logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 1-ին  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Իրավապահ մարմինները  ՀՀ-ում

14.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն

25.01.2021

1430

Հակոբյան Լ.

միանալ 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

11.01.2021

1430

Պետրոսյան Վ.

 միանալ

Ֆինանսական իրավունք

15.01.2021

1430

Ներսիսյան Ա.

 միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

25.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

14.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ

Քրեական իրավունք

18.01.2021

1430

Ֆանյան Ա.

  միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա 

25.01.2021

1430

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

 

  /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Իրավապահ մարմինները  ՀՀ-ում

05.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

ՄԻԱՆԱԼ

Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն

12.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

01.02.2021

1000

Վարդանյան Է.

 ՄԻԱՆԱԼ

Միջազգային իրավունք

05.02.2021

1100

Խեչոյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

Արտասահմանյան երկների պետության և իրավունքի պատմություն

11.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

01.02.2021

1000

Հայրապետյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

Փիլիսոփայություն

05.02.2021

1000

Ասատրյան Գ.

  ՄԻԱՆԱԼ

Վարչական իրավունք

09.02.2021

1300

Գասպարյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

Քրեական իրավունք

12.02.2021

1000

Ֆանյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

IV

Քաղաքացիական իրավունք

02.02.2021

1000

Հայրապետյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

Քրեական դատավարություն

05.02.2021

1000

Ֆանյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

Քրեական իրավունք

08.02.2021

1000

Ֆանյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

Քաղաքացիական դատավարություն

12.02.2021

1000

Ներսիսյան Ա.

  ՄԻԱՆԱԼ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

V

Կրիմինալիստիկա

01.02.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

Կրիմինալոգիա /քրեական հոսք/

05.02.2021

1000

Ներսիսյան Ա.

միանալ

Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն

10.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 միանալ

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

V

Կրիմինալիստիկա

01.02.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն

10.02.2021

1100

Հակոբյան Լ.

 միանալ


  /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

I քաղ․

Գործարարական իրավունք

11.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Բաժնետիրական իրավունք

 12. 01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ

Համեմատական իրավագիտություն

19.01.2021

1430

Սարգսյան Լ.

  միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

22.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ 

Մտավոր սեփականության իրավունք

25.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ 

Իրավունքի փիլիսոփայություն 

/առկա/

26.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

  միանալ

I

քր․

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ

15.01.2021

1600

Ռուշանյան Ս.

միանալ

Համեմատական իրավագիտություն

19.01.2021

1430

Սարգսյան Լ.

 միանալ

Պաշտպանության իրականացումը քրեական գործերով

20.01.2021

1430

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

22.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

միանալ 

Իրավունքի փիլիսոփայություն

/առկա/

26.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

 միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

27.01.2021

1430

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

 

 

II քաղ

Միջազգային մարդասիրական իրավունք

14.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

13.01.2021

1430

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա

18.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

միանալ 

Պայմանագրային իրավունք

19.01.2020

1430

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա /առկա/

21.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ 

Արբիտրաժային վարույթ

26.01.2021

1430

Վահրադյան Է.

 միանալ

II քր

Փաստաթղթերի տեխնիկակրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրները

11.01.2020

1430

Ալեքսանյան Բ.

միանալ 

Միջազգային մարդասիրական իրավունք

14.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա

18.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ 

Իրավունքի սոցիոլոգիա /առկա/

21.01.2021

1430

Հովհաննիսյան Ս.

 միանալ 

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

26.01.2021

1430

Բարխուդարյան Ս.

միանալ  

Արտապայմանագրային պարտավորություններ

29.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ 


 /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

I քաղ

Գործարարական իրավունք

01.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ  

Համեմատական իրավագիտություն/մ

02.02.2021

1200

Սարգսյան Լ.

  միանալ  

Բաժնետիրական իրավունք

04.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ  

Մտավոր սեփականության իրավունք

08.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

  միանալ  

Իրավունքի փիլիսոփայություն /մ

11.02.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

  միանալ  

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

քր

Համեմատական իրավագիտություն

02.02.2021

1200

Սարգսյան Լ.

  միանալ  

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ

03.02.2021

0930

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Պաշտպանության իրականացումը քրեական գործերով

06.02.2021

0930

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

10.02.2021

0930

Բաղդասարյան Թ.

 միանալ

Իրավունքի փիլիսոփայություն 

11.02.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

  միանալ  

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քաղ

Սեփականության իրավունք

02.02.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

 միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

03.02.2021

1200

Սարգսյան Լ.

 միանալ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա/մ

08.02.2021

0930

Վարդանյան Է.

 միանալ

Միջազգային մարդասիրական իրավունք/մ

10.02.2021

1200

Վարդանյան Է.

 միանալ

Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը/մ

12.02.2021

1100

Խեչոյան Ա.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քր

Դատական փորձաքննությունների հիմնախնդիրները

03.02.2021

1000

Դավթյան Լ.

 միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա

04.02.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

 միանալ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկա

08.02.2021

0930

Վարդանյան Է.

 միանալ

Միջազգային մարդասիրական իրավունք

10.02.2021

1200

Վահրադյան Է.

 միանալ

Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը

12.02.2021

1100

Խեչոյան Ա.

 միանալ