logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Շնորհավոր սեպտեմբերի մեկ ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2020-2021 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում Մագիստրատուրա ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆՈՒՄ Բժշկական քոլեջ

Շնորհավոր սեպտեմբերի մեկ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2020-2021 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆՈՒՄ

Բժշկական քոլեջ

pasht1    irav1

Շնորհավորում ենք...

 

Մանկավարժության և բանասիրության ֆակուլտետում այսօր ավարտական աշխատանքների պաշտպանության վերջին օրն էր: Ֆակուլտետը, որը կրթություն է իրականացնում մի շարք մասնագիտությունների գծով՝ հոգեբանություն, օտար լեզուներ և գրականություն, լրագրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, հայ բանասիրություն, պատվով հաղթահարեց  առցանց պաշտպանության  տեխնիկական ու հոգեբանական դժվարությունները:  Ավելորդ է ասելը, որ յուրաքանչյուր քննություն կամ ավարտական աշխատանքների ու թեզերի պաշտպանություն ինքնին հուզական մեծ լարում է պահանջում: Իսկ առցանց եղանակով  այդ ամենը լավագույնս կազմակերպելն արդեն  խոսում է համալսարանում ձևավորված թիմային, փոխկապակցված, սրտացավ աշխատանքի մասին, որտեղ բոլորը մեկ նպատակ ունեին՝ անխափան տեխնիկական  ապահովմամբ նպաստել ուսանողների գիտելիքների ու հմտությունների հնարավորինս անկաշկանդ ու անթերի դրսևորմանը, ինչի մասին վկայում են և ուսանողները, և հանձնաժողովի անդամները, և ամբիոնի վարիչներն ու ավարտական աշխատանքների ու մագիստրական թեզերի ղեկավարները: Ուստի մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք մանկավարժության և բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողներին՝ հաջող պաշտպանության առթիվ, շնորհակալություն ենք հայտնում ֆակուլտետի դեկան Մերի Այվազյանին՝ կազմակերպչական աշխատանքները անթերի կերպով իրականացնելու և որպես հանձնաժողովի անդամ դրսևորած անաչառության  համար, ամբիոնի վարիչներ և գիտական ղեկավարներ Նաիրուհի Սարգսյանին ու  Նունե Մկրտչյանին, մյուս բոլոր գիտական ղեկավարներին՝ դիպլոմնիկների հետ տարված ջանասեր, պարտաճանաչ ու բծախնդիր աշխատանքի և  բարձր արդյունք ապահովելու համար:  Ավարտական աշխատանքների հաջող ընթացքը ապահովեցին նաև ուսվարչության պետ Անուշ Սարգսյանը,  դեկանի օգնական Ամալյա Այվազյանը, տեխնիկական անձնակազմի աշխատակից Արտյոմ Ազարյանը, որոնց ևս ուղղում ենք մեր շնորհակալանքի ջերմ խոսքերը: Մեկ շաբաթ շարունակ ավարտական աշխատանքների պաշտպանության առցանց հարթակը  դարձավ բոլորիս տունը, ուշադրության կենտրոնը՝ արթնացնելով ամենատարբեր հույզերն ու զգացմունքները՝ հպարտություն, հրճվանք և ...ափսոսանք, որ գուցե հնարավոր էր ավելին անել:

Առանձնահատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև բուհի ղեկավարությանը՝ ռեկտոր Մհեր Մակիչյանի գլխավորությամբ, որը չխնայեց ոչինչ՝ բուհի ենթակառուցվածքներն անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկմամբ ապահովելու և լավագույն արդյունք ստանալու համար:

Իսկ մեր՝ մանկավարժության ու բանասիրության ֆակուլտետի արդեն շրջանավարտ  ուսանողներին մաղթում ենք հաղթական վերելքներ իրենց մասնագիտության մեջ:

 

                                                                                                                                                     Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

gitxorhurd

 

Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհուրդը համալսարանի ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը պլանավորող, համակարգող, կարգավորող կոլեգիալ մարմին է, որը ձևավորվում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների (ուսանողներ, ասպիրանտներ) և մասնակիցների ներկայացուցիչներից:

Գիտական խորհուրդը

 • հաստատում է իր կանոնակարգը,
 • քննարկում և հաստատում է կրթական ծրագրերը,
 • քննարկում է ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման բարելավման և նրա արդյունավետության բարձրացման հետ կապված կարևոր հարցեր,
 • քննության է առնում և հաստատում համալսարանի հեռանկարային զարգացման պլանները,
 • հաստատում է համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները,
 • հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ընտրությունների ընթացակարգերը,
 • քննարկում է ուսումնական աշխատանքի, ուսանողների ուսումնական, մասնագիտական, եզրափակիչ պրակտիկայի արդյունքներն ու առաջարկություններ է մշակում դրանց բարելավման ուղղությամբ,
 • ռեկտորի ներկայացմամբ հաստատում է ուսման վարձի չափը,
 • մշակում ու իրականացնում է միջոցառումներ ուղղված համալսարանի ուսումնանյութական բազայի ամրապնդմանն ու զարգացմանը,
 • լսում է ֆակուլտետների, ամբիոնների և համալսարանական մյուս ստորաբաժանումների ղեկավարների հաղորդումներն ու հաշվետվությունները ուսումնական և գաղափարադաստիարակչական աշխատանքների և դրանց բարելավման միջոցառումների մասին,
 • քննարկում է համալսարանի գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի ղեկավարի և ամբիոնների վարիչների հաղորդումները բուհում իրականացվող զիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին,
 • լսում է ֆակուլտետների դեկանների և համալսարանի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ղեկավարի հաղորդումները շրջանավարտների հետ կապերի մասին և միջոցառումներ է մշակում մասնագետների պատրաստման գործի հետագա բարելավման ուղղությամբ,
 • քննարկում և հրատարակության է երաշխավորում մենագրություններ, դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, ժողովածուներ և այլ նյութեր,
 • շնորհում է պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ, և ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմանը, ընդունում է պատվավոր կոչումներ, «համալսարանի լավագույն բարեկամ» կոչում շնորհելու, մրցանակներ, անվանական կրթաթոշակներ սահմանելու, համալսարանի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին որոշումներ:

Հայտարարություններ

Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

07.09.2020
Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

Հարգելի ուսանողներ, 2019-2020 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ստուգարքների և քնն...

Մրցույթ ՏՏ մասնագետի թափուր պաշտոնի համար

12.08.2020
Մրցույթ ՏՏ մասնագետի թափուր պաշտոնի համար

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր &n...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh