logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

manag fak

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 
                                                 
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

միանալ դասին


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

միանալ դասին

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

միանալ դասին


 

     ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ  ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
      /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ  ԵՎ ՀեՌԱԿԱ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               


 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ   լս. ժամը II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մասնագիտության ներածություն Մովսեսյան Գոհար միանալդասին 1-2 Մասնագիտության ներածություն Մովսեսյան Գոհար միանալդասին
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար 3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար
5-6 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Մելիքյան Լուսինե 5-6 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Մելիքյան Լուսինե
7-8 Օտար լեզու Սիմոնյան Շուշան 7-8      
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Անահիտ միանալդասին
5-6 Օտար լեզու Սիմոնյան Շուշան միանալդասին 5-6 Օտար լեզու Սիմոնյան Շուշան
7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան Շուշան 7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան Շուշան
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար միանալդասին 3-4      
5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար 5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար միանալդասին
7-8 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար 7-8 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար
9-10       9-10      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար միանալդասին
3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Անահիտ միանալդասին 3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Անահիտ
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար 5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար
7-8 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա 7-8      
9-10       9-10      
ուրբաթ 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան Լեյլի միանալդասին 1-2      
3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա 3-4 Հայոց լեզու Կարապետյան Լեյլի միանալդասին
5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա 5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա
7-8       7-8 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա
9-10       9-10 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար
 

                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   

                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  /ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                  
                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

միանալ դասին 

 


 

                                                  
                                                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

   

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                               I շաբաթ /03.01.22-08.01.22/ լս. ժամը                               II շաբաթ /11.01.22-12․01․22/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին  7-8      
9-10 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 9-10      
երեքշաբթի 1-2       1-2 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին
3-4       3-4 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին
5-6 Ծրագրային ճարտ․ներածություն Մկրտչյան Հ․/ստ․/ միանալդասին 5-6      
7-8 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 7-8      
9-10 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին
3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք․/ստ․/ 5/9 3-4 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա․/ստ․  5/9 5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4      
5-6                   աշխատանք     5-6      
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 1-2      
3-4 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 3-4      
5-6       5-6      
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․/ստ․/ 5/9 1-2      
3-4 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․ 5/9 3-4      
5-6       5-6      
7-8       7-8      
 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                       I շաբաթ /03.01.22-08.01.22/ լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Ինքնուրույն    
5-6                   աշխատանք    
7-8      
       
երեքշաբթի 1-2 Օպերաց․համ․կառուցվ․և օգտ․ Հարությունյան Հ․ 4/6
3-4 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․ 4/6
5-6 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․ միանալ դասին
7-8 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին
       
չորեքշաբթի 1-2 Օպերաց․համ․կառուցվ․և օգտ․ Հարությունյան Հ․ 4/6
3-4 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․ 4/6
5-6 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․ միանալ դասին
7-8 Կենսագործ․անվտանգություն Հակոբյան Մ․ միանալ դասին
հինգշաբթի 1-2      
3-4          Ինքնուրույն    
5-6                   աշխատանք    
7-8      
ուրբաթ 1-2 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․ միանալ դասին
3-4 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․ միանալ դասին
5-6 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․ միանալ դասին
7-8 Կենսագործ․անվտանգություն Հակոբյան Մ․/ստ․/ միանալ դասին
շաբաթ 1-2      
3-4 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․/ստ․/ 5/6
5-6 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ 5/6
7-8 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ 5/6

 

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                 I շաբաթ /03.01.22-08.01.22/ լս. ժամը                        II շաբաթ /11.01.22-12․01․22/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4      
5-6                   աշխատանք     5-6      
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․ 5/5 3-4      
5-6 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․ 5/5 5-6 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին
7-8 Ծրագրերի թեստավորում Մանուկյան Վ․ 5/5 7-8 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․ 5/5 3-4      
5-6 Ավտոմատացված նախագծ․համ․ Մանուկյան Վ․/ստ․/ 5/5 5-6 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին
7-8 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․ 5/5 7-8 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4      
5-6                   աշխատանք     5-6      
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․/ստ․/ 5/5 1-2      
3-4 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․ 5/5 3-4      
5-6 Ծրագրերի թեստավորում Մանուկյան Վ․/ստ․/ 5/5 5-6      
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․/ստ․/ 4/6 1-2      
3-4 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․ 4/6 3-4      
5-6       5-6      
7-8       7-8      
 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                             I շաբաթ /03.01.22-08.01.22/ լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․ միանալ դասին
5-6 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․ միանալ դասին
7-8      
երեքշաբթի 1-2 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․ միանալ դասին
3-4 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․ միանալ դասին
5-6      
7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․/ստ․/ 4/6
3-4 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․/ստ․/ 4/6
5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․ 4/6
7-8 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․ 4/6
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Ինքնուրույն    
5-6                   աշխատանք    
7-8      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․ 4/6
5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․ 4/6
7-8 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․ 4/6
շաբաթ 1-2 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․ 4/6
3-4 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․/ստ․/ 4/6
5-6 Բնապահպանություն Խալաթյան Հ․/ստ․/ 4/6
7-8      


 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /03.01.22-08.01.22/ լս. ժամը                                    II շաբաթ /11.01.22/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4      
5-6                   աշխատանք     5-6      
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․ ամբ․ 1-2      
3-4 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․ ամբ․ 3-4      
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ մ․ 5-6 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն․ միանալ դասին
7-8       7-8 Մանկավարժություն Սարգսյան Ն․ միանալ դասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Համակարգչային գրաֆիկա Մկրտչյան Հ․ ամբ․ 5-6      
7-8 Համակարգչային գրաֆիկա Մկրտչյան Հ․/ստ․/ ամբ․ 7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4      
5-6                   աշխատանք     5-6      
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին 1-2      
3-4 Մանկավ․հաղորդակցում Սարգսյան Ն․ միանալ դասին 3-4      
5-6 Արտ․իրավ․բնակչ․I բուժօգնութ․ Հովհաննիսյան Ա․ միանալ դասին 5-6      
7-8 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ․ միանալ դասին 7-8      
               
շաբաթ 1-2 Մանկավ․հաղորդակցում Սարգսյան Ն․/ստ․ միանալ դասին 1-2      
3-4 Մանկավ․վարպետություն Սարգսյան Ն․/ստ․/ միանալ դասին 3-4      
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին 5-6      
7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ միանալ դասին 7-8      
 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

     /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ

 

                                                  
                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                       
                                                                                     

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը