logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

High school rus

Armine Sargsyan 

Կրթությունը

1978-1988 թթ.

Երևանի Գոգոլի անվան թիվ 35 միջն. դպրոց

1989-1994 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտու­տի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժին, ունեմ պատմության և իրավունքի ուսուցչի որակավորում:

1996-2000 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստի­տու­տի ընդհանուր պատմության ամբիոնի ասպիրանտ: Ունեմ հետազո­տողի աստիճան:

Աշխատանքային գործունեությունը

1988-1989 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստի­տու­տի գունանկարի ամբիոնում որպես լաբորանտ:

1993-1998 թթ.

Երևանի թիվ 73 միջնակարգ դպրոցում որպես պատմության և իրավունքի ուսուցիչ:

1998-2017 թթ.

Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվան թիվ 23 միջն. դպրոց, փոխտնօրեն ուսում­նական գծով, պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ:

2004-2014 թթ.

 

2015-2017 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս (պատմության դասավանդման մեթոդիկա):

Երևանի Շ.Ռուսթավելու անվան թիվ 23 հիմնական  դպրոցի տնօրեն,  պատմության, ՀԵՊ և հասարակագիտության ուսուցիչ:

 Հրատարակած աշխատանքները

1999 – 2013 թթ.

1999  - 2018 թթ. – Գիտական և մեթոդամանկավարժական ավելի քան 90 անուն հրատարակված աշխա­տանք` գիտական հոդվածներ, դասագրքեր, ուսուցիչների մեթոդական ձեռնարկներ. ուսուցիչների վերապատրաս­տումների ծրագրեր, ձեռնարկներ ու մոդուլներ, աշխատանքային տետրեր և այլն: Մասնավորապես՝Հայոց պատմություն. աշխատանքային տետրեր 6-12-րդ դասարանների համար, հեղինակ:

2013 թ.

Նոր և Նորագույն պատմություն /7-8-րդ դասարաններ/. մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, հեղի­նակ:

2004 թ.

2005 թ.

 

 

 

 

 

2007 թ.

 

 

 

 

  

2008 թ.

 

2009 թ.

2009 - 2011 թթ.

2014 - 2018 թթ.

Հայոց եկեղեցու պատմություն. դասագրքեր 6-8-րդ դասա­րանների համար, մեթոդական ապարատի հեղինակ:

Հայոց եկեղեցու պատմություն. մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար (6-8-րդ դասարաններ), հեղինակ:

Հայոց եկեղեցու պատմություն. մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար (9-10-րդ դասարաններ), հեղինակ:

Տարրական դպրոցում պատմության դասավանդման ուսումնա­դաս­տիա­րակչական նպատակների և խնդիրների մասին, «Պատմություն և կրթություն» հանդես, թիվ 1-2, հոդվածի հեղինակ:

Պատմություն, Հասարակագիտություն. ուսուցիչների 5–օրյա վերապատրաս­տումների պլան և նյութեր:

Համաշխարհային պատմություն. 6-րդ և 8-րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Ուսուցչի ձեռնարկ. համաշխարհային պատմություն 6-7, հեղինակ:

Ուսուցչի ձեռնարկ. համաշխարհային պատմություն 8-9, հեղինակ:

Համաշխարհային պատմություն. 7-րդ և 9-րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Հայոց պատմություն. 10 – 12- րդ դասարանների ուսուցիչների մեթոդական ձեռնարկ, հեղինակ:

Համաշխարհային պատմություն. 10 – 12- րդ դասարանների ուսուցիչների մեթոդական ձեռնարկ, հեղինակ:

Հայոց պատմություն. 10-12րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Համաշխարհային պատմություն. 10-12րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Մասնակցությունը

1997 թ.

Մարդու իրավունքների դասավանդումը Հայաստանի միջնակարգ դպրոց­ներում դասընթաց, «Մարդու իրավունքներ» առարկան դասա­վանդելու վկա­յական:

1999 թ.

«Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջո­ցով» ծրագիր. ստացել եմ ուսուցման մեջ ինտերակտիվ մեթոդների կիրառ­ման նպատակով ուսուցիչներին վերապատրաստող դասախոսի վկայա­կան:

2000-2016 թթ.

«Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջո­ցով» ծրագրի շրջանակներում մոտ 450 ուսուցիչների և տնօրենների վերապատ­րաստում. որպես վերապատրաստող:

2000-2005 թթ.

ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ «Ընդհանուր պատմություն» առարկայական հանձնաժողովի անդամ:

2000 թ.

 

 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի կողմից կազմակերպված` միջազգային չափանիշներով կրթու­­թյան դասակարգման և վիճակագրության խնդիրներին նվիրված տարա­ծաշրջանային սեմինար, Ալմաթա:

2001 թ.

Կրթական բարեփոխումների կենտրոնի և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» ծրագրի կողմից կազմակերպված «Մարդու իրավունքներ», «Քաղաքացիական կրթություն», «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» առարկաների դասընթաց. նշված առարկաների դասավանդման համար վկայա­կան:

2003թ. փետրվար-       ապրիլ

ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ ընտրական հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստում. որպես վերապատրաստող:

 

2003 - 2008 թթ. 

2006 - 2007 թթ.

 

 

 

2008 -2009 թթ.

 

 

 

 

2014 թ.

 

 

 

2012 -2015 թթ.

 

 

 

2015 – 2017 թթ.

 

 

ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ կողմից կազմակերպվող <<Պատմություն>> և <<Հայոց եկեղեցու պատ­մություն>> առարկաների ուսու­ցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, վերապատրաստող:

ՀՀ ԿԳՆ ԾԻԳ - ի կողմից կազմակերպված <<Պատմություն>> և <<Հասարակագիտություն>> առարկաների ուսու­ցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. վերապատրաստող:

World Vision Armenia կազմակերպության կողմից կազմակերպված Լոռու

 մարզի 11 համայնքների դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական

 որակավորման բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստումներ,

 վերապատրաստող:

 ՀՀ Կենտրոնական բանկի պատվերով՝ <<Այբ>> դպրոցի Դիլիջանի մասնաճյուղում ու մաս­նա­ճյուղի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանն ուղղված վերապատուղղված վերապատրաստումներ. վերապատրաստող և մենթորական այցելություննաշխաաշխատանքներ:

<<Հայաստանի մանուկներ>> հիմնադրամի /COAF/ պատվերով Արմավիրի

մարզի 6 համայնքների դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական

 որակավորման բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստումներ և

 մենթորական այցելություններ:

 

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ. 136, 85, Կենտրոնի՝ հ. 23,

Մալաթիա-Սեբաստիայի՝ հ. 116 դպրոցների ուսուցիչների վերապատ­րաս­տումներ:

Լեզուներ 

Գերազանց տիրապետում եմ հայերենին և ռուսերենին, որոշակիորեն (մասնագիտական առումով) նաև` անգլերենին:

baxshyan


Կրթությունը

1984-1989թթ.   Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ

1992-1999թթ.   
Երևանի թիվ 189 միջն. Դպրոց,  անգլերենի  ուսուչուհի


2009թ. մինչ օրս   
Հյուսիսային համալսարանի բանասիրության ամբիոնի   անգլերեն լեզվի դասախոս

 2010-2011թթ      Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոց. անգլերենի  ուսուցչուհի, դասղեկ

2012-2013 թթ.      Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցի տնօրեն, անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի, դասղեկ

2013-2019թթ.      Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոց. անգլերենի  ուսուցչուհի

 

Համակարգչային գիտելիքներ           

Microsoft office word, Internet    

Լեզուներ՝                             

հայերեն (մայրենի), ռուսերեն(լավ),անգլերեն(լավ)

 NSimonyan

Կրթություն


1993-1998թթ․ Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, ստացել եմ պատմության ուսուցչի որակավորում

Աշխատանքային  փորձ

1998-2002թթ․ ք. Վանաձորի թիվ 1 պետական կրթահամալիրի  միջին  դպրոցում` պատմության  ուսուցիչ

2002-2004թթ․ ք. Ստեփանավանի տեխնիկական  գրադարանում`  գրադարանավարուհի

2004-2011թթ․ Ռուսաստանի Դաշնություն, Դոնի-Ռոստով  քաղաքի թիվ 78  կրթահամալիրում`  պատմության  ուսուցիչ

2017  թվականից դասավանդում եմ ք. Երևանի   Հյուսիսային Համալսարանի ավագ  դպրոցում և  քոլեջում` դասախոս

Կարդացվող  դասընթացներ

Հայոց   պատմություն,   Համաշխարհային  պատմություն,   Հայ   եկեղեցու   պատմություն

 Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Smbatyan G


Կրթություն

1970-80թթ.     Երևան  Սուրեն Սպանդարյանի անվան N 24 միջնակարգ

1981-85թթ.     Խաչատուր  Աբովյանի անվան հայկական  պետական  մանկավարժական  ինստիտուտ, մաթեմատիկայի  ֆակուլտետի                                                               մաթեմատիկա  բաժին, ստացել եմ  մաթեմատիկայի ուսուցիչ, դաստիարակ-մեթոդիստի  որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

1995թ –Ղազար  Փարպեցու անվան միջն.  դպրոց, մաթեմատիկայի  ուսուցչուհի

2009թ. –Երևանի Հյուսիսային համալսարան ,  մաթեմատիկայի   ուսուցչուհի

Անցել եմ բոլոր որակավորման փուլերը, որով կարող եմ աշխատել ավագ դպրոցում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

mkrtchyanA


Կրթություն

2000-2004 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանող

2004-2006թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանող

2006-2010թթ. ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

2014-2017թթ. ԵՀՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանող

Գիտական աստիճան, կոչում

 մագիստրոս

2006-2010թթ. ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ

2007թ-ից առ այսօր Հյուսիսային համալսարանի Հայոց լեզվի, գրականության և լրագրության ամբիոնի դասախոս է։
2016թ-ից առ այսօր համատեղությամբ աշխատում է ՃՇՀԱՀ Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցում։

Կարդացվող դասընթացներ

Հայոց լեզու և  գրականություն

 Հրապարակումների   ընտրանի

Հրապարակումների ընտրանի  /5 և ավելի/

 1.«Շարադասությունը և նրա ոճական արժեքը Ս. Խանզադյանի «Մխիթար սպարապետ» և «Թագուհին հայոց» պատմավեպերում», Հայ նոր հազարամյակի մարտահրավերներին դեմ հանդիման գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2008թ., էջ45-58:

2.«Թումանյանը և Համաստեղը բարբառի մասին», Թումանյանը և XXI դարը գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2009թ., էջ53-61:

3.«Համեմատությունը Համաստեղի արձակում, Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2011թ., էջ180-187:

4.«Դարձվածները Համաստեղի արձակում»,  Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2011թ., էջ197-193:

5.«Համեմատությունը և նրա ոճական արժեքը Համաստեղի արձակում», Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման  արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2012թ, էջ 489-497:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն։

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...