logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

manag fak rus

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/

                                              
       

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                 II  կուրս 
առարկան դասախոսը                                
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Հավանակ.տեսութոյւն և մաթ.վիճ. Բարխուդարյան Վ. 4/7
5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Կակոյան Ս. 4/10
7-8      
       
երեքաբթի        1-2
Մենեջմենթի հիմունքներ  Բահարյան Ֆ.
4/10
      3-4
Վիճակագրության ընդ.տեսություն Մարտիրոսյան Բ. 4/10
       5-6
Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ. 4/10
      7-8
     
       
չորեքշաբթի 1-2
9:30-10:30
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Մկրտչյան Հ. միանալ դասին
3-4
10:40-11:40
Մենեջմենթի հիմունքներ Բահարյան Ֆ. միանալ դասին
5-6
12:00-13:00
Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ. միանալ դասին
7-8
13:10-14:10
 Ֆիզդաստիարակություն  Դավթյան Ա. միանալ դասին
       
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն
 Պողոսյան Մ.
4/10
3-4 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա.
4/10
5-6  Հավանակ.տեսութոյւն և մաթ.վիճ.  Բարխուդարյան Վ 4/10
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Վիճակագրության ընդ.տեսություն Մարտիրոսյան Բ. 4/10
3-4 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գ. 4/10
5-6 Իրավագիտություն Ներսիսյան Ա. 4/10
7-8      
9-10      


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                 IV կուրս լս.
առարկան դասախոսը
Երկուշաբթի  1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    
Երեքշաբթի 1-2      
3-4 Բորսայական գործ և արժեթ.շուկա Գասպարյան Լ. 4/9
5-6 Հակաճգնաժամային կառավարում Բահարյան Ֆ. 4/9
7-8 Հարկեր և հարկ.քաղաքականութ. Բայադյան Ա. 4/9
9-10 Հարկեր և հարկ.քաղաքականութ. Բայադյան Ա. 4/9
Չորեքշաբթի 1-2 Ծրագրային բյուջետավորում Ավետիսյան Ա. 4/10
3-4 Ծրագրային բյուջետավորում Ավետիսյան Ա. 4/10
5-6 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ. 4/10
7-8 Մաքսային քաղաքականություն Ճուղուրյան Ա. 4/10
9-10      
Հինգշաբթի 1-2 Տնտեսական գործուն.վերլուծութ. Բայադյան Ա. 4/9
3-4 Տնտեսական գործուն.վերլուծութ. Բայադյան Ա. 4/9
5-6 Բորսայական գործ և արժեթ.շուկա Գասպարյան Լ. 4/9
7-8 Բորսայական գործ և արժեթ.շուկա Գասպարյան Լ. 4/9
9-10      
Ուրբաթ 1-2      
3-4      
5-6      
7-8

 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ.      միանալ դասին
9-10

Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ. միանալ դասին


 

                                                                       
                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I կուրս
առարկան    դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    
երեքշաբթի 1-2 Ժամանակակից ալգորիթմական լեզուներ    Անդրեասյան Լ. միանալ դասին
3-4 Ժամանակակից ալգորիթմական լեզուներ Անդրեասյան Լ. միանալ դասին
5-6 Ինֆորմացիոն համակ.կառուցվ.և կազմ.    Մկրտչյան Հ. միանալ դասին
7-8         
9-10         
չորեքշաբթի 1-2 Մասնագիտական օտար լեզու    Թամազյան Ա. միանալ դասին
3-4 Գիտության պատմ.և մեթադաբանությունը    Ասատրյան Գ. միանալ դասին
5-6 Թվային մեթոդներ    Բարխուդարյան միանալ դասին
7-8         
9-10         
հինգշաբթի 1-2 Ծրագրային ապահովման որակ և հուսալ.    Անդրեասյան Լ. միանալ դասին
3-4 Ծրագրային ապահովման որակ և հուսալ.    Անդրեասյան Լ. միանալ դասին
5-6 Ինֆորմացիոն համակ.կառուցվ.և կազմ.    Մկրտչյան Հ. միանալ դասին
7-8 Թվային մեթոդներ    Բարխուդարյան միանալ դասին
9-10         
ուրբաթ 1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    

 

Հայտարարություններ

Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

07.09.2020
Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

Հարգելի ուսանողներ, 2019-2020 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ստուգարքների և քնն...

Մրցույթ ՏՏ մասնագետի թափուր պաշտոնի համար

12.08.2020
Մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր  պաշտոնի համար

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր &n...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը