logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

manag fak rus

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 
                                                 
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                        II  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ընդհանուր հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալ դասին
3-4 Հավանակ․տեսություն և մաթ․վիճակ․ Բարխուդարյան Վահե
5-6 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե
7-8      
երեքշաբթի 1-2 Վիճակագրության ընդհ․տեսություն Մարտիրոսյան Բակուր միանալ դասին
3-4 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մարգարիտա
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ միանալդասին
       
չորեքշաբթի 1-2 Մենեջմենթի հիմունքներ Բահարյան Ֆրիդա միանալ դասին   
3-4 Մենեջմենթի հիմունքներ Բահարյան Ֆրիդա
5-6 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թեհմինե
7-8      
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մարգարիտա միանալ դասին
3-4 Հավանակ․տեսություն և մաթ․վիճակ․ Բարխուդարյան Վահե
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Անի
7-8      
ուրբաթ 1-2 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Սմբատյան Արմինե միանալ դասին
3-4 Վիճակագրության ընդհ․տեսություն Մարտիրոսյան Բակուր
5-6      
7-8      


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                  III  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ Բարխուդարյան Վահե միանալ դասին
3-4 Նախագծերի կառավարում Խալաթյան Հարություն
5-6 Ձեռներեցության հիմունքներ Խաչատրյան Գոհարիկ
7-8 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն
երեքաբթի 1-2 Մակրոտնտեսկան կառավ․և կանխավ․ Ճուղուրյան Արմեն
3-4 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բակուր
5-6 Միջազգային տնտեսական հարաբեր․ Պողոսյան Մարգարիտա
7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Կառավարչական որոշ․ընդունում Հակոբյան Հայաս միանալ դասին
3-4 Կառավարչական որոշ․ընդունում Հակոբյան Հայաս
5-6 Ֆինանսական մենեջմենթ Խաժակյան Հռիփսիմե
7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մակրոտնտեսկան կառավ․և կանխավ․ Ճուղուրյան Արմեն միանալ դասին
3-4 Միջազգային տնտեսական հարաբեր․ Պողոսյան Մարգարիտա
5-6 Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ Բարխուդարյան Վահե
7-8      
ուրբաթ 1-2 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բակուր միանալ դասին
3-4 Ձեռներեցության հիմունքներ Խաչատրյան Գոհարիկ
5-6 Ֆինանսական մենեջմենթ Խաժակյան Հռիփսիմե
7-8      
   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ծրագրային բյուջետավորում Ավետիսյան Աշոտ միանալ դասին
3-4 Ծրագրային բյուջետավորում Ավետիսյան Աշոտ
5-6 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հարություն
7-8      
երեքաբթի 1-2 Մաքսային քաղաքականություն Խալաթյան Հարություն միանալ դասին
3-4 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հարություն
5-6 Հարկեր և հարկային քաղաքականութ․ Ճուղուրյան Արմեն
7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հարություն միանալ դասին
3-4 Տնտեսական գործուն․վերլուծություն Ճուղուրյան Արմեն
5-6 Հակաճգնաժամային կառավարում Բահարյան Ֆրիդա
7-8      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Հարկեր և հարկային քաղաքականութ․ Ճուղուրյան Արմեն միանալ դասին
5-6 Բորսայական գործ և արժեթղթ․շուկա Բոյաջյան Կարապետ
7-8      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Տնտեսական գործուն․վերլուծություն Ճուղուրյան Արմեն միանալ դասին
5-6 Բորսայական գործ և արժեթղթ․շուկա Բոյաջյան Կարապետ
7-8 Բորսայական գործ և արժեթղթ․շուկա Բոյաջյան Կարապետ


 

     ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ  ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
      /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ  ԵՎ ՀեՌԱԿԱ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               


 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ   լս. ժամը II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մասնագիտության ներածություն Մովսեսյան Գոհար միանալդասին 1-2 Մասնագիտության ներածություն Մովսեսյան Գոհար միանալդասին
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար 3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար
5-6 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Մելիքյան Լուսինե 5-6 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Մելիքյան Լուսինե
7-8 Օտար լեզու Սիմոնյան Շուշան 7-8      
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Անահիտ միանալդասին
5-6 Օտար լեզու Սիմոնյան Շուշան միանալդասին 5-6 Օտար լեզու Սիմոնյան Շուշան
7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան Շուշան 7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան Շուշան
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար միանալդասին 3-4      
5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար 5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար միանալդասին
7-8 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար 7-8 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար
9-10       9-10      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար միանալդասին
3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Անահիտ միանալդասին 3-4 Հայոց պատմություն Մուկուչյան Անահիտ
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար 5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Մովսեսյան Գոհար
7-8 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա 7-8      
9-10       9-10      
ուրբաթ 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան Լեյլի միանալդասին 1-2      
3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա 3-4 Հայոց լեզու Կարապետյան Լեյլի միանալդասին
5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա 5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա
7-8       7-8 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան Սերյոժա
9-10       9-10 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Հովակիմյան Գոհար
 

                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                          II  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հավանական տեսություն և մաթ վիճակ Պողոսյան  Սերյոժա  միանալ դասին  
3-4 Ռուսաց  լեզու  Սիմոնյան  Շուշան
5-6 Անգլերեն Սիմոնյան  Շուշան
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Վիճակ ընդհ տեսություն   Մովսեսյան  Գոհար միանալ դասին    
3-4 Մենեջմենթի հիմունքներ  Արսենյան Արթուր
5-6 Տնտեսագիտության  տեսություն Եգորյան Արփինե
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հավանական տեսություն և մաթ վիճակ Պողոսյան  Սերյոժա միանալ դասին   
3-4 Ընդհանուր հոգեբանություն Աբովյան  Գոհար 
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության  տեսություն Եգորյան Արփինե միանալդասին     
3-4 Մենեջմենթի հիմունքներ  Արսենյան Արթուր
5-6 Փիլիսոփայություն  Աբգարյան  Էդիկ
7-8 Ֆիզկուլտուրա Վարոսյան  Մարինե
9-10      
ուրբաթ 1-2 Իրավագիտություն Խեչումյան        Սասուն   միանալ դասին  
3-4 Քրիստոնեական   Շաղոյան  Արսեն   միանալ դասին
5-6 Վիճակ ընդհ տեսություն   Մովսեսյան  Գոհար միանալ դասին 
7-8 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Վարոսյան  Անուշ
9-10      

 

 

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                      III  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ձեռներեցության հիմունքներ Եգորյան  Արփինե միանալ դասին
3-4 Ֆինանսական  մենեջմենթ Եգորյան  Արփինե
5-6      
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Կառավարչ որոշումների ընդունում Արսենյան  Արթուր միանալ դասին
3-4 Ֆինանսական  մենեջմենթ Եգորյան  Արփինե
5-6 Ապահովագրական  գործ Արսենյան  Արթուր
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Մակրո տնտ կառավարում և կանխ Մովսեսյան  Գոհար միանալ դասին
3-4 Նախագծերի կառավարում Հովակիմյան Գոհար 
5-6 Միջազգ տնտ հարաբերություններ Մովսեսյան  Գոհար
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Կառավարչ որոշումների ընդունում Արսենյան  Արթուր միանալ դասին
3-4 Մակրո․ տնտ․ կառավարում և կանխ․ Մովսեսյան  Գոհար
5-6 Ապահովագրական  գործ Արսենյան  Արթուր
7-8 Մշակութաբանություն Աբգարյան Էդիկ
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրիստոնեական Շաղոյան  Արսեն միանալ դասին
3-4 Միջազգ․ տնտ․ հարաբերություններ Մովսեսյան  Գոհար միանալ դասին
5-6 Ձեռներեցության հիմունքներ Եգորյան  Արփինե
7-8      
9-10      
շաբաթ 1-2 Տնտես․ մաթեմ․  մոդելավորում Հանիսյան  Հովիկ միանալ դասին
3-4 Տնտես․ մաթեմ․  մոդելավորում Հանիսյան  Հովիկ
5-6      
7-8      
9-10      
   

                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV  կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Ինքնուրույն աշխատանք    
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Տնտ  գործ վերլուծություն Եգորյան  Արփինե միանալ դասին
3-4 Բանկային  մենեջմենթ Մովսեսյան  Գոհար
5-6 Մաքսային քաղաքականություն Մովսեսյան  Գոհար
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Բորսայական գործ և արժ շուկա Հովակիմյան  Գոհար միանալ դասին
3-4 Ծրագրային բյուջետավորում Մովսեսյան  Գոհար
5-6 Բորսայական գործ և արժ շուկա Հովակիմյան  Գոհար
7-8 Բորսայական գործ և արժ շուկա Հովակիմյան  Գոհար
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Բանկային  մենեջմենթ Մովսեսյան  Գոհար միանալ դասին
3-4 Հակաճգնաժամային կառավարում Եգորյան  Արփինե
5-6 Ծրագրային բյուջետավորում Մովսեսյան  Գոհար
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Բանկային  մենեջմենթ Մովսեսյան  Գոհար միանալ դասին
3-4 Տնտ գործ վերլուծություն Եգորյան  Արփինե
5-6      
7-8      
9-10      

 

 

 

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  /ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                  
                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                I շաբաթ լս. ժամը                                     II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.  միանալդասին  
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. միանալ դասին    3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.
5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. 5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ.
7-8 Մասնագիտության ներածություն Ճուղուրյան Ա. 7-8      
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Ասատրյան Լ․ միանալ դասին   1-2 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Ասատրյան Լ․ միանալ դասին  
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. 5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալդասին     1-2 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. միանալ դասին   
3-4 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. միանալ դասին     Հայոց լեզու Դավթյան Վ.  միանալ դասին 
3-4 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. 3-4 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ.
5-6 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 5-6 Մասնագիտ․ ներածություն Ճուղուրյան Ա.
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին   1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.  միանալ դասին  
3-4 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. 5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.
7-8       7-8      

 


 

                                                  
                                                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ լս. ժամը II շաբաթ լս.  
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա. միանալ դասին   7-8 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա. միանալ դասին       
9-10 Համակարգիչների կիրառումներ Սմբատյան Ա. 9-10 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա.
երեքշաբթի 1-2 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ.     1-2 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ.
3-4 Անալիտ.երկրաչափ.և գծային հանր. Բարխուդարյան Վ. 3-4 Անալիտ.երկրաչափ.և գծային հանր. Բարխուդարյան Վ.
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. միանալ դասին       1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. միանալ դասին    
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 3-4 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ.
5-6 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ. 5-6      
7-8 Անալիտ.երկրաչափ.և գծային հանր. Բարխուդարյան Վ. 7-8      
հինգշաբթի 1-2        միանալդասին        1-2      
3-4     3-4      
5-6 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա. 5-6 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա. միանալ դասին    
7-8 Համակարգիչների կիրառումներ Սմբատյան Ա. 7-8 Համակարգիչների կիրառումներ Սմբատյան Ա.
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին  1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.  միանալդասին 
3-4 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա. միանալ դասին  3-4 Ինֆորմատիկա Սմբատյան Ա.  միանալ դասին  
5-6 Համակարգիչների կիրառումներ Սմբատյան Ա. 5-6      
7-8 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ. 7-8      
շաբաթ 1-2       1-2      
3-4 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ. միանալ դասին     3-4 Մաթ.անալիզ Բարխուդարյան Վ. միանալ դասին    
5-6 Անալիտ.երկրաչափ.և գծային հանր. Բարխուդարյան Վ. 5-6 Անալիտ.երկրաչափ.և գծային հանր. Բարխուդարյան Վ.
7-8       7-8      

   

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ


 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                I շաբաթ լս. ժամը                                     II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.  միանալդասին  
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. միանալ դասին    3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.
5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. 5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ.
7-8 Մասնագիտության ներածություն Ճուղուրյան Ա. 7-8      
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Ասատրյան Լ․ միանալ դասին   1-2 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Ասատրյան Լ․ միանալ դասին  
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. 5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալդասին     1-2 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. միանալ դասին   
3-4 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. միանալ դասին     Հայոց լեզու Դավթյան Վ.  միանալ դասին 
3-4 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. 3-4 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ.
5-6 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 5-6 Մասնագիտ․ ներածություն Ճուղուրյան Ա.
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին   1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.  միանալ դասին  
3-4 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. 5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.
7-8       7-8      

 

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                I շաբաթ լս. ժամը                                     II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.  միանալդասին  
3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. միանալ դասին    3-4 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.
5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. 5-6 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ.
7-8 Մասնագիտության ներածություն Ճուղուրյան Ա. 7-8      
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Ասատրյան Լ․ միանալ դասին   1-2 Արտ.իրավ.բնակչ.առաջին բուժօգն. Ասատրյան Լ․ միանալ դասին  
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. 5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ.
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալդասին     1-2 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. միանալ դասին   
3-4 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վ. միանալ դասին     Հայոց լեզու Դավթյան Վ.  միանալ դասին 
3-4 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ. 3-4 Բնապահպ.և բնօգտագործ.տնտես․ Խալաթյան Հ.
5-6 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 5-6 Մասնագիտ․ ներածություն Ճուղուրյան Ա.
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին   1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.  միանալ դասին  
3-4 Բարձրագույն մաթեմ․ Բարխուդարյան Վ. 3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.
5-6 Տնտեսական.ուսմունքների պատմ. Խաչատրյան Գ. 5-6 Բարձրագույն մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ.
7-8       7-8      
     /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ լս. ժամը II շաբաթ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4 Ինքնուրույն    
5-6                                աշխատանք     5-6                                աշխատանք    
7-8       7-8      
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ձեռներեցության գիտ.հիմունքներ Բահարյան Ֆ. ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 3-4 Ձեռներեցության գիտ.հիմունքներ Բահարյան Ֆ.  ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ  
5-6 Կառավարման արդի հիմնախնդ. Ճուղուրյան Ա․ 5-6 Տեղեկատ.տեխնոլ.տնտեսագիտութ. Գրիգորյան Մ.
7-8 Տնտեսագիտ.իրավագիտություն Բարխուդարյան Ս. 7-8 Տնտեսագիտ.իրավագիտություն Բարխուդարյան Ս.
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Տնտեսագիտ.դիվանագիտություն Խաչատրյան Գ․  ՄԻԱՆԱԼԴԱՍԻՆ   1-2 Տնտեսագիտ.դիվանագիտություն Խաչատրյան Գ․   ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
3-4 Տնտեսագիտ.դիվանագիտություն Խաչատրյան Գ․ 3-4 Տնտեսագիտ.դիվանագիտություն Խաչատրյան Գ․
5-6 Ձեռներեցության գիտ.հիմունքներ Բահարյան Ֆ. 5-6 Ձեռներեցության գիտ.հիմունքներ Բահարյան Ֆ.
7-8       7-8      
9-10       9-10      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Կառավարման արդի հիմնախնդ. Ճուղուրյան Ա․ ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ   3-4 Կառավարման արդի հիմնախնդ. Ճուղուրյան Ա․ ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ  
5-6 Տնտեսագիտ.իրավագիտություն Բարխուդարյան Ս. 5-6 Տնտեսագիտ.իրավագիտություն Բարխուդարյան Ս.
7-8       7-8      
9-10       9-10      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4 Կառավարման արդի հիմնախնդ. Ճուղուրյան Ա․ ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ   3-4      
5-6 Տեղեկատ.տեխնոլ.տնտեսագիտութ. Գրիգորյան Մ. 5-6 Տեղեկատ.տեխնոլ.տնտեսագիտութ. Գրիգորյան Մ.  ՄԻԱՆԱԼ ԴԱՍԻՆ 
7-8       7-8 Ձեռներեցության գիտ.հիմունքներ Բահարյան Ֆ.
9-10       9-10      
 

                                                  
                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                       
                                                                                     

Հայտարարություններ

Եռօրյա միջազգային վերապատրաստում

02.12.2021
Եռօրյա միջազգային  վերապատրաստում

  «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթության համ...

Միջազգային սեմինար-վերապատրաստում

30.11.2021
Միջազգային  սեմինար-վերապատրաստում

  Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա  միջազգային  սեմինար-վերապատ...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը