logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2022-2023 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում 2022-2023 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում 2022-2023 ուսումնական տարի

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2022-2023

2022-2023

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

2022-2023 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

2022-2023 ուսումնական տարի

2022-2023 ուսումնական տարի

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

 

 

 

 

 

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

 


                                                                  

 

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

 

 

 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

  


 

 

 

 

 

                  

 

 

                   

 

 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

 

14.01.2021

1430

 

 միանալ

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

11.01.2021

1430

Պետրոսյան Վ.

 միանալ

Ֆինանսական իրավունք

15.01.2021

1430

Ներսիսյան Ա.

 միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

25.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

14.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ

Քրեական իրավունք

18.01.2021

1430

Ֆանյան Ա.

  միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա 

25.01.2021

1430

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

 

  /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Պետության և իրավունքի տեսություն

23.06.2021

930

Սայադյան Վ.

միանալ

Հայոց պատմություն

28.06.2021

930

Դավթյան Հ.

միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

02.07.2021

1100

Վարդանյան Է.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

30.06.2021

1230

Գասպարյան Ա.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

III

Աշխատանքային իրավունք

24.06.2021

930

Բարխուդարյան Ս.

միանալ 

Քրեական իրավունք

28.06.2021

930

Ֆանյան Ա.

միանալ 

Քաղաքացիական իրավունք

02.07.2021

930

Հայրապետյան Ս.

միանալ 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա

28.06.2021

930

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
{slider=«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտություն/ 1-ին կուրս/քրեական  իրավունք և դատավարություն/}


{/slider}

 /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I քաղ

Մասնագիտական օտար լեզու

21.06.2021

1100

Մարգարյան Մ.

միանալ

Արտապայմանագրային իրավունք

23.06.2021

930

Հայրապետյան Ս.

միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

25.06.2021

930

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

Միջազգային պայմանագրային իրավունք

28.06.2021

930

Վարդանյան Է.

միանալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

30.06.2021

930

Գրիգորյան Մ.

միանալ

Իրավաբանական  գրագրություն

02.07.2021

1410

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

քր

Մասնագիտական օտար լեզու

21.06.2021

1100

Մարգարյան Մ.

միանալ

Բաժնետիրական  իրավունք

23.06.2021

930

Բարխուդարյան Ս.

միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

25.06.2021

1030

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

Միջազգային պայմանագրային իրավունք

28.06.2021

930

Վարդանյան Է.

միանալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

30.06.2021

930

Գրիգորյան Մ.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քաղ

Արբիտրաժային վարույթ

22.06.2021

1300

Վահրադյան Է.

միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա

25.06.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ

Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում

28.06.2021

1300

Վահրադյան Է.

միանալ

Պայմանագրային իրավունք

02.07.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

քր

Իրավաբանական գրագրություն

23.06.2021

1300

Գասպարյան Ա.

միանալ

Հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության մեթոդիկա

26.06.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

միանալ

Փաստաթղթերի տեխնիկակրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրները

28.06.2021

1200

Ալեքսանյան Բ.

միանալ

Նախադեպային իրավունք

30.06.2021

1300

Գասպարյան Ա.

միանալ

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

02.07.2021

1000

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


 


{slider=«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մասնագիտություն/ 2-րդ կուրս}

 {/slider}

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
                                             

 

 

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

          Առարկան

 Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

               հղում

1.

Բարձրագույն մաթեմատիկա

23.06.21թ. ժ.0930

   Բարխուդարյան Վ․

               միանալ 

2․ 

Հայոց պատմություն

30.06.21թ. ժ.0930 Դավթյան Հ.             միանալ

 

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

II

1.

Միկրոէկոնոմիկա

22.06.21թ. ժ. 2000

Բահարյան Ֆ.

միանալ

2.

Տնտես.տեսություն

24.06.21թ. ժ.1130

Պողոսյան Մ.

միանալ

3.

Հավան.տեսություն և մաթ․վիճ․

28.06.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

4.

Մենեջմենթի հիմունքներ

30.06.21թ. ժ. 2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ
 

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

III

1.

Նախագծերի կառավարում

22.06.21թ. ժ.2000

Խալաթյան Հ.

միանալ

2.

Մակրոտն.կարգ.և կանխ.

24.06.21թ. ժ.2000

Խաչատրյան Գ.

միանալ

3.

Ֆինանսական մենեջմենթ

28.06.21թ. ժ.2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ

4.

Միջազգ.տնտես.հարաբերություն

30.06.21թ. ժ.2100

Պողոսյան Մ.

միանալ

5.

Տնտեսամաթեմ․ մոդելներ

02.07.21թ. ժ.2000

Բարխուդարյան Վ.

միանալ

Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը 

IV

1.

Ծրագրային բյուջետավորում

23.06.21թ. ժ.0930

Ավետիսյան Ա.

միանալ

2.

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

30.06.21թ. ժ.1230

Հակոբյան Հ․

միանալ

 

 

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

I

1.

Ինֆորմատիկա

22.06.21թ. ժ.0930

Սմբատյան Ա․

միանալ

2.

Մաթեմատիկական անալիզ

28.06.21թ. ժ.0930

Մութաֆյան Մ․

միանալ

3.

Ֆիզիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Հակոբյան Մ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

22.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

2.

Տվյալների կառ.և ալգորիթմներ

23.06.21թ. ժ.1000

Հովակիմյան Հ.

միանալ

3.

Հավան.տեսութ.և մաթ.վիճակագր.

24.06.21թ. ժ.1000

Նալչաջյան Վ.

միանալ

4.

Ծրագրավորման տեխնոլոգիա

կ/ա

25.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

III

1.

Հաշվ.համակ.ճարտարապետութ.

21.06.21թ. ժ.1000

Մկրտչյան Հ.

միանալ

2.

Օբյեկտ-կողմ.ծրագրավորում

22.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

3.

Տվյալների հենքերի նախագծում

23.06.21թ. ժ.1230

Անդրեասյան Լ.

միանալ

Կուրս

N

Միջանկյալ քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Միկրոպր.և միկրոկոնտրոլերներ

22.06.21թ. ժ.1930

Մկրտչյան Հ.

միանալ

2.

Համակ.ցանցերի կազմակերպում

25.06.21թ. ժ.1930

Հովակիմյան Հ.

միանալ
 

Կուրս    Քննություններ Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

II

1.

Փիլիսոփայություն

22.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Ս․

 միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ․ ժ.1100

Դավթյան Վ․

միանալ

3.

Մաթեմատիկա

29․06․21թ․ ժ.0930

Բարխուդարյան Վ․

միանալ


 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 


Կուրս

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

մագ I

1.

Մասնագիտ․օտար լեզու

21.06.21թ. ժ.1300

Թամազյան Ա․

միանալ

2.

Տնտես.փիլիսոփայություն

23.06.21թ. ժ.1300

Հովհաննիսյան Ս․

միանալ

3.

Ստրատեգ.բանկ.մենեջմենթ

25.06.21թ. ժ.2000

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

4.

Գիտահետազոտական աշխատանք

25.06.21թ. ժ.2100

Ճուղուրյան Ա.

միանալ

5.

Ստրատեգ.ֆինանս.մենեջմենթ

28.06.21թ. ժ.2000

Բահարյան Ֆ․

միանալ

6․

Ֆինանսավարկային քաղաքակ․

01.07.21թ. ժ.2000

Բոյաջյան Կ․

միանալ

 


 

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.12.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի...

Հայտարարություն թափուր հաստիքի համար

28.10.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ որակի ապահովման վա...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh