logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

            ԱՌՑԱՆՑ  ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԵՎ   ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ  ԹԵԶԵՐԻ  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՐԱՖԻԿՖակուլտետ՝  Բանասիրություն և մանկավարժություն 
մասնագիտություն՝  Ընդհանուր մանկավարժություն տարրական մանկ. և մեթոդիկա
մասնագիտություն՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

08.06.2020    10:00


zoom    ID 00000         

      ՄԻԱՆԱԼ 

 

   

Ֆակուլտետ՝  Բանասիրություն և մանկավարժություն 
մասնագիտություն՝  Ընդհանուր մանկավարժություն տարրական մանկ. և մեթոդիկա
մասնագիտություն՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

09.06.2020    10:00

zoom    ID 00000         

      ՄԻԱՆԱԼ 


Ֆակուլտետ՝  Բանասիրություն և մանկավարժություն 
մասնագիտություն՝  Ընդհանուր մանկավարժություն տարրական մանկ. և մեթոդիկա
մասնագիտություն՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

10.06.2020    10:00

 zoom   ID 00000   

 ՄԻԱՆԱԼ   


Ֆակուլտետ՝  Տնտեսագիտություն, կառավարում և ինֆորմատիկա
մասնագիտություն՝ Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
մասնագիտություն՝ Ծրագրային ճարտարագիտություն

11.06.2020    10:00

zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ

Ֆակուլտետ՝  Իրավագիտություն
մասնագիտություն՝ Իրավագիտություն //քաղ. իրավ. և դատ.//քր. իրավ. և դատ./

11.06.2020    10:00

 zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ

Ֆակուլտետ՝  Իրավագիտություն
մասնագիտություն՝ Իրավագիտություն /
/քաղ. իրավ. և դատ.//քր. իրավ. և դատ./

12.06.2020    10:00

zoom   ID 00000  

      ՄԻԱՆԱԼ


Ֆակուլտետ՝  Բանասիրություն և մանկավարժություն 
մասնագիտություն՝  Հոգեբանություն

12.06.2020    10:00

 zoom   ID 00000   

ՄԻԱՆԱԼ


Ֆակուլտետ՝  Իրավագիտություն
մասնագիտություն՝ Իրավագիտություն  
/քաղ. իրավ. և դատ.//քր. իրավ. և դատ./

13.06.2020    10:00

zoom   ID 00000  

ՄԻԱՆԱԼ

 

Ֆակուլտետ՝  Բանասիրություն և մանկավարժություն 
մասնագիտություն՝  Օտար լեզու և գրականություն
մասնագիտություն՝  Օտար լեզու և գրականություն /անգլ. լ. և գրականություն/
մասնագիտություն՝ Մասնագիտական  ման­կա­վարժություն /անգլերեն լեզու և գրականություն
մասնագիտություն՝ Մասնագիտական մանկավարժություն/ինֆորմատիկա/

13.06.2020    10:00

 zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ

Ֆակուլտետ՝  Իրավագիտություն
մասնագիտություն՝ Իրավագիտություն  
/քաղ. իրավ. և դատ.//քր. իրավ. և դատ./

15.06.2020    10:00

zoom   ID 00000 

     ՄԻԱՆԱԼ

Ֆակուլտետ՝  Իրավագիտություն
մասնագիտություն՝ Իրավագիտություն  
/քաղ. իրավ. և դատ.//քր. իրավ. և դատ./

16.06.2020    10:00

zoom   ID 00000


Ֆակուլտետ՝  Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի
մասնագիտություն՝ Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
մասնագիտություն՝ 
Կառավարում/ բակալավրիատ/ մագիստրատուրա/

17.06.2020    10:00

zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ

 


Ֆակուլտետ՝  Տնտեսագիտություն, կառավարում և ինֆորմատիկա
մասնագիտություն՝ Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
մասնագիտություն՝ 
Կառավարում/ բակալավրիատ/ մագիստրատուրա/

18.06.2020    10:00

zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ

Ֆակուլտետ՝  Տնտեսագիտություն, կառավարում և ինֆորմատիկա
մասնագիտություն՝ Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
մասնագիտություն՝ 
Կառավարում/ բակալավրիատ/ մագիստրատուրա/

19.06.2020    10:00

zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ

Ֆակուլտետ՝  Տնտեսագիտություն , կառավարում և ինֆորմատիկա
մասնագիտություն՝ Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
մասնագիտություն՝ 
Կառավարում/ բակալավրիատ/ մագիստրատուրա/

20.06.2020    10:00

zoom   ID 00000   

     ՄԻԱՆԱԼ