logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Հայոց լեզու

12.01.21թ. ժ.1600

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

14.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան Ս.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

19.01.21թ. ժ.1430

Սարգսյան Ն.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմատիկա

22.01.21թ. ժ.1500

Բարխուդարյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

         հղումը

 

I

1.

Հայոց լեզու

12.01.21թ. ժ.1500

 

Դավթյան Վ.

    միանալ

2.

Մանկան անատոմիա,ֆիզիոլոգիա և հիգիենա

19.01.21թ. ժ.1500

 

Մանասյան Հ.

  միանալ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

      Հղումը

 

III

1.

Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն

12.01.21թ. ժ.1430

Սարգսյան  Ե.

    միանալ

2.

Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր

14.01.21թ. ժ.1600

Հովհաննիսյան Ե.

  միանալ

3.

Իրավաբանական հոգեբանություն

18.01.21թ. ժ.1530

Հովհաննիսյան  Ե.

  միանալ

4.

Զարգացման հոգեբանություն

20.01.21թ. ժ.1430

Մամիկոնյան Մ.

  միանալ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

IV

1.

Հոգեկարգավորում

14.01.21թ. ժ.1500

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

ՆԼԾ

15.01.21թ. ժ.1500

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հոգեթերապիայի հիմունքներ

18.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան  Ե.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Բժշկական հոգեբանություն

20.01.21թ. ժ.1000

Մամիկոնյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հոգեդիագտնոստիկա

26.01.21թ. ժ.1000

Մամիկոնյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

 

I

1.

Հիմնական օտար լեզու

14.01.21թ. ժ.1040

Ալավերդյան  Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Գրականության ներածություն

19.01.21թ. ժ.1500

Դավթյան Վ.

  ՄԻԱՆԱԼ

3.

Գործնական քերականություն

26.01.21թ. ժ.1145

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

 Հղումը

 

II

1.

Հիմնական օտար լեզու

12.01.21թ. ժ.1045

Թամազյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

14.01.21թ. ժ.1430

Տոնոյան Լ.

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Տեսական հնչյունաբանություն

18.01.21թ. ժ.1415

Մարգարյան Մ.

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Ռուս գրականության պատմություն

21.01.21թ. ժ.1430

Հովհաննիսյան Գ.

 ՄԻԱՆԱԼ

5.

Հայ գրականության պատմություն

26.01.21թ. ժ.1500

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ
 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

  Հղումը

 

IV

1.

Հիմնական օտար լեզու

14.01.21թ. ժ.1200

Ալավերդյան Ա.

 ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մանկավարժության պատմություն

19.01.21թ. ժ.1530

Սարգսյան Ն.

 

3.

Երկրագիտություն/II օտար լեզու/

21.01.21թ. ժ.1430

Տոնոյան Լ.

 

4.

Երկրագիտություն/Հիմնական օտար լեզու/

25.01.21թ. ժ.1415

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ

5.

Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

29.01.21թ. ժ.1315

Մարգարյան Մ.

  ՄԻԱՆԱԼ


 ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Հայոց լեզու

19.01.21թ. ժ..1400

Կարապետյան 

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Հատուկ մանկավարժություն

15.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մանկավարժություն

12.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

 ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմատիկա

25.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ
 


                                                                  

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Մանկավարժություն

11.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Տարրական դպր.  մանկ.

14.01.21թ. ժ..1400

Աբովյան

 ՄԻԱՆԱԼ

3.

Մաթեմատիկա

18.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

 ՄԻԱՆԱԼ 

4.

Մաթեմ .դաս.մեթոդիկա

22.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

 ՄԻԱՆԱԼ
5 Հայոց լ. դաս .մեթոդիկա 26.01.21թ. ժ..1400 Կարապետյան

ՄԻԱՆԱԼ

 

Կուրսը

N

         Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Սոց. մանկավարժություն

11.01.21թ. ժ..1400

Սարգսյան  

ՄԻԱՆԱԼ

2.

Մաթեմատիկա

15.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

3.

Հայոց լ. դաս .մեթոդիկա

21.01.21թ. ժ..1400

Կարապետյան  

ՄԻԱՆԱԼ

4.

Մաթեմ .դաս.մեթոդիկա

26.01.21թ. ժ..1400

Պողոսյան

ՄԻԱՆԱԼ

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Գրականության ներածություն

02.02.21թ. ժ.1300

Դավթյան Վ.

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

05.02.21թ. ժ.1000

Մարգարյան Մ.

միանալ

3.

Գործնական քերականություն

08.02.21թ. ժ.10 00

Մարգարյան Մ.

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Լեզվաբանության հիմունքներ

02.02.21թ. ժ.12 00

Ասատրյան Ծ.

միանալ 

2.

Տեսական  հնչունաբանություն

05.02.21թ. ժ.12 00

Մարգարյան Մ.

3.

Հիմնական  օտար  լեզու

08.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան Ա.

4.

Փիլիսոփայություն

10.02.21թ. ժ.10 00

Ասատրյան Գ.

 

5.

Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

12.02.21թ. ժ.10 00

Ալավերդյան Ա.

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հնչյունաբանություն

03.02.21թ. ժ.1000

Ջիլավյան Ք.

2.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

05.02.21թ. ժ.1000

ՀովհաննիսյանԳ.

3.

Ժողովրդական բանահյուսություն

08.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Գ.

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

IV

1.

Արտասահմանյան գրականություն

02.02.21թ. ժ.1000

Ասատրյան Ծ.

 

2.

Ռուս գրականության պատմություն

05.02.21թ. ժ.1200

Հովհաննիսյան Գ.

 

3.

Ոճագիտություն

08.02.21թ. ժ.1200

Հովհաննիսյան Գ.

 

4.

Սոցիալական մանկավարժություն

10.02.21թ. ժ.1000

Հարությունյան Ա.

 

5.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

12.02.21թ. ժ.1000

Տոնոյան Լ.

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց  լեզու

02.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

2.

Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպանություն

05.02.21թ. ժ.1400

Հովհաննիսյան Ա.

3.

Մաթեմատիկա

08.02.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ.

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

  Հղումը

II

1.

Մանկավարժություն

03.02.21թ. ժ.1400

Վարդանյան Մ.

 

2.

Հատուկ մանկավարժություն

07.02.21թ. ժ.1000

Հովհաննիսյան Ս.

 

3.

Հայոց լեզու

11.02.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վ.

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը


Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

V

1.

Մաթեմատիկա և նրա դասավանդման մեթոդիկա /պրակտիկում

10 .05.21թ. ժ.1000

Բարխուդարյան Վ.

ՄԻԱՆԱԼ

2.

 

Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդիկա/պրակտիկում

Մաթեմատիկայի  դասավանդման մեթոդիկա

13.05.21թ. ժ.1430

 

Մկրտչյան Ն.

 ՄԻԱՆԱԼ

Դավթյան Վ.

 ՄԻԱՆԱԼ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Հղումը

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Հղումը

V

1.

Նախադպրոցական մանկավարժություն /պրակտիկում/

01.05.21թ. ժ.1000

ՄԻԱՆԱԼ 

3.

Երեխայի տարր. մաթեմատիկական  պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա/պրակտիկում/

13.05.21թ. ժ.1000

ՄԻԱՆԱԼ 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայ  ժողովրդական  բանահյություն

02.02.21թ. ժ.10 00

Մկրտչյան Ն.

միանալ 

2.

Ժուռնալիստիկայի  հիմունքներ

05.02.21թ. ժ.13 00

Հակոբյան Գ.

միանալ 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը
   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը