logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

JURIST new rus

  /ԲԱ

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                         II կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք Պետրոսյան Վ. միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադր. իրավունք Գրիգորյան Ա.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս. միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Ա.
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Ֆինանսական իրավունք Սայադյան Վ. միանալ դասին
3-4 Ֆինանսական իրավունք Սայադյան Վ.
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն. միանալ դասին
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Դատ.բժշկ. և հոգեբուժութ. Գասպարյան Ա.
7-8 Արտ.իր.բնակչ.առ.բուժօգն. Ասատրյան Լ.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6 ՀՀ սահմանադր. իրավունք Գրիգորյան Ա.
7-8      
9-10      

                                                                 

 

                                                             ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                III կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Վարչ.դատավար.իրավունք Պետրոսյան Վ.
5-6 Նոտարիատ Հակոբյան Լ.
7-8 Քրեակատարող. իրավունք Ալեքսանյան Բ.
9-10      
երեքշաբթի 1-2     միանալ դասին
3-4    
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Բաղդասարյան Թ․
7-8 Հռետոր.արվ. և դատ.ճառ Մարդյան Գ.
9-10    
չորեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ. միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ.
5-6    
7-8    
9-10    
հինգշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6    
7-8    
9-10    
ուրբաթ 1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ. միանալ դասին
3-4 Մաքսային իրավունք Բարխուդարյան Ս․
5-6 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Բաղդասարյան Թ․
9-10    

                                                     

 

                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                      IV կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարութ. Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Սարգսյան Լ.
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Սարգսյան Լ.
9-10      
չորեքշաբթի 1-2       միանալ դասին
3-4    
5-6 Միջազգ.մասն.իրավունք Ներսիսյան Ա.
7-8 Միջազգ.մասն.իրավունք Ներսիսյան Ա.
9-10    
հինգշաբթի 1-2     միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Կրիմինալոգիա Հակոբյան Լ.
7-8    
9-10    
ուրբաթ 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս. միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարութ. Ֆանյան Ա.
5-6    
7-8    
9-10    


  /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

                                                             ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օրը ժամը         Մագիստրատուրա I կուրս /քաղաքացիական/  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8  Բաժնետիրական իրավունք  Թադևոսյան Ա միանալ դասին  
9-10  Բաժնետիրական իրավունք  Թադևոսյան Ա
       
երեքշաբթի 1-2 Մտավոր սեփ. իրավունք           Բարխուդարյան Ս․ միանալ դասին
3-4 Իրավ. մասն. հմտություն. Հարությունյան Ա.
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հարությունյան Ա.
7-8 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Համեմատ. իրավագիտութ. Հարությունյան Ա. միանալ դասին
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հարությունյան Ա.
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ միանալ դասին
5-6 Համեմատ. իրավագիտութ. Հարությունյան Ա.
7-8 Իրավ. մասն. հմտություն. Հարությունյան Ա.
9-10      

                                                                                                   

 

                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օրը ժամը              Մագիստրատուրա II կուրս /քաղաքացիական/  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Միջազգ. մարդասիր. իրավ. Խեչոյան Ա․ միանալ դասին
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.
9-10      
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է. միանալ դասին
7-8 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Պայմանագրային իրավունք Բարխուդարյան Ս․ միանալ դասին
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4      
5-6 Այլընտրանք. պատժ.հիմն. Գասպարյան Ա. միանալ դասին
7-8 Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ. Գասպարյան Ա.
9-10      

                                                                                                   

 

 

                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օրը ժամը                          Մագիստրատուրա II կուրս /քրեական/  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Փաստ.տեխնիկ.հետ.հիմն. Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին
5-6 Միջազգ. մարդասիր. իրավ. Խեչոյան Ա. միանալ դասին
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Այլընտրանք. պատժ. հիմն. Բաղդասարյան Թ․ միանալ դասին
3-4 Այլընտրանք. պատժ. հիմն. Բաղդասարյան Թ․ միանալ դասին
5-6 Դատ.վերանայմ.հիմն.քաղ. Բարխուդարյան Ս․  միանալ դասին
7-8 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս. միանալ դասին
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս. միանալ դասին
5-6 Արտապայմ.պարտավոր. Հայրապետյան Ս. միանալ դասին
7-8      
9-10      

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

միանալ դասին 

օրը ժամը                              I շաբաթ հղումը ժամը                             II շաբաթ   հղումը
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին     1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.   միանալդասին   
3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ. 3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա. 7-8 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան 
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին      1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալդասին   
3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն. 3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.
5-6 Համակարգչային գործ Գրիգորյան Մ. 5-6 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ.
7-8 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ. 7-8 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ.
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.   միանալ դասին   3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.  միանալդասին   
5-6 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա. 5-6 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա.
7-8 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ. 7-8 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան 
9-10       9-10      
հինգշաբթի 1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալ դասին  1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալ դասին 
3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ. 3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6       5-6      
7-8       7-8      
9-10       9-10      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ.   միանալ դասին  5-6 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան    միանալ դասին 
7-8 Համակարգչային գործ Գրիգորյան Մ. 7-8 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան 
9-10       9-10      

 

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

/ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ լսարան ժամը                          II շաբաթ  լսարան
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 1-2 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 
3-4 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  3-4 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան 
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  5-6 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան 
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  7-8 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան 
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2          1-2 Բաժնետիրական իրավունք   Թադևոսյան Ա.   միանալ դասին
3-4       3-4 Բաժնետիրական իրավունք Թադևոսյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 7-8      
9-10 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  9-10      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  միանալ դասին
7-8 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան 
9-10       9-10      

 

 

                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ լսարան ժամը   II շաբաթ  լսարան
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  միանալ դասին 5-6 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան   միանալ դասին
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  7-8 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան 
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.  միանալդասին    5-6 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.   միանալդասին 
7-8 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա. 7-8 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.
9-10 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան 9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի           Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալդասին  
          Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.
               
               
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան    միանալդասին
7-8       7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան 
շաբաթ 1-2 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան միանալ դասին    1-2 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան  միանալ դասին 
3-4 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան 3-4 Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան
5-6 Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 5-6 Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան
7-8       7-8      

 

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

 

                                                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

 

Հայտարարություններ

Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

02.12.2021
Եռօրյա միջազգային  վերապատրաստում

  «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համ...

Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

30.11.2021
Միջազգային  սեմինար-վերապատրաստում

  Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա  միջազգային  սեմինար-վերապատ...

Գնահատեք իրավագիտության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը