logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

MEDICINE COLLAGE rus

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

   

2024-2025 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթական հիմնական՝ (9-ի բազա) և միջնակարգ (12-ի բազա) կրթության հիմքով կատարվում է  ընդունելություն  2024-2025 ուսումնական տարվա համար

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ 

Շրջանավարտները կստանան պետական դիպլոմ մասնագիտության համապատասխան որակավորմամբ:

Ընդունելության համար ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Դիմորդը` Հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`

  1. դիմում,
  2. 4 լուսանկար (3x4 չափսի),
  3. կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,
  4. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
  5. կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),
  6. սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,
  7. իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը

(առկայության դեպքում),

  1. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
  2. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթը (առկայության դեպքում),
  3. տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում):

2024-2025 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն հիմնական կրթության վկայականով /9-րդ դաս․/
 ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Երևանի  Հյուսիսային  Համալսարանի  բժշկական  քոլեջի  ընդունելության քննության    հարցաշար  կենսաբանությունից ( 9-ի  բազա )2024-2025 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն միջնակարգ կրթության վկայականով/12-րդ դաս․/
ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Երևանի   Հյուսիսային   Համալսարանի  բժշկական  քոլեջի  ընդունելության  քննության հարցաշար  կենսաբանությունից  / 12-բազա/ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ  նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու 2022-23 թվականի ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

 

Քննության օրեր -  2023 թվականի փետրվարի 15-ին, 16-ին և 17-ին   ժամը՝ 12։00

Պետական ամփոփիչ քննության տոմսերում լինելու են գործնական առաջադրանքներ հարցաշարի շրջանակներում։
Տոմսը կազմված կլինի 4 հարցից և 1 առաջադրանքից։
                           

Պետական ամփոփիչ քննության հարցաշար՝ՀՂՈՒՄ
 Խնդրում ենք քննությանը ներկայանալ վճարված անդորրագրով ,  անձը հաստատող փաստաթղթով և պատճենով:
Ընդունելության և պետական դիպլոմի գումարի վճարը  կատարել հետևյալ հաշվեհամարով  ՝ 2470102000920010, բանկ  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ:
 
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ  նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու 2020 թվականի ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

Խորհրդատվության օրեր՝

1-ին խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 19-ին, ժամը՝ 12։00

2-րդ խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին և 20-ին, ժամը՝ 12։00

Քննության օրեր-  2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին և 26-ին, ժամը՝ 11։00

Պետական ամփոփիչ քննության տոմսերում լինելու են գործնական առաջադրանքներ հարցաշարի շրջանակներում։
Տոմսը կազմված կլինի 4 հարցից և 1 առաջադրանքից։
                           

Պետական ամփոփիչ քննության հարցաշար՝

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                

 ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                            

 

                                                 

 

                                                                                          

  ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                     

 

                                      

                                            

                                                   

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ  ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ     

                                                                          

                                                                                                                        

                                                                      

  ​


 

                                                           

                                                                          

                                                   

 

  

 

               

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4