logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

manag fak

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/

                                              
       

 
                                                 
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                         I կուրս           լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ. միանալ դասին
3-4 Արտ. իրավ. բնակչ. առաջին բուժօգն. Բալյան Ա. միանալ դասին
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. միանալ դասին
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Մասնագիտության ներածություն Ճուղուրյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ.
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Բնապահպ.և բնօգտագործ. տնտես. Խալաթյան Հ. միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վ.
5-6 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գ.
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.   միանալ դասին
3-4 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ.
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Տնտեսական. ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.   միանալ դասին
3-4 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.
5-6 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Ա.
7-8 Բնապահպ.և բնօգտագործ. տնտես. Խալաթյան Հ.
9-10      


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                 II  կուրս 
առարկան դասախոսը                                
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Հավանակ.տեսութոյւն և մաթ.վիճ. Բարխուդարյան Վ.     միանալ դասին
5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Կակոյան Ս.
7-8      
       
երեքաբթի        1-2
Մենեջմենթի հիմունքներ  Բահարյան Ֆ.
   միանալ դասին
      3-4
Վիճակագրության ընդ.տեսություն Մարտիրոսյան Բ.
       5-6
Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ.
      7-8
     
       
չորեքշաբթի 1-2
9:30-10:30
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Մկրտչյան Հ. միանալ դասին
3-4
10:40-11:40
Մենեջմենթի հիմունքներ Բահարյան Ֆ.
5-6
12:00-13:00
Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ.
7-8
13:10-14:10
 Ֆիզդաստիարակություն  Դավթյան Ա.
       
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն
 Պողոսյան Մ.
 միանալ դասին
3-4 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա.
5-6  Հավանակ.տեսութոյւն և մաթ.վիճ.  Բարխուդարյան Վ
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Վիճակագրության ընդ.տեսություն Մարտիրոսյան Բ.
  միանալ դասին


3-4 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գ.
5-6 Իրավագիտություն Ներսիսյան Ա.
7-8      
9-10         
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                  III կուրս լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Մակրոտնտ.կառավարում և կանխ. Ճուղուրյան Ա.      միանալ դասին
5-6 Տնտեսամաթեմատիկ.մոդելներ Բարխուդարյան Վ.
7-8 Ֆինանսական մենեջմենթ Բոյաջյան Կ.
9-10      
երեէշաբթի 1-2 Միջազգային տնտեսական հարաբ. Պողոսյան Մ.  միանալ դասին
3-4 Ձեռներեցության հիմունքներ Բահարյան Ֆ.
5-6 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ.
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Ձեռներեցության հիմունքներ Բահարյան Ֆ.  միանալ դասին
3-4 Նախագծերի կառավարում Խալաթյան Հ.
5-6 Կառավար.որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ.
7-8 Կառավար.որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Տնտեսամաթեմատիկ.մոդելներ Բարխուդարյան Վ.   միանալ դասին
5-6 Միջազգային տնտեսական հարաբ. Պողոսյան Մ.
7-8 Ֆինանսական մենեջմենթ Բոյաջյան Կ.
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ.   միանալ դասին
5-6 Մշակութաբանություն Հարությունյան Ա.
7-8 Մակրոտնտ.կառավարում և կանխ. Ճուղուրյան Ա.
9-10      


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                 IV կուրս լս.
առարկան դասախոսը
Երկուշաբթի  1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
Երեքշաբթի 1-2      
3-4 Բորսայական գործ և արժեթ.շուկա Գասպարյան Լ. միանալ դասին
5-6 Հակաճգնաժամային կառավարում Բահարյան Ֆ.
7-8 Հարկեր և հարկ.քաղաքականութ. Բայադյան Ա.
9-10 Հարկեր և հարկ.քաղաքականութ. Բայադյան Ա.
Չորեքշաբթի 1-2 Ծրագրային բյուջետավորում Ավետիսյան Ա. միանալ դասին
3-4 Ծրագրային բյուջետավորում Ավետիսյան Ա.
5-6 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ.
7-8 Մաքսային քաղաքականություն Ճուղուրյան Ա.
9-10      
Հինգշաբթի 1-2  Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ.   միանալ դասին
3-4 Բորսայական գործ և արժեթ.շուկա Գասպարյան Լ. միանալ դասին
5-6 Բորսայական գործ և արժեթ.շուկա Գասպարյան Լ. միանալ դասին
7-8 Հակաճգնաժամային կառավարում/ Ալավերդի Բահարյան Ֆ. միանալ դասին
9-10      
Ուրբաթ 1-2      
3-4  Բանկային մենեջմենթ  Խալաթյան Հ.  միանալ դասին
5-6  Բանկային մենեջմենթ  Խալաթյան Հ.  միանալ դասին
7-8
 Տնտեսական գործուն.վերլուծութ.  Բայադյան Ա. միանալ դասին
9-10
Հարկեր և հարկ.քաղաքականութ.  Բայադյան Ա. միանալ դասին 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                         I կուրս           լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Արտ. իրավ. բնակչ. առաջին բուժօգն. Մելիքյան Լ.  միանալ դասին  
7-8  Ռուսաց  լեզու  Սիմոնյան Շ.
9-10  Օտար լեզու  Սիմոնյան Շ.
երեքշաբթի 1-2 Բնապահպան.  և բնօգտագործում Մովսեսյան Գ. միանալ դասին
3-4 Բարձրագույն  մաթեմատիկա Պողոսյան Ս.
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Տնտես . տեսություն Մովսեսյան Գ. միանալ դասին
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գ.
5-6 Հայոց լեզու Կարապետյան Լ.
7-8  Բարձրագույն մաթեմատիկա  Պողոսյան Ս.  
9-10      
հինգշաբթի 1-2       միանալ դասին
3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Ա.
5-6 Մասնագիտության ներածություն
Մովսեսյան Գ.
7-8  Տնտես . տեսություն  Մովսեսյան Գ.  
9-10      
ուրբաթ 1-2       միանալ դասին
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գ.
5-6 Բնապահպան.  և բնօգտագործում Մովսեսյան Գ.
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Վարոսյան Մ.
9-10      


 

                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 
օրը ժամը                                                                 II  կուրս 
առարկան դասախոսը                                
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Օտար լեզու Սիմոնյան Շ.     միանալ դասին
5-6 Ռուսերեն Սիմոնյան Շ.
7-8      
       
երեքաբթի        1-2
   
   միանալ դասին
      3-4
Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Մովսեսյան Գ.
       5-6
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Վարոսյան Ա.
      7-8
     
       
չորեքշաբթի 1-2
9:30-10:30
Ընդհանուր հոգեբանություն Աբովյան Գ. միանալ դասին
3-4
10:40-11:40
Մենեջմենթի հիմունքներ Բահարյան Ֆ.  միանալ դասին
5-6
12:00-13:00
Տնտեսագիտության տեսություն Հովակիմյան Գ.  միանալ դասին
7-8
13:10-14:10
Տնտեսագիտության տեսություն  Հովակիմյան Գ.
       
հինգշաբթի 1-2 Մենեջմենթի հիմունքներ Բահարյան Ֆ.  միանալ դասին
3-4 Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն  Մովսեսյան Գ.
5-6 Փիլիսոփայություն  Աբգարյան Է.
7-8  Հավանականության տեսություն  Պողոսյան Ս.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրիստոնեական  Շաղոյան Ա.
  միանալ դասին


 
3-4 Հավանականության տեսություն Պողոսյան Ս.
5-6 Իրավագիտություն Աբգարյան Է.
7-8  Ֆիզդաստիարակություն Վարոսյան Մ.
9-10      


 

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                         III կուրս           լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2        
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    
երեքշաբթի 1-2      միանալ դասին  
3-4 Ապահովագրական գործ Արսենյան Ա.  
5-6  Կառավարչական որոշումների ընդունում Մովսեսյան Գ.
7-8  Մակրոտնտ. կառավ. և կանխատես. Մովսեսյան Գ.
9-10 Տնտեսամաթեմատիկ.մոդելներ Հանիսյան Հ.
չորեքշաբթի 1-2 Նախագծերի կառավարում Հովակիմյան Գ.  միանալ դասին 
3-4 Ապահովագրական գործ Արսենյան Ա.
5-6 Միջազգային տնտ․ հարաբերություններ Մովսեսյան Գ.
7-8  Մակրոտնտ. կառավարում  Մովսեսյան Գ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2  Միջազգային տնտ․ հարաբերություններ  Մովսեսյան Գ.   միանալ դասին  
3-4 Ձեռներեցության հիմունքներ Բահարյան Ֆ.
5-6 Ձեռներեցության հիմունքներ Բահարյան Ֆ.
7-8  Ֆինանսական մենեջմենթ  Հանիսյան Հ.
9-10  Ֆինանսական մենեջմենթ  Հանիսյան Հ.
ուրբաթ 1-2  Մշակութաբանություն  Աբգարյան Է.   միանալ դասին
3-4 Քրիստոնեական Շաղոյան Ա․
5-6 Կառավարչական որոշումների ընդունում Մովսեսյան Գ.
7-8 Տնտեսամաթեմատիկ.մոդելներ Հանիսյան
9-10      

 

 

                                                                       
                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                      I կուրս
առարկան    դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    
երեքշաբթի 1-2 Ժամանակակից ալգորիթմական լեզուներ    Անդրեասյան Լ.  միանալ դասին
3-4 Ժամանակակից ալգորիթմական լեզուներ Անդրեասյան Լ.
5-6 Ինֆորմացիոն համակ.կառուցվ.և կազմ.    Մկրտչյան Հ.
7-8       
9-10       
չորեքշաբթի 1-2 Մասնագիտական օտար լեզու    Թամազյան Ա. միանալ դասին
3-4 Գիտության պատմ.և մեթադաբանությունը    Ասատրյան Գ.
5-6 Թվային մեթոդներ    Բարխուդարյան
7-8       
9-10       
հինգշաբթի 1-2 Ծրագրային ապահովման որակ և հուսալ.    Անդրեասյան Լ.  միանալ դասին
3-4 Ծրագրային ապահովման որակ և հուսալ.    Անդրեասյան Լ.
5-6 Ինֆորմացիոն համակ.կառուցվ.և կազմ.    Մկրտչյան Հ.
7-8 Թվային մեթոդներ    Բարխուդարյան
9-10         
ուրբաթ 1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    

 

Հայտարարություններ

Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

23.10.2020
Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վա...

Աշխատանքի հրավեր

20.10.2020
Աշխատանքի հրավեր

Հարգելի ուսանողներ, <<Մոսկվայի տուն>> մշակութային-գործարար կենտրոնը...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը