logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Սեպտեմբերի 1 ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ 2021-2022 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում 2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Ժամանակակից մասնագիտություններ Ընդունելություն Ընդունելություն ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տնտեսագիտություն Կառավարում 2021-2022 ընդունելություն Հեռավար ուսուցում

Գիտելիքի օր

Սեպտեմբերի 1

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ NORTHERN.AM ԿԱՅՔ

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն

2021-2022

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն ավագ դպրոցում

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

2021-21 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Ժամանակակից մասնագիտություններ

Ընդունելություն

Ընդունելություն

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն

Կառավարում

2021-2022 ընդունելություն

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցում


Հյուսիսային համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թվականին:

Բուհն ի սկզբանե որդեգրել է յուրահատուկ առաքելություն՝ նախկին խորհրդային հանրապետություններից, մասնավորապես Ռուսաստանից ներգաղթած հայազգի երիտասարդների բարձրագույն կրթությունը կազմակերպել հայրենիքում (այստեղից էլ համալսարանի «Հյուսիսային» անվանումը):

Բուհի լրիվ անվանումը՝

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն)
«СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью)
«NORTHERN UNIVERSITY» LLC (Limited Liability Company)

Բուհի իրավաբանական հասցեն՝
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան. Ալ. Մանուկյան 15/9

Բուհի գործունեության հասցեն՝
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան. Ալ. Մանուկյան 15ա

Պետական ռեգիստրի գրանցման թիվ՝
273.110.01549

Հյուսիսային համալսարանն առաջին հավատարմագիրը` N013 ստացել է 2001 թվականին ՀՀ ԳԿՆ- կողմից:
2015թ-ին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից շնորհվել է ինտիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ 2 տարի պայմանական:
2018թ.-ին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից վերահավատարմագրվել է 4 տարի ժամկետով:

Պետական հավատարմագրման հիմնական նպատակն է հավաստել ուսումնական հաստատություններին, ուսանողներին, նրանց ծնողներին, գործատուներին և շահագրգիռ հասարակությանը, որ մասնագիտական կրթության որակը ճանաչելի է պետության կողմից: Հավատարմագրումը մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և կրթական ծրագրերի կատարողականի և որակի ճանաչումն է, որը հանգեցնում է մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի նկատմամբ մասնագիտական կրթության շահակիցների և հասարակության վստահության ձևավորմանը: Հավատարմագրում շնորհվում է որոշակի ժամկետով, հավաստելով, որ ուսումնական հաստատությունները կամ կրթական ծրագրերն ունեն անհրաժեշտ կարողություն տվյալ ժամանակահատվածում երաշխավորված որակով կրթական գործունեություն իրականացնելու համար: Հավատարմագրումն ենթադրում է, որ հաստատությունը պահպանում է այն չափանիշները, որոնք հնարավորություն են տալիս շրջանավարտներին ձեռք բերել անհրաժեշտ որակավորում մասնագիտական ոլորտում առաջընթաց ունենալու կամ կրթությունն այլ ուսումնական հաստատություններում շարունակելու համար:

Հյուսիսային համալսարանն իր սովորողներին՝ ուսանողներ, ասպիրանտներ, տրամադրում է բացառապես պետական նմուշի դիպլոմ:

Համալսարանում գործում է բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա:

Հյուսիսային համալսարանի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում կրթությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ծրագրային ճարտարագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
 • Կառավարում
 • Իրավագիտություն
 • Ընդհանուր մանկավարժություն
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն
 • Մասնագիտական մանկավարժություն
 • Օտար լեզու և գրականություն
 • Լրագրություն
 • Հոգեբանություն
 • Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)
 • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
 • Մասնագիտական մանկավարժություն (ինֆորմատիկա )

Հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
 • Հայ դասական գրականություն
 • Դատական իրավունք

Բուհը օտարերկրյա քաղաքացիների կրթության կազմակերպումն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

Բակալավրի կրթական ծրագրով՝

 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Ծրագրային ճարտարագիտություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝

 • Կառավարում:

Համալսարանում գործում է նաև ավագ դպրոց և բժշկական քոլեջ:

Հյուսիսային համալսարանն իր բաժանմունքն ունի նաև Ալավերդի քաղաքում՝ «Թումանյան» բաժանմունքը, որտեղ ներդրված նոր տեխնոլոգիաները նոր հնարավորություններ են ստեղծել ուսանողների համար հեռավար կարգով դասընթացների ուսումնասիրման համար:

Բաժանմունքում բակալավրի կրթական ծրագրով առկա/հեռակա ուսուցմամբ կրթություն է իրականացվում հետևյալ կրթական ծրագրերով՝

 • Տնտեսագիտություն
 • Կառավարում (ըստ ոլորտների)
 • Ընդհանուր մանկավարժություն (տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա)
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն (նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա):

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթությունն իրականացվում հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • Ատամնատեխնիկական գործ
 • Քույրական գործ:

Համալսարանն ունի գրադարան, ընթերցասրահ, կահավորված համակարգչային լսարաններ` ապահովված համացանցային կապով, ուսումնական լաբորատորիաներ: Համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, իրավաբանական կլինիկան, կրիմինալիստիկայի լաբորատորիան:

Բուհում դասավանդում են ճանաչված մասնագետներ, գիտական աստիճան ու կոչում ունեցող դասախոսներ:
Հյուսիսային համալսարանը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, ունի շենքային հրաշալի պայմաններ, կահավորված լսարաններ ու տեխնիկապես հագեցած կաբինետներ:


Տեղեկատու հեռախոսահամարներ՝
(+37410) 57-33-17

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (+37410) 55-41-35
Ավագ դպրոց (+37410) 55-21-39
Էլեկտրոնային կայք՝ www.northern.am
Էլեկտրոնային հասցե՝  iЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

 Այս բաժնում դուք կարող եք ծանոթանալ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի, բուհի ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆակուլտետների դեկանների հաշվետվություններին: 

   

 

  pdf

 

2019/2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԵՒ ՀԵՌԱԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

pdf

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ՄՀԵՐ ՄԱԿԻՉՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈՌԵԿՏՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՄԵՐԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017
2018 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ 

  pdf
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2017-2018 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/ ԴԵԿԱՆԻ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ԼԻԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

  pdf ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԵԿՏՈՐ ԲՈՐԻՍ ՄԱԿԻՉՅԱՆ 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкатегории

Հայտարարություններ

Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

02.12.2021
Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

  «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համ...

Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

30.11.2021
Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

  Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա  միջազգային  սեմինար-վերապատ...

Карта

Новости

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4
НАШИ ПАРТНЕРЫ
 Aqua  KGN  Humanist  Panstwowa  Spbume  Erasmus  boh  boh