logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2022-2023 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում 2022-2023 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում 2022-2023 ուսումնական տարի

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2022-2023

2022-2023

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

2022-2023 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

2022-2023 ուսումնական տարի

2022-2023 ուսումնական տարի

Համալսարանն ուսանողների պրակտիկան կազմակերպելու համար վերջին մեկ տարում հուշագրեր է կնքել հետևյալ  գործընկեր-կազմակերպությունների հետ։

 • «Օրիգամի»  մանկական զարգացման և ժամանցի  կենտրոն
 • «Նեվը Գիվափ » իրավաբանական ընկերություն
 • «Առթա» տուր տուրիստական  գործակալություն
 • «AT Consulting Center» բանկային ոլորտի ուսումնախորհրդատվական ընկերություն
 • Երիտասարդները հանուն  փոփոխության ՀԿ
 • ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

Համալսարանն ուսանողների պրակտիկան կազմակերպելու համար  պայմանագրեր  է կնքել հետևյալ  գործընկեր-կազմակերպությունների հետ։

 1. ՀՀ Ազգային Ժողով
 2. Քննչական կոմիտե 
 3. Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն 
 4. ՀՀ Հանրային ռադիո
 5. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
 6. Թիվ 10 հիմնական դպրոց (ՊՈԱԿ)
 7. ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
 8. «AT Consulting Center» բանկային ոլորտի ուսումնախորհրդատվական ընկերություն
 9. «Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ
 10. «Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ»  ՓԲԸ
 11. «Կառմեն Պողոսյան»  փաստաբանական գրասենյակ
 12. «ԵՄՋԻ ԸՔԱՈՒՆԹԻՆՔ»  ՍՊԸ
 13. «Ատովմյան» իրավաբանական և խորհրդատվական ՍՊԸ
 14. «Ապագա» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն
 15. Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոց
 16. «Սմեշ Ստուդիո» մանկական զարգացման կենտրոն
 17. «Բիլայն» ընկերություն
 18. Երևանի քաղաքապետարանի «Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ
 19. Վնասվածքաբանության և օրթօպեդիայի գիտական կենտրոն ՓԲԸ 
 20. N2 Բուժմիավորում
 21. «ՄՈՆՌՈՒԺ» բժշկական էսթետիկ կենտրոն
 22. «Կարեն Դենտ» ատամնատեխնիկական լաբորատորիա
 23. «Թիվ 17 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
 24. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
 25. ՀՀ գլխավոր դատախազություն
 26. ՀՀ դատական դեպարտամենտ
 27. «Կենտրոն» հեռուստաընկերություն
 28. «Զիրքոն Դենտ » ատամնատեխնիկական լաբորատորիա

 

Հյուսիսային համալսարանում ուսանողների պրակտիկան կազմակերպվում և իրականացվում է ուսանողների մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգի համաձայն՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթության չափորոշիչներին համապատասխան՝ պահպանելով կրթական գործընթացի անընդհատության հաջորդայնության և շարունակականության սկզբունքը և նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ուսանողի ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:

Համալսարանում կրթական աստիճանով պայմանավորված իրականացվում են պրակտիկայի հետևյալ տեսակները,

 • ուսումնական պրակտիկա, որը, որպես կանոն, կազմակերպվում է տարբեր կազմակերպություններում և միտված է զարգացնելու բակալավրի ուսանողների գիտելքիներն ու կարողությունները իրենց մասնագիտական կամ հարակից ոլորտներում:
 • մասնագիտական պրակտիկա. կազմակերպվում է տվյալ կամ հարակից ոլորտներում գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում և միտված է զարգացնելու ուսանողների՝ մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու կարողություններն ու հմտությունները:
 • գիտահետազոտական կամ հետազոտական պրակտիկա՝կազմակերպվում է անհատական կարգով և բխում է ուսանողի մագիստրոսական թեզի պահանջներից, բովանդակությունից և անհատական հետազոտական աշխատանքի պլանից:
 • գիտամանկավարժական կամ մանկավարժահետազոտական պրակտիկա՝ մանկավարժական պրակտիկայի տեսակ է, որը կազմակերպվում է միջին, արհեստագործական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, միտված է մագիստրատուրայի ուսանողի մանկավարժական գործունեություն իրականացնելու կարողությունների զարգացմանը:

Հյուսիսային համալսարանում առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար պրակտիկան կազմակերպվում է ուսումնառության պրոցեսի ընթացքում երկու անգամ 4  շաբաթ տևողությամբ:

Հյուսիսային համալսարանում առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար պրակտիկան կազմակերպվում է ուսումնառության պրոցեսի ընթացքում երկու անգամ: Գիտամանկավարժական պրակտիկայի տևողությունը 2 շաբաթ է, իսկ գիտահետազոտական պրակտիկայի տևողությունը 4 շաբաթ։


Պրակտիկայի ժամանակացույց

Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրերով:

Համալսարանում պրակտիկայի կազմակերպման և հսկողության համար անմիջական պատասխանատվություն են կրում Համալսարանի պրակտիկայի համակարգողը, ֆակուլտետի դեկանը, համապատասխան մասնագիտական ամբիոնները, ամբիոնային պրակտիկայի ղեկավարները:

Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն ուսանողի կողմից արձանագրվում է պրակտիկայի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է բնութագիր և գնահատական: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:

Ոչ ուշ քան տվյալ կիսամյակի ավարտը ֆակուլտետում կազմակերպվում է ուսանողների պրակտիկայի արդյունքների գնահատում ամբիոնային ղեկավարի կողմից՝ համաձայն կանոնակարգի գնահատման չափանիշների։

 
Կոնտակտներ՝
Նինա Ավագյան
պրակտիկայի բաժնի ղեկավար
Հեռ:(+37410) 55-21-39
Էլ.փոստ՝ Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ug 1

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հյուսիսային  Համալսարանի  ուսանողական  գիտական  ընկերությունը (այսուհետ` Ընկերություն կամ ՈՒԳԸ) Հյուսիսային  համալսարանի ուսանողներին միավորող  ուսանողական ստորաբաժանում է։  

Ընկերությունն  իր  նպատակների  ու  խնդիրների  լուծման, երկարաժամկետ  ծրագրերի իրականացման համար համագործակցում է համալսարանի ուսանողական խորհրդի և այլ կազմակերպությունների հետ։

Ընկերության  անվանումն  է՝ Հյուսիսային համալսարանի Ուսանողական գիտական ընկերություն, կրճատ՝ ՈՒԳԸ։

Ուսանողական գիտական ընկերության նպատակն է՝

 • Նպաստել ուսանողների գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը,
 • Գիտական և  կրթական  ոլորտում  ուսանողական  նախաձեռնությունների  սատարմանն  ու  իրականացմանը,
 • Ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարների, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների և  այլ  գիտական  ու  կրթական  ուղղվածություն  ունեցող  միջոցառումների կազմակերպմանը,
 • Համալսարանում երիտասարդական գիտական ներուժի նպատակաուղղված օգտագործմանը և դրա մասին տեղեկատվության համակարգմանը,
 • Համակողմանի աջակցության ապահովմանը շնորհաշատ ուսանողներին, գիտական խմբերում և տարբեր գիտական ծրագրերում ուսանողների ընդգրկմանը,
 • Ուսանողների գիտական աշխատանքների և այլ նյութերի հրապարակմանը,
 • Այլ գիտական կենտրոնների հետ կապի հաստատմանը և տեղեկատվության փոխանակմանը։

ՈՒԳԸ կառուցվածքային սկզբնական օղակները, ըստ ՈՒԳԸ կանոնադրության, ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ներն են: Ֆակուլտետային ՈՒԳԸ անդամ կարող են դառնալ բակալավրիատի առնվազն 2-րդ կուրսում սովորող ուսանողները, ինչպես նաև մագիստրանտները և ասպիրանտները, ովքեր ՈՒԳԸ կազմում ընդգրկվում են համապատասխան ամբիոնի վարիչի երաշխավորագրով: Այն ստանալու համար ֆակուլտետային ՈՒԳԸ նախագահը ուսանողին ներկայացնում է ամբիոնի վարիչին:

ՈՒԳԸ օրինակելի անդամը պետք է ունենա բարձր առաջադիմություն, գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու և կազմակերպչական հմտություններ, վայելի համակուրսեցիների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի համակրանքը:

Ֆակուլտետային ՈՒԳԸ անդամներն իրենց կազմից ընտրում են ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ և քարտուղար, ովքեր այնուհետև պետք է հաստատվեն ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կողմից:

ՈՒԳԸ ղեկավար մարմինը ՈՒԳԸ գիտական խորհուրդն է, որի ի պաշտոնե անդամներն են ՈՒԳԸ նախագահը, նախագահի տեղակալը, քարտուղարը և ֆակուլտետային ՈՒԳԸ-ների նախագահները և ՈՒԽ նախագահը:

ՈՒԳԸ նախագահը հաստատվում է ՈՒԳԸ խորհրդի կողմից՝ ռեկտորի ներկայացմամբ:

Ներկայումս ՈՒԳԸ նախագահը Իրավագիտության ֆակուլտետի  առաջին կուրսի  մագիստրանտ Մարինե Հակոբյանն է, քարտուղարը՝ Լիլիթ Խեչումյանը:

Մարինե Վաչագանի Հակոբյանը ծնվել է 1985 թվականին Տավուշի մարզի Մովսես գյուղում։ Միջնակարգ կրթությունն ստացել է տեղի Պ․ Ավալյանի անվան դպրոցում։  2002 թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի «Հեռուստառեժիսուրա» բաժինը, որն ավարտել է գերազանցությամբ՝ ստանալով բակալավրի աստիճան։ 2019 թվականին ընդունվել  է Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետը։ 2021 թվականին, ավարտելով  բակալավրիատը, ընդունվել է  նույն  ֆակուլտետի  մագիստրատուրան։ Ակտիվ է, նախաձեռնող և պարտաճանաչ։

Ուսանողական խորհուրդ

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.12.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի...

Հայտարարություն թափուր հաստիքի համար

28.10.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ որակի ապահովման վա...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh