logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2022-2023 Իրավագիտություն Տնտեսագիտություն 2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում Ընդունելություն բժշկական քոլեջում 2022-2023 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում 2022-2023 ուսումնական տարի

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2022-2023

2022-2023

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Տնտեսագիտություն

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2022-23 ուստարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

Ընդունելություն բժշկական քոլեջում

2022-2023 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում

2022-2023 ուսումնական տարի

2022-2023 ուսումնական տարի

sofia

Ամփոփվեցին  Էրազմուս+KA 107 ծրագրի շրջանակում 1 կիսամյակ Լեհաստանում սովորելու մրցույթի արդյունքները:  Մրցույթին դիմած թեկնածուներից հաղթող ճանաչվեց բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի «Մասնագիտական մանկավարժություն» բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Սոֆյա Բարսեղյանը: Հանձաժողովի անդամներն ընտրությունը կատարելիս հաշվի են առել թեկնածու-ուսանողների առաջադիմությունը և անգլերենի իմացության  մակարդակը:

Հիշեցնենք, որ  Հյուսիսային համալսարանի և Շեցինի համալսարանի (Լեհաստան) միջև Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրի համաձայն` Հյուսիսային համալսարանի մեկ ուսանողի հնարավորություն էր տրվել 2021-2022 ուսումնական տարվա մեկ կիսամյակ սովորել վերոնշյալ բուհում:

Հաջողություն ենք մաղթում Սոֆյային:

pasht1    irav1

Շնորհավորում ենք...

 

Մանկավարժության և բանասիրության ֆակուլտետում այսօր ավարտական աշխատանքների պաշտպանության վերջին օրն էր: Ֆակուլտետը, որը կրթություն է իրականացնում մի շարք մասնագիտությունների գծով՝ հոգեբանություն, օտար լեզուներ և գրականություն, լրագրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, հայ բանասիրություն, պատվով հաղթահարեց  առցանց պաշտպանության  տեխնիկական ու հոգեբանական դժվարությունները:  Ավելորդ է ասելը, որ յուրաքանչյուր քննություն կամ ավարտական աշխատանքների ու թեզերի պաշտպանություն ինքնին հուզական մեծ լարում է պահանջում: Իսկ առցանց եղանակով  այդ ամենը լավագույնս կազմակերպելն արդեն  խոսում է համալսարանում ձևավորված թիմային, փոխկապակցված, սրտացավ աշխատանքի մասին, որտեղ բոլորը մեկ նպատակ ունեին՝ անխափան տեխնիկական  ապահովմամբ նպաստել ուսանողների գիտելիքների ու հմտությունների հնարավորինս անկաշկանդ ու անթերի դրսևորմանը, ինչի մասին վկայում են և ուսանողները, և հանձնաժողովի անդամները, և ամբիոնի վարիչներն ու ավարտական աշխատանքների ու մագիստրական թեզերի ղեկավարները: Ուստի մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք մանկավարժության և բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողներին՝ հաջող պաշտպանության առթիվ, շնորհակալություն ենք հայտնում ֆակուլտետի դեկան Մերի Այվազյանին՝ կազմակերպչական աշխատանքները անթերի կերպով իրականացնելու և որպես հանձնաժողովի անդամ դրսևորած անաչառության  համար, ամբիոնի վարիչներ և գիտական ղեկավարներ Նաիրուհի Սարգսյանին ու  Նունե Մկրտչյանին, մյուս բոլոր գիտական ղեկավարներին՝ դիպլոմնիկների հետ տարված ջանասեր, պարտաճանաչ ու բծախնդիր աշխատանքի և  բարձր արդյունք ապահովելու համար:  Ավարտական աշխատանքների հաջող ընթացքը ապահովեցին նաև ուսվարչության պետ Անուշ Սարգսյանը,  դեկանի օգնական Ամալյա Այվազյանը, տեխնիկական անձնակազմի աշխատակից Արտյոմ Ազարյանը, որոնց ևս ուղղում ենք մեր շնորհակալանքի ջերմ խոսքերը: Մեկ շաբաթ շարունակ ավարտական աշխատանքների պաշտպանության առցանց հարթակը  դարձավ բոլորիս տունը, ուշադրության կենտրոնը՝ արթնացնելով ամենատարբեր հույզերն ու զգացմունքները՝ հպարտություն, հրճվանք և ...ափսոսանք, որ գուցե հնարավոր էր ավելին անել:

Առանձնահատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև բուհի ղեկավարությանը՝ ռեկտոր Մհեր Մակիչյանի գլխավորությամբ, որը չխնայեց ոչինչ՝ բուհի ենթակառուցվածքներն անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկմամբ ապահովելու և լավագույն արդյունք ստանալու համար:

Իսկ մեր՝ մանկավարժության ու բանասիրության ֆակուլտետի արդեն շրջանավարտ  ուսանողներին մաղթում ենք հաղթական վերելքներ իրենց մասնագիտության մեջ:

 

                                                                                                                                                     Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

gitxorhurd

 

Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհուրդը համալսարանի ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը պլանավորող, համակարգող, կարգավորող կոլեգիալ մարմին է, որը ձևավորվում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների (ուսանողներ, ասպիրանտներ) և մասնակիցների ներկայացուցիչներից:

Գիտական խորհուրդը

 • հաստատում է իր կանոնակարգը,
 • քննարկում և հաստատում է կրթական ծրագրերը,
 • քննարկում է ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման բարելավման և նրա արդյունավետության բարձրացման հետ կապված կարևոր հարցեր,
 • քննության է առնում և հաստատում համալսարանի հեռանկարային զարգացման պլանները,
 • հաստատում է համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները,
 • հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ընտրությունների ընթացակարգերը,
 • քննարկում է ուսումնական աշխատանքի, ուսանողների ուսումնական, մասնագիտական, եզրափակիչ պրակտիկայի արդյունքներն ու առաջարկություններ է մշակում դրանց բարելավման ուղղությամբ,
 • ռեկտորի ներկայացմամբ հաստատում է ուսման վարձի չափը,
 • մշակում ու իրականացնում է միջոցառումներ ուղղված համալսարանի ուսումնանյութական բազայի ամրապնդմանն ու զարգացմանը,
 • լսում է ֆակուլտետների, ամբիոնների և համալսարանական մյուս ստորաբաժանումների ղեկավարների հաղորդումներն ու հաշվետվությունները ուսումնական և գաղափարադաստիարակչական աշխատանքների և դրանց բարելավման միջոցառումների մասին,
 • քննարկում է համալսարանի գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի ղեկավարի և ամբիոնների վարիչների հաղորդումները բուհում իրականացվող զիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին,
 • լսում է ֆակուլտետների դեկանների և համալսարանի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ղեկավարի հաղորդումները շրջանավարտների հետ կապերի մասին և միջոցառումներ է մշակում մասնագետների պատրաստման գործի հետագա բարելավման ուղղությամբ,
 • քննարկում և հրատարակության է երաշխավորում մենագրություններ, դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, ժողովածուներ և այլ նյութեր,
 • շնորհում է պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ, և ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմանը, ընդունում է պատվավոր կոչումներ, «համալսարանի լավագույն բարեկամ» կոչում շնորհելու, մրցանակներ, անվանական կրթաթոշակներ սահմանելու, համալսարանի հուշամեդալով պարգևատրելու մասին որոշումներ:

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.12.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի...

Հայտարարություն թափուր հաստիքի համար

28.10.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ որակի ապահովման վա...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh