8      
9-10      
   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II կուրս լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կառավարման հոգեբանություն Կակոյան Ս․ ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
3-4 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ.
5-6 Միկրոէկոնոմիկա Բահարյան Ֆ.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քաղ.պաշտպանություն Սարգսյան Ե. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
3-4 Սպասար.ոլորտի կառավարում Պողոսյան Մ.
5-6 Ձեռնարկությունների տնտեսագ․ Բահարյան Ֆ.
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հաշվ.հաշվառում և աուդիտ Ճուղուրյան Ա. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
3-4 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․
5-6 Միկրոէկոնոմիկա Բահարյան Ֆ.
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
3-4 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Նորամուծություն. կառավարում Ավետիսյան Ա. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ
3-4 Նորամուծություն. կառավարում Ավետիսյան Ա.
5-6 Հաշվ.հաշվառում և աուդիտ Ճուղուրյան Ա.
7-8 Ֆիզդաստիարակություն  Դավթյան Ա.
9-10      


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ


 

     ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
      /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               


 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան միանալ դասին
3-4 Հայոց պատմություն -2 Մուկուչյան
5-6 ՀՀ և ԼՂՀ տնտ .աշխարհագրություն     Արսենյան  
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Վարոսյան միանալ դասին
5-6 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Վարոսյան
7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան միանալ դասին
9-10 Անգլերեն Սիմոնյան միանալ դասին
չորեքշաբթի 1-2 Համաշխարհային  տնտ .աշխարհ Մովսեսյան միանալ դասին
3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան
5-6 Ռազմագիտություն Կամոյան
7-8 Համաշխարհային  տնտ. աշխարհ Մովսեսյան
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Մովսեսյան միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու Կարապետյան
5-6 Արտ.  ուժերի տեղաբաշխում Մովսեսյան
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Մովսեսյան միանալ դասին
3-4 Սոցիոլոգիա Աբգարյան
5-6 Արտ.  ուժերի տեղաբաշխում Մովսեսյան
7-8 Ֆիզկուլտուրա Վարոսյան  Մ.
9-10      
 

                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II կուրս լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կառավարման հոգեբանություն Արսենյան միանալ դասին
3-4 Ձեռնարկ տնտեսագիտություն Արսենյան Ա.
5-6 Բիզնեսի վիճակագրություն Հանիսյան Հ.
7-8 Բիզնեսի վիճակագրություն Հանիսյան Հ.
9-10      
երեէշաբթի 1-2 Միկրոէկոնոմիկա Մովսեսյան Գ. միանալ դասին
3-4 Մարքետինգի հիմունքներ Մովսեսյան Գ.
5-6 Անգլերեն Սիմոնյան Շ.
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Հաշվապահ. հաշվառում և աուդիտ   Հովակիմյան Գ. միանալ դասին
5-6 Հաշվապահ. հաշվառում և աուդիտ  Հովակիմյան Գ.
7-8 Քաղ  պաշտպանություն Կամոյան Լ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Սպասարկման ոլորտի կառավար  Արսենյան   միանալ դասին
3-4 Միկրոէկոնոմիկա Մովսեսյան Գ.
5-6 Նորամուծությունների կառավար  Հանիսյան  
7-8 Նորամուծությունների կառավար  Հանիսյան  
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրիստոնեական Շաղոյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Մարքետինգի հիմունքներ Մովսեսյան 
5-6 Ֆիզկուլտուրա Վարոսյան  Մ.
7-8      
9-10      

 

 

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը III կուրս   լս./հղում      
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2        
3-4        
5-6        
7-8        
9-10        
երեքշաբթի 1-2 Աշխատանքի տնտեսագիտություն Արսենյան Ա.

միանալդասին  

3-4 Աշխատանքի տնտեսագիտություն Արսենյան Ա.
5-6 Կորպորատիվ կառավարում Մովսեսյան
7-8 Ֆինանսներ և վարկ Հանիսյան Հ.
9-10        
չորեքշաբթի 1-2 Կառավարչական հաշվառում Հովակիմյան

 միանալդասին

3-4 Կորպորատիվ կառավարում Մովսեսյան
5-6 Տնտեսական  մրց. կարգ. Հանիսյան Հ.
7-8 Տնտեսական  մրց. կարգ. Հանիսյան Հ.
9-10        
հինգշաբթի 1-2        
3-4 Առաջնորդություն Արսենյան Ա.  միանալդասին
5-6 Առաջնորդություն Արսենյան Ա.
7-8        
9-10        
ուրբաթ 1-2 Քաղաքագիտություն Աբգարյան Է.  միանալ դասին

3-4 Քրիստոնեական  Շաղոյան Ա.
5-6 Ֆինանսներ և վարկ Հանիսյան Հ.
7-8        
9-10        
   

                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV կուրս լս.  
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2 Կառավարչական աուդիտ  Ճուղուրյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Կառավարչական աուդիտ  Ճուղուրյան Ա.
5-6        
7-8        
9-10 Ռիսկերի կառավարում Բահարյան       Ֆ.       

   16:00-17:00
միանալ դասին

երեքշաբթի 1-2        
3-4        
5-6        
7-8        
9-10 Ռիսկերի կառավարում Բահարյան   Ֆ.            

16:00-17:00
միանալ դասին

չորեքշաբթի 1-2        
3-4        
5-6 Կառավարման աուդիտ Ճուղուրյան Ա. միանալ դասին
7-8 Ռազմավարական կառավարում Ավետիսյան Ա.            

  15:00-16:00
միանալ դասին

9-10 Ռիսկերի կառավարում Բահարյան  Ֆ.            

   16:00-17:00
միանալ դասին

հինգշաբթի 1-2        
3-4        
ուրբաթ 1-2        
3-4        
5-6 Ռազմավարական կառավարում Ավետիսյան    Ա.           16:00-17:00
միանալ դասին
7-8 Ռազմավարական կառավարում Ավետիսյան Ա.    17:00-18:00
միանալ դասին
9-10        

 

 

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  /ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                  
                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I  շաբաթ լս. ժամը II  շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4          Ինքնուրույն     3-4          Ինքնուրույն    
5-6          աշխատանք     5-6          աշխատանք         
7-8       7-8      
9-10       9-10      
երեէշաբթի 1-2       1-2      
3-4          Ինքնուրույն     3-4      
5-6          աշխատանք     5-6 Ռիսկերի կառավարում Բոյաջյան Կ․ միանալ դասին
7-8       7-8 Ռազմավարական կառավարում Պողոսյան Մ. միանալ դասին
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4          Ինքնուրույն     3-4          Ինքնուրույն    
5-6          աշխատանք     5-6          աշխատանք    
7-8       7-8      
9-10       9-10      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8 Ռիսկերի կառավարում Բոյաջյան Կ․ միանալ դասին 7-8 Ռիսկերի կառավարում Բոյաջյան Կ․ միանալ դասին
9-10 Ռիսկերի կառավարում Բոյաջյան Կ․ միանալ դասին 9-10 Ռիսկերի կառավարում Բոյաջյան Կ․ միանալ դասին
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Ռազմավարական կառավարում Պողոսյան Մ. միանալ դասին 5-6 Ռազմավարական կառավարում Պողոսյան Մ. միանալ դասին
7-8 Ռազմավարական կառավարում Պողոսյան Մ. միանալ դասին 7-8 Ռազմավարական կառավարում Պողոսյան Մ. միանալ դասին
9-10       9-10      
 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                            I  շաբաթ լս. ժամը                              II  շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4          Ինքնուրույն     3-4          Ինքնուրույն    
5-6 աշխատանք     5-6          աշխատանք    
երեէշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Համակ․ցանցերի ծրագրավ․ ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին 5-6 Համակ․ցանցերի ծրագր. ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին
7-8 Համակ․ցանցերի ծրագրավ․ ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին 7-8 Համակ․ցանցերի ծրագր. ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4      Ինքնուրույն     3-4      
5-6 աշխատանք     5-6 Ծրագրավ.Net միջավայրում Անդրեասյան Լ. միանալ դասին
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Համակ․ցանցերի ծրագրավ․ ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին 5-6 Համակ․ցանցերի ծրագր. ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին
7-8 Համակ․ցանցերի ծրագրավ․ ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին 7-8 Համակ․ցանցերի ծրագր. ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին
9-10       9-10      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Ծրագրավ.Netմիջավայրում  Անդրեասյան Լ. միանալ դասին 5-6 Համակ․ցանցերի ծրագր.  ԲարխուդարյանՎ․ միանալ դասին
7-8 Ծրագրավ.Net միջավայրում Անդրեասյան Լ. 7-8 Համակ․ցանցերի ծրագր.  ԲարխուդարյանՎ․
9-10       9-10      


 

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

     /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                       
                                                                                     

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

30.04.2021
Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հա...

Աշխատանքի նոր հնարավորություն մեր ուսանողներին

15.03.2021

Հյուսիսային համալսարանի պրակտիկայի և կարիերայի կենտրոնի գործառույթներից է նպաստե...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը