logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2024-2025 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում Հեռավար ուսուցում

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2024-2025

2024-2025

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2024-25 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

 

Գլխավոր

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
 
 • ԱՌԿԱ ուսման տևողությունը՝  4 տարի
 • ՀԵՌԱԿԱ ուսման տևողությունը՝  5 տարի

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 • ԱՌԿԱ ուսման տևողությունը՝  2  տարի
 • ՀԵՌԱԿԱ ուսման տևողությունը՝  2.5 տարի

Բուհի առաջատար ֆակուլտետներից է, որը գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից: Ֆակուլտետն իր կանոնադրությանը համապատասխան կրում է իրավունքներ և պարտականություններ, իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ մի քանի մասնագիտություններով:

 • ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆակուլտետի կառավարման մարմիներն են ֆակուլտետի խորհուրդը և դեկանը:
Մերի Այվազյան
Ֆակուլտետի դեկան
Էլ.փոստ`Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Հեռ. ` (+374 10) 554135

 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
 • ԱՌԿԱ ուսման տևողությունը՝  4 տարի
 • ՀԵՌԱԿԱ ուսման տևողությունը՝  5 տարի

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 • ԱՌԿԱ ուսման տևողությունը՝  2  տարի
 • ՀԵՌԱԿԱ ուսման տևողությունը՝ 2. 5 տարի

Բուհի առաջատար ֆակուլտետներից է: Ֆակուլտետն իր կանոնադրությանը համապատասխան կրում է իրավունքներ և պարտականություններ, իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ մի քանի մասնագիտություններով: Ֆակուլտետն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է նաև ՀՀ օրենսդրությամբ:  

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ֆակուլտետի առաքելությունն է՝

 • Իրականացնել բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, կառավարման, հաշվապահության, ծրագրավորման բնագավառներում, որը շրջանավարտներին թույլ կտա աշխատանք գտնել ոլորտի հայտնի կազմակերպություններում:
 • Ժամանակակից, ինչպես նաև ապագայի պահանջներին համապատասխան տնտեսագետ-կառավարիչների պատրաստում, ովքեր՝
 • գիտեն կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության կառավարման, տնտեսագիտության տեսության և պրակտիկայի հարցերը, մենեջմենթի սկզբունքները և, դրանցով պայմանավորված, տնտեսագիտական մենեջմենթի առանձնահատկություն­ները,
 • տիրապետում են կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության կառավարման գործիքակազմին, ինտերնետ ցանցի ընձեռած հնարավորություններին, ինտերնետային ռեսուրսների հետ ճիշտ և անվտանգ աշխատելու հմտություններին,
 • կարողանում են իրենց տեսական ու գործնական գիտելիքներն օգտագործել կառավարման պրակտիկայում, հմուտ են կառավարչական որոշումներ կայացնելու գործընթացում:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ֆակուլտետը իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
 • ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄ
  ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ /ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ/

Ֆակուլտետի կառավարման մարմիներն են ֆակուլտետի խորհուրդը և դեկանը:


Աշխատակազմ՝

Քրիստինե Բայրամյան
Ֆակուլտետի դեկան

Հեռ. ` (+374 10) 559881
 

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

 • ԱՌԿԱ   ուսման տևողությունը՝  4 տարի

/Իրավագիտության բակալավրի կրթական աստիճան/

 • ՀԵՌԱԿԱ ուսման տևողությունը՝  5 տարի

/Իրավագիտության բակալավրի կրթական աստիճան/

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

 • ԱՌԿԱ   ուսման տևողությունը՝  2  տարի

/Իրավագիտության մագիստրոսի կրթական աստիճան/

 • ՀԵՌԱԿԱ ուսման տևողությունը՝  2.5 տարի

/Իրավագիտության մագիստրոսի կրթական աստիճան/ 

 

Բուհի առաջատար ստորաբաժանումներից է, որը գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից: Ֆակուլտետն իր կանոնադրությանը համապատասխան կրում է իրավունքներ և պարտականություններ, իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն «ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտությամբ: Ֆակուլտետը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, համալսարանի կանոնադրությամբ, իր կանոնադրությամբ, ինչպես նաև համալսարանի մարմինների, ֆակուլտետի կառավարման մարմինների՝ իրենց իրավասության շրջանակում ընդունած իրավական ակտերով: Ֆակուլտետի հիմնական ստորաբաժանումներն են ՝

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆԸ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՆ 

 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը ուսանողներին ուսումնառության  տարիների ընթացքում հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրել մասնագիտական մի շարք առարկաներ: 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ/ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ/ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/ 

Իրավագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտի մասնագիտական գործունեության ոլորտները՝ 

«ԻՐԱՎԱԳՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ֆակուլտետի կառավարման մարմիներն են ֆակուլտետի խորհուրդը և դեկանը:

 Աշխատակազմ՝

Լիաննա Հակոբյան
Ֆակուլտետի դեկան

Հեռ. ` (+374 10) 554195

 

<<Հյուսիսային համալսարան>> ՍՊԸ-ի  Իրավաբանական կլինիկան  Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետին կից գործող ուսումնախորհրդատվական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը շահույթ ստանալու նպատակ չի հետապնդում:

Կլինիկայի գործունեության նպատակը՝

 Կլինիկայի գործունեության նպատակն է  ուսանողներին պրակտիկ իրավաբանին անհրաժեշտ գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով ապահովելը։Կլինիկան իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

 • կլինիկական կրթության կազմակերպում և իրականացում,
 • իրավունքի բոլոր ճյուղերով անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցում,
 • համալսարանի աշխատակիցների, սովորողների և շրջանավարտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն  ուղղված խորհրդատվությունների, դասընթացների կազմակերպում։

Կլինիկայի գործունեության խնդիրներն են՝

1. Ուսանողներին իրավակիրառ պրակտիկայում ծագող իրավական խնդիրների լուծման գործընթացին ընդգրկելը։

2. Իրավաբանի մասնագիտության դերն ու նշանակությունը ճիշտ պատկերացնելուն և մասնագիտական վարքագծի կատարելագործմանն օժանդակելը։

3. Համալսարանի աշխատակիցների, սովորողների և շրջանավարտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված խորհրդատվությունների ապահովումը։

4. Համալսարանի աշխատակիցների, սովորողների և արտաքին շահակիցների իրավագիտակցության բարձրացման ապահովմանը նպաստելը։

5. ՀՀ սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման ապահովումը:

Կլինիկայի ղեկավար՝
Թեհմինե Բաղդասարյան
Հասցե՝ Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա, 5-րդ հարկ
Էլ.փոստ՝ Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Հեռ. ` (+374 10) 554056

 

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh