logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

havatagrum1 havatagrum2

Северный университет проходит институциональную аккредитацию

14 апреля 2022 года завершился визит экспертной комиссии по институциональной аккредитации Северного университета. В ходе четырехдневной (11-14 апреля) полноценной и продуктивной работы экспертная комиссия НЦОКПО (Фонд «Национальный центр обеспечения качества профессионального образования») провела встречи с руководством вуза, членами руководящего органа, группой самоанализа, руководителями подразделений, деканами, работодателями, выпускниками, заведующими кафедрами, с ответственными лицами профессиональных образовательных программ, представителями профессорско-преподавательского состава, студентами разных факультетов, представителями Студенческого совета и Студенческого научного общества (СНО). В ходе встреч была рассмотрена работа, проделанная университетом за последние четыре года, выполнение критериев, предусмотренных стратегическим планом с момента предыдущей аккредитации (2018 г.), препятствия, с которыми столкнулся университет, достижения, реализация процессов, изложенные в программе усовершенствования экспертной группой.
Особенно важными в ходе дискуссий считались факты, аргументы и обоснования: что было сделано, как, какие шаги были предприняты по всем направлениям для достижения соответствующих показателей. Встречи прерывались закрытыми обсуждениями экспертной группы, изучением документов, осмотром ресурсов и инфраструктуры университета.
С  нетерпением ждем окончательного отчета экспертной группы Национального  центра обеспечения качества профессионального образования.

 
 havatagrum5 havatagrum havatagrum4

gitamank.praktik.porc gitamank.praktik.porc1

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի հաջողված փորձ բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետում

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով սովորող մագիստրատուրայի II կուրսի ուսանողները գիտամանկավարժական պրակտիկան իրականացնում են բակալավրիատի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» և «Մասնագիտական մանկավարժություն» (անգլերեն լեզու և գրականություն) կրթական ծրագրերով ուսանող III կուրսերում՝ «Մանկավարժության պատմություն», «Մանկավարժական վարպետություն» և «Դպրոցի կառավարում» (Դպրոցավարություն) առարկաների շրջանակում (պրակտիկայի ղեկավար` դոցենտ Ն. Սարգսյան):
Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները փայլուն կերպով դրսևորեցին իրենց՝ կիրառելով ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները, կատարելագործելով կարողությունները և նոր հմտություններ ձևավորելով: Մագիստրոսներն իրենց վարած դասերի ընթացքում հմտորեն կիրառեցին նաև բուհի կողմից կազմակերպված ”Smart” վերապատրաստման դասընթացում ստացած նոր տեխնոլոգիական գիտելիքները՝ դասերն ավելի հետաքրքիր, հագեցած և դինամիկ-ինտերակտիվ դարձնելով:
Յուրաքանչյուր դասից հետո իրականացվում էր դասի վերլուծություն-քննարկում, որին ակտիվորեն մասնակցում էին թե′ մագիստրատուրայի, թե′ բակալավրիատի ուսանողները: Քննարկման ժամանակ վեր էի հանվում դասի ուժեղ և թույլ կողմերը, կատարվում դիտարկումներ և առաջարկություններ: Ե′վ դասերը, և′ քննարկումները ընթանում էին անկաշկանդ, ջերմ կրթական միջավայրում՝ նպաստելով գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերմանը:
Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն

bacdas bacdas1 bacdas2

Профессор Дабровски представил политику ЕС по защите прав потребителей

Даниэль Дабровски, профессор Щецинского университета, 4-6 апреля прочитал открытую лекцию на тему «Закон о защите прав потребителей в Европейском союзе» на юридическом факультете Северного университета в рамках программы «Erasmus+» по академической мобильности преподавателей. В ходе трехдневной лекции польский лектор представил основные цели потребительской политики Европейского союза, вопросы ответственности за поврежденные и опасные товары, проведя параллели между политикой и механизмами защиты, принятыми в Соединенных Штатах и ​​Европейском союзе.

В первый день лекции были представлены и обсуждены «Глэдис Эскола против Coca Cola Bottling Co.», «Либек против ресторанов McDonald's» и другие знаковые дела, а также принципы ответственности и срок исковой давности. Во второй и третий дни профессор Дабровски рассказал об основных аспектах права на информацию, коммерческой коммуникации, защите данных, дистанционных контрактах, незаконных поставках и недобросовестной рекламе, которые считаются ключевыми элементами механизмов защиты прав потребителей.

По окончании курса Д. Дабровски ответил на вопросы участников, провел онлайн-проверку знаний и наградил победителей книгами.

 

Главные новости

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.12.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հաշվապահի օգնականի...

Հայտարարություն թափուր հաստիքի համար

28.10.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ որակի ապահովման վա...